Öppna arkivmenyn

Tönsberg – Skagerak Naturgass

1 Oktober invigdes vår senaste tankstationsanläggning i Norge.
Stationen försörjer 25 st gasdrivna sopbilar via långsamtankning på ramp.
Det finns även en dispenser för snabbtankning publik??
Utöver tankning av fordon kan man även parallellt fylla upp till 6 st mobila gaslager
för distribution av gas till tankstationer som ej är ledningsbundna.

För mer information om projektet och anläggningen, kontakta vår
projektledare Mats Hidfors, mats.hidfors@pkgt.se

Läs mer hos Skagerak Naturgass

Kumla – Publik tankstation

17 Augusti invigdes vår publika tankstation i Kumla, levererad till
Karlskoga Energi & Miljö Biogasbolaget.
Läs mer här

För ytterligare information kring projektet kontakta vår projektledare
Nils-Erik Andreasson, nils-erik.andreasson@pkgt.se

kumla_invigning_01

 

kumla_e2_640

 

 

Öresundskraft – Filborna tankstation

Under försommaren har vi byggt kompressorbyggnad med tillhörande process- och elinstallation. I början av augusti levererades de två kompressorerna till anläggningen för slutmontage.

Anläggningen planeras att färdigställas under september.

Filborna kompressorleverans lyft in i station Kompressor 1 lyfts på plats.

Filborna kompressorleverans lyft in i station 2 Kompressor 1

————————————————————————————————————————————

Kalmar – More Biogas

I anslutning till More Biogas produktionsanläggning har vi projekterat och uppfört en flakfyllningsstation för 6 stycken mobila gaslager samt en publik dispenser för tankning av gasbilar. Anläggningen ligger strax norr om Kalmar och togs i drift 21 mars. Därmed har Kalmarborna fått ytterligare ett tankställe där man kan tanka lokalt producerad biogas.

Karlskoga kan snart tanka bilar och gasflak

I Karlskoga pågår arbetet med att slutföra installationen av en gastankningsstation som ska förse Karlskogaborna med lokalt producerad biogas för deras gasfordon. Den är även byggd för att kunna fylla upp till tio stycken mobila gaslager samtidigt med biogas från en  lokal biogasproduktionsanläggning. Planerad driftstart är satt till vecka 50.

Stockholm Gas dekomprimeringsanläggning

I syfte att ta vara på all inköpt gas från mobila gaslager har Stockholm Gas investerat i en anläggning för dekomprimering av gas från de mobila gaslagren till det lokala rörledningsnätet.
I de mobila gaslagren har man ett tryck på upp till 250 bar och i det lokala rörledningsnätet ett tryck på 4 bar. Anläggningen har plats för två gasflak och är dimensionerad för att leverera ett gasflöde av ca 400 Nm3 per timme. Anläggningen levererades av oss sommaren 2012 och nu skall vi utöka med en tredje flaktömningsplats.