Tankstationerna för biogas i bussdepån Fredriksdal

Tillbaka

Driftsättning av nya bussdepån Fredriksdal i Hammarby sjöstad

Två biogasbussar står vid snabbtankningen i Fredriksdals bussdepå för att tanka biogas.
Här tankas två biogasbussar under provdriften

Augsuti 2017
I Hammarby sjöstad ligger en ny modern bussdepå för upp till 140 klimatvänliga biogasbussar som diskret smälter in i stadsmiljön. Hela projektet var utmanande och tekniskt komplicerat eftersom bussdepån byggs mitt i stan, i flera plan varav delvis under grundvattennivå och med kommersiella lokaler ovanpå och bostäder alldeles intill.

Inom detta jätteprojekt fick vi entreprenaden för gaskomprimeringen, gaslagring och fyra stycken dispenser för biogastankningen. Med våra nyligen levererade anläggningar för stora bussdepåer för biogasbussar i bl.a. Gubbängen i Linköping, Bettorp i Örebro, Helsingfors och flera depåer i Stockholm hade detta projekt kunna uppfattas som ytterligare ett i raden. Dock urskiljer sig denna bussdepå på det sättet att samtliga bussar skall kunna snabbfyllas via fyra dispenser istället för att som ofta förekommande långsamfylla biogasbussarna via tankningsramper över natten och enbarrt snabbfylla enstaka bussar vid behov.

Även om den totala mängden tankat gas blir samma så skapar detta upplägg en mycket större utmaning i avseende på kompressorer och lagringsmöjlighet. För att kunna snabbtanka i genomsnitt 16 bussar per timma och med högre toppar har vi tre stycken Pignone kompressorer som komprimerar ledningsgasen och fyller ett gaslager beståendes av nio lagerpaket med totalt 135 kubikmeter geometrisk volym som vid lagringstryck håller nästan 30ton biogas. För att bibehålla ett högt tryck även när antalet tankade bussar per timma peakar har vi konstruerat anläggningen med sex Booster-kompressorer som automatiskt startas via styrsystemet som håller reda på när tankning sker och på vilken/vilka dispensers för att kunna starta tillräckligt många kompressorer för att alltid upprätthålla minimala tankningstider.

För att garantera en hög tillgänglighet växlas kompressorernas startsekvens för att upprätthålla en så jämn drifttid på maskinerna som möjligt. Kombinationen med gaslager och boosters medför totalt sett stora fördelar för kompressorernas drift och även minskat slitage på övriga komponenter vilket i sin tur höjer tillgängligheten i anläggningen.

Med allt detta på plats återstår bara sista biten som är att leda gasen från Mårtensdal-sidan där våra kompressorhus och lager står under Hammarbyallén till de fyra tankplatserna i Fredriksdals toppmoderna bussdepå. Vi är stolta över att med detta komplicerade och spännande projekt kunna bidra till göra Stockholms Lokaltrafik fossilfri. 

Gaslagret i Mårtensdal omfattar 9 lagerpaket med vardera 6 stora gasflaskor.
Med 135 kubikmeter geometrisk volym tar gaslagret nästan 30 ton biogas.
Gasflaskor i lagerpaket för bussdepån i Hammarbysjöstad.
Monterad på plats ser gaslagret lbetydligt mindre ut i detta perspektiv.
kompressor till Fredriksdals biogas bussar
1 av 3 Pignone kompressorer som fyller gaslagret från gasledningens 4 bar till 250 bar.
Idro Mecanicca TDE13 kompressor
1 av 6 Booster kompressorer som säkerställer minimal tankningstid även när det är fler biogasbussar än genomsnittligt som tankar.
Ett litet utdrag från ventilpanelen i Mårtensdal.

Aktuellt

Fler nyheter

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

https://www.youtube.com/watch?v=6h4WAa1baFI Januari 2024 Den senaste tiden har vi sett en betydande framsteg inom området för fossilfria tunga transporter, mycket tack vare att ledande aktörer som Scania och Volvo lanserat nya, starkare lastbilar som drivs med flytande biogas. Dessa fordon kan nu klara upp till 160 mil fulllastade – helt fossilfritt. Det är en utveckling som […]

Välkommen Bo Axelsson som ny VD

Januari 2024
Bo Axelsson tar över som VD för Processkontroll Green Technology för att ytterligare stärka vår position som Nordens ledande leverantör av tankstationer, infrastruktur och service för gröna energigaser.

Ett händelserikt 2023

December 2023
Processkontroll Green Technology avslutar ett framgångsrikt år präglat av utveckling och innovation. Trots utmaningar som avskaffad skattefrihet för biogas har vi levererat många biogasstationer och lanserat en ny kompressor, nått milstolpar med mobila biogasflak och stöttat industrin i övergången till fossilfria alternativ.

Tre nya biogastankstationer i Småland

December 2023
Vi är stolta över att presentera våra senaste projekt i samarbete med Småländska Bränslen. Genom etableringen av tre nya #CBG-stationer för komprimerad #biometan underlättar vi ytterligare för #fossilfria transporter i Småland.

Fossilfri cementproduktion hos Heidelberg Materials med biogas

November 2023
Under hösten har vi framgångsrikt installerat en skräddarsydd dekomprimeringsenhet för Heidelberg Materials i Oslo, vilket stöder deras strävan efter CO2-neutral cementproduktion genom användning av fossilfri biogas.

Ny dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

November 2023
Processkontroll Green Technology har nyligen slutfört installationen och drifttagningen av en dekomprimeringsenhet för Biokraft, belägna i Södertörn.