Öppna arkivmenyn

oktober, 2015

Tönsberg – Skagerak Naturgass

1 Oktober invigdes vår senaste tankstationsanläggning i Norge.
Stationen försörjer 25 st gasdrivna sopbilar via långsamtankning på ramp.
Det finns även en dispenser för snabbtankning publik??
Utöver tankning av fordon kan man även parallellt fylla upp till 6 st mobila gaslager
för distribution av gas till tankstationer som ej är ledningsbundna.

För mer information om projektet och anläggningen, kontakta vår
projektledare Mats Hidfors, mats.hidfors@pkgt.se

Läs mer hos Skagerak Naturgass