Öppna arkivmenyn

augusti, 2013

Stockholm Gas dekomprimeringsanläggning

I syfte att ta vara på all inköpt gas från mobila gaslager har Stockholm Gas investerat i en anläggning för dekomprimering av gas från de mobila gaslagren till det lokala rörledningsnätet.
I de mobila gaslagren har man ett tryck på upp till 250 bar och i det lokala rörledningsnätet ett tryck på 4 bar. Anläggningen har plats för två gasflak och är dimensionerad för att leverera ett gasflöde av ca 400 Nm3 per timme. Anläggningen levererades av oss sommaren 2012 och nu skall vi utöka med en tredje flaktömningsplats.