Tankstationerna för biogas i bussdepån Fredriksdal

Tillbaka

Driftsättning av nya bussdepån Fredriksdal i Hammarby sjöstad

Två biogasbussar står vid snabbtankningen i Fredriksdals bussdepå för att tanka biogas.
Här tankas två biogasbussar under provdriften

Augsuti 2017
I Hammarby sjöstad ligger en ny modern bussdepå för upp till 140 klimatvänliga biogasbussar som diskret smälter in i stadsmiljön. Hela projektet var utmanande och tekniskt komplicerat eftersom bussdepån byggs mitt i stan, i flera plan varav delvis under grundvattennivå och med kommersiella lokaler ovanpå och bostäder alldeles intill.

Inom detta jätteprojekt fick vi entreprenaden för gaskomprimeringen, gaslagring och fyra stycken dispenser för biogastankningen. Med våra nyligen levererade anläggningar för stora bussdepåer för biogasbussar i bl.a. Gubbängen i Linköping, Bettorp i Örebro, Helsingfors och flera depåer i Stockholm hade detta projekt kunna uppfattas som ytterligare ett i raden. Dock urskiljer sig denna bussdepå på det sättet att samtliga bussar skall kunna snabbfyllas via fyra dispenser istället för att som ofta förekommande långsamfylla biogasbussarna via tankningsramper över natten och enbarrt snabbfylla enstaka bussar vid behov.

Även om den totala mängden tankat gas blir samma så skapar detta upplägg en mycket större utmaning i avseende på kompressorer och lagringsmöjlighet. För att kunna snabbtanka i genomsnitt 16 bussar per timma och med högre toppar har vi tre stycken Pignone kompressorer som komprimerar ledningsgasen och fyller ett gaslager beståendes av nio lagerpaket med totalt 135 kubikmeter geometrisk volym som vid lagringstryck håller nästan 30ton biogas. För att bibehålla ett högt tryck även när antalet tankade bussar per timma peakar har vi konstruerat anläggningen med sex Booster-kompressorer som automatiskt startas via styrsystemet som håller reda på när tankning sker och på vilken/vilka dispensers för att kunna starta tillräckligt många kompressorer för att alltid upprätthålla minimala tankningstider.

För att garantera en hög tillgänglighet växlas kompressorernas startsekvens för att upprätthålla en så jämn drifttid på maskinerna som möjligt. Kombinationen med gaslager och boosters medför totalt sett stora fördelar för kompressorernas drift och även minskat slitage på övriga komponenter vilket i sin tur höjer tillgängligheten i anläggningen.

Med allt detta på plats återstår bara sista biten som är att leda gasen från Mårtensdal-sidan där våra kompressorhus och lager står under Hammarbyallén till de fyra tankplatserna i Fredriksdals toppmoderna bussdepå. Vi är stolta över att med detta komplicerade och spännande projekt kunna bidra till göra Stockholms Lokaltrafik fossilfri. 

Gaslagret i Mårtensdal omfattar 9 lagerpaket med vardera 6 stora gasflaskor.
Med 135 kubikmeter geometrisk volym tar gaslagret nästan 30 ton biogas.
Gasflaskor i lagerpaket för bussdepån i Hammarbysjöstad.
Monterad på plats ser gaslagret lbetydligt mindre ut i detta perspektiv.
kompressor till Fredriksdals biogas bussar
1 av 3 Pignone kompressorer som fyller gaslagret från gasledningens 4 bar till 250 bar.
Idro Mecanicca TDE13 kompressor
1 av 6 Booster kompressorer som säkerställer minimal tankningstid även när det är fler biogasbussar än genomsnittligt som tankar.
Ett litet utdrag från ventilpanelen i Mårtensdal.

Aktuellt

Fler nyheter

Avklarad 5-års garantibesiktning bussdepot Fredriksdal

Januari 2023
Vi avslutar projekt med godkända garantibesiktningar hela tiden … men denna vill vi ändå nämna då bussdepån Fredriksdal i Hammarbysjöstad blev ett extra fantastisk projekt med extrema krav på snabbfylllnig av biogasbussar.

God Jul och Gott Nytt År från oss alla till Er Alla

December 2022 Tack alla kunder, partners, branschkollegor och medarbetare som varit med om att ta många steg mot en grönare framtid under året!God Jul och Gott Nytt År önskar vi Er alla med årets julgåva till Cancerfonden! https://youtu.be/ojKq2eECgOw

Ny LBG tankstation i Norrköping med klimatsmart lösning för avkoket

November 2022
Driftsättning utav en ny LBG tankstation i Norrköping åt Svensk Biogas. Stationen står hos Alfredsson Transport och har en klimatsmart lösning för avkoket.

LBG förångning som tryckreglering i Örebros gasnät

Oktober 2022
Vi har byggt upp en ny tryckregleringsanläggning åt Örebro kommun där flytande biogas kan förångas som back-up och distribueras via det lokala gasnätet.

Att leverera en ”Usain Bolt dekomprimeringsanläggning” som står i startblocket året runt

Juni 2022
Innan sommaren driftsatte vi en ny dekomprimeringsanläggning åt Gasum i Nynäshamn som back-up lösning som med någon sekunds varsel kan starta med ett flöde på 4000 kg/h .

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.