Öppna arkivmenyn

augusti, 2014

Öresundskraft – Filborna tankstation

Under försommaren har vi byggt kompressorbyggnad med tillhörande process- och elinstallation. I början av augusti levererades de två kompressorerna till anläggningen för slutmontage.

Anläggningen planeras att färdigställas under september.

Filborna kompressorleverans lyft in i station Kompressor 1 lyfts på plats.

Filborna kompressorleverans lyft in i station 2 Kompressor 1

————————————————————————————————————————————