Öppna arkivmenyn

oktober, 2013

Karlskoga kan snart tanka bilar och gasflak

I Karlskoga pågår arbetet med att slutföra installationen av en gastankningsstation som ska förse Karlskogaborna med lokalt producerad biogas för deras gasfordon. Den är även byggd för att kunna fylla upp till tio stycken mobila gaslager samtidigt med biogas från en  lokal biogasproduktionsanläggning. Planerad driftstart är satt till vecka 50.