Öppna arkivmenyn

juni, 2013

Nu kan Växjös bussar tanka biogas

Veckan före midsommar driftsatte vi busstankstationen i Växjö som försörjer 50 bussar med lokalt producerad biogas. Anläggningen har 48 st långsamtfyllande platser och två snabbfyllande. Den är även utrustad med plats för  fem stycken mobila gaslager som ska fungera som backup i händelse av att biogasproduktionen får driftstörningar.

Installationen förflöt smidig och helt enligt tidplan och redan efter två veckor kunde vi driftsätta anläggningen. Nu kan vi gratulera Växjö till en effektiv och säker tillgång till gasdrivna bussar.