Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

https://www.youtube.com/watch?v=6h4WAa1baFI Januari 2024 Den senaste tiden har vi sett en betydande framsteg inom området för fossilfria tunga transporter, mycket tack vare att ledande aktörer som Scania och Volvo lanserat nya, starkare lastbilar som drivs med flytande biogas. Dessa fordon kan nu klara upp till 160 mil fulllastade – helt fossilfritt. Det är en utveckling som […]

Att leverera en ”Usain Bolt dekomprimeringsanläggning” som står i startblocket året runt

Juni 2022
Innan sommaren driftsatte vi en ny dekomprimeringsanläggning åt Gasum i Nynäshamn som back-up lösning som med någon sekunds varsel kan starta med ett flöde på 4000 kg/h .

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.

Tönsberg – Skagerak Naturgass

I Oktober invigdes vår senaste tankstationsanläggning i Norge. Stationen försörjer 25 st gasdrivna sopbilar via långsamtankning på ramp.

Kumla – Publik tankstation

17 Augusti invigdes vår publika tankstation i Kumla, levererad till Karlskoga Energi & Miljö Biogasbolaget.

Filborna tankstation öppnad

Filborna tankstation är nu driftsatt och öppnad för allmänheten. Läs mer på Öresundskrafts hemsida här…  

Öresundskraft – Filborna tankstation

Under försommaren har vi byggt kompressorbyggnad med tillhörande process- och elinstallation. I början av augusti levererades de två kompressorerna till anläggningen för slutmontage. Anläggningen planeras att färdigställas under september.  Kompressor 1 lyfts på plats.  Kompressor 1 ————————————————————————————————————————————

Kalmar – More Biogas

I anslutning till More Biogas produktionsanläggning har vi projekterat och uppfört en flakfyllningsstation för 6 stycken mobila gaslager samt en publik dispenser för tankning av gasbilar. Anläggningen ligger strax norr om Kalmar och togs i drift 21 mars. Därmed har Kalmarborna fått ytterligare ett tankställe där man kan tanka lokalt producerad biogas.

Karlskoga flakfyllning i full drift

Sedan årsskiftet är Karlskoga flakfyllningsstation samt publik dispenser i full drift.

Karlskoga kan snart tanka bilar och gasflak

I Karlskoga pågår arbetet med att slutföra installationen av en gastankningsstation som ska förse Karlskogaborna med lokalt producerad biogas för deras gasfordon. Den är även byggd för att kunna fylla upp till tio stycken mobila gaslager samtidigt med biogas från en  lokal biogasproduktionsanläggning. Planerad driftstart är satt till vecka 50.

Stockholm Gas dekomprimeringsanläggning

I syfte att ta vara på all inköpt gas från mobila gaslager har Stockholm Gas investerat i en anläggning för dekomprimering av gas från de mobila gaslagren till det lokala rörledningsnätet. I de mobila gaslagren har man ett tryck på upp till 250 bar och i det lokala rörledningsnätet ett tryck på 4 bar. Anläggningen […]

E.ON har fått sin senaste leverans av kompositflak

Vi har nu levererat flera lastväxlarflak till E.ON med kompositflaskor.

Nu kan Växjös bussar tanka biogas

Veckan före midsommar driftsatte vi busstankstationen i Växjö som försörjer 50 bussar med lokalt producerad biogas. Anläggningen har 48 st långsamtfyllande platser och två snabbfyllande. Den är även utrustad med plats för  fem stycken mobila gaslager som ska fungera som backup i händelse av att biogasproduktionen får driftstörningar. Installationen förflöt smidig och helt enligt tidplan […]

Brålanda Biogas Invigd

Lördag den 13 april invigdes den första tankstationen där man kan tanka Dalsländsk biogas, tillverkad av gödsel och livsmedelsrester. Q-star i Brålanda är platsen. Det bjöds på kaffe och tårta, man tävlade om fina priser och provkörde gasbilar. KL 12.00 klipptes bandet och nu är stationen officiellt invigd. I april 2012 påbörjades arbetet med att […]