Tankstationerna för biogas i bussdepån Fredriksdal

Tillbaka

Driftsättning av nya bussdepån Fredriksdal i Hammarby sjöstad

Två biogasbussar står vid snabbtankningen i Fredriksdals bussdepå för att tanka biogas.
Här tankas två biogasbussar under provdriften

Augsuti 2017
I Hammarby sjöstad ligger en ny modern bussdepå för upp till 140 klimatvänliga biogasbussar som diskret smälter in i stadsmiljön. Hela projektet var utmanande och tekniskt komplicerat eftersom bussdepån byggs mitt i stan, i flera plan varav delvis under grundvattennivå och med kommersiella lokaler ovanpå och bostäder alldeles intill.

Inom detta jätteprojekt fick vi entreprenaden för gaskomprimeringen, gaslagring och fyra stycken dispenser för biogastankningen. Med våra nyligen levererade anläggningar för stora bussdepåer för biogasbussar i bl.a. Gubbängen i Linköping, Bettorp i Örebro, Helsingfors och flera depåer i Stockholm hade detta projekt kunna uppfattas som ytterligare ett i raden. Dock urskiljer sig denna bussdepå på det sättet att samtliga bussar skall kunna snabbfyllas via fyra dispenser istället för att som ofta förekommande långsamfylla biogasbussarna via tankningsramper över natten och enbarrt snabbfylla enstaka bussar vid behov.

Även om den totala mängden tankat gas blir samma så skapar detta upplägg en mycket större utmaning i avseende på kompressorer och lagringsmöjlighet. För att kunna snabbtanka i genomsnitt 16 bussar per timma och med högre toppar har vi tre stycken Pignone kompressorer som komprimerar ledningsgasen och fyller ett gaslager beståendes av nio lagerpaket med totalt 135 kubikmeter geometrisk volym som vid lagringstryck håller nästan 30ton biogas. För att bibehålla ett högt tryck även när antalet tankade bussar per timma peakar har vi konstruerat anläggningen med sex Booster-kompressorer som automatiskt startas via styrsystemet som håller reda på när tankning sker och på vilken/vilka dispensers för att kunna starta tillräckligt många kompressorer för att alltid upprätthålla minimala tankningstider.

För att garantera en hög tillgänglighet växlas kompressorernas startsekvens för att upprätthålla en så jämn drifttid på maskinerna som möjligt. Kombinationen med gaslager och boosters medför totalt sett stora fördelar för kompressorernas drift och även minskat slitage på övriga komponenter vilket i sin tur höjer tillgängligheten i anläggningen.

Med allt detta på plats återstår bara sista biten som är att leda gasen från Mårtensdal-sidan där våra kompressorhus och lager står under Hammarbyallén till de fyra tankplatserna i Fredriksdals toppmoderna bussdepå. Vi är stolta över att med detta komplicerade och spännande projekt kunna bidra till göra Stockholms Lokaltrafik fossilfri. 

Gaslagret i Mårtensdal omfattar 9 lagerpaket med vardera 6 stora gasflaskor.
Med 135 kubikmeter geometrisk volym tar gaslagret nästan 30 ton biogas.
Gasflaskor i lagerpaket för bussdepån i Hammarbysjöstad.
Monterad på plats ser gaslagret lbetydligt mindre ut i detta perspektiv.
kompressor till Fredriksdals biogas bussar
1 av 3 Pignone kompressorer som fyller gaslagret från gasledningens 4 bar till 250 bar.
Idro Mecanicca TDE13 kompressor
1 av 6 Booster kompressorer som säkerställer minimal tankningstid även när det är fler biogasbussar än genomsnittligt som tankar.
Ett litet utdrag från ventilpanelen i Mårtensdal.

Aktuellt

Fler nyheter

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

March 2023
Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny CBG biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen.

Ny biogas dekomprimering steker köttbullar fossilfritt

March 2023
Våra mobila gasflak fylls med biogas och dekomprimeringsenheten sänker trycket för användning i olika applikationer. Vi har nyligen driftsatt en mindre dekomprimeringsenhet som kommer att användas för att steka köttbullar med fossilfri biogas!

Ny tankstation för flytande och komprimerad fordonsgas i Luleå

Mars 2023
Igår invigdes Gasums nya tankstation för flytande och komprimerad biogas i Luleå kommun. Vi är tacksamma för det upprepade förtroendet att även få leverera denna LBCG-station till Gasum efter syskonstationen i Ålesund tidigare i vintras.

Använd LBG boil-off istället för att kyla ner med LIN

Februari 2023
Använd LBG Boil-off istället för att kyla ner med LIN (flytande kväve). Vi installerade en vår egen utvecklade boil-off lösning på en befintlig LBG tankanläggning åt Air Liquide Skagerak i Gardermoen.

Ny LCBG-station i Ålesund Norge

Januari 2023
Vi är stolta över att ha levererat ännu en fordonsgastanksstation för flytande och komprimerad biogas till Gasum i Ålesund, Norge. Denna station kommer att bidra till fossilfria transporter med biogas som kan tankas både som flytande BioLNG och som komprimerad CBG.

Avklarad 5-års garantibesiktning bussdepot Fredriksdal

Januari 2023
Vi avslutar projekt med godkända garantibesiktningar hela tiden … men denna vill vi ändå nämna då bussdepån Fredriksdal i Hammarbysjöstad blev ett extra fantastisk projekt med extrema krav på snabbfylllnig av biogasbussar.