Tillbaka

Effektivisering av LCBG tankstationer för flytande och komprimerad biogas

Under hösten introducerade vi en nyhet med mycket stor positiv klimateffekt när vi installerade två boil-off kompressorsystem hos vår kund Svensk Biogas i Mjölby och Mörtlösa. Dessa system förbättrar klimatprestanden för LCBG-tankstationer ytterligare genom att dramatiskt minska, och i vissa fall eliminera, behovet av LIN (flytande kväve).

I Sverige har användningen av tunga lastbilar som drivs med fossilfri flytande biogas (LBG) ökat markant under de senaste åren. LBG erbjuder högre energidensitet per volym än CBG (Compressed Biogas), vilket resulterar i längre räckvidd för fordonen där både Volvo och Scania lanserat nya kraftfullare motorer som gör LBG-lastbilar till det självklara valet för tunga klimatvänliga transporter.

Vi är mycket stolta över att ihop med våra kunder gjort en stor insats för att bygga upp en robust infrastruktur genom att bygga ett flertal nya tankstationer varje år och även i år kommer vi att driftsätta minst fem nya stationer. Ofta har vi även fått leverera stationer som utöver LBG tankning även erbjuder CBG tankning. Även om den kryogena tanken för flytande iskall biogas har fantastisk isolationsförmåga, kommer delar av den iskalla flytande gasen för eller senare börja värmas och övergå i gasform (även kallad för boil-off) och trycket i krygena tanken ökar. Utan åtgärd skulle så småningom säkerhetsventilerna aktiveras. Givetvis måste all metanslip undvikas och därför har man traditionellt kylt ner biogasen med ännu kallare minus 190 gradig LIN (flytande kväve).

Våra boil-off kompressorlösningar tar hand om gasen som uppstår när den flytande biogasen värms och övergår till gasform. Genom att komprimera denna gas kan vi fylla CBG-tankar effektivt. Vår egenutvecklade automationsprocess styr hela förloppet.

Resultaten är imponerande. Vi reducerar LIN-användningen med cirka 90%, vilket innebär stora miljömässiga och ekonomiska fördelar. Vårt system kan eftermonteras på alla LBG-tankstationer, vilket öppnar möjligheter för fler att dra nytta av denna innovation.

Latest news

Fler nyheter

Omcertifiering enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Juni 2024
Vi är stolta över att kunna meddela att Processkontroll Green Technology återigen har blivit certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vårt ledningssystem omfattar utveckling, tillverkning, leverans och service av kompletta metangastankstationer och gastransportsystem.

Ny CBG-tankstation invigd i Smålandsstenar av Småländska Bränslen

Maj 2024
Vilken fantastisk vecka det har varit! Som ledande aktör i Norden på att bygga biogastankstationer har vi glädjen att delta vid många invigningar. I tisdags deltog vår VD Bo Axelsson vid invigningen av den nya CBG-tankstationen i Smålandsstenar, som vi har byggt åt vår kund Småländska Bränslen [….]

Ny Gasum LCBG-tankstation invigd i Södertälje intill Scania

Maj 2024
Vår senaste leverans av en LCBG tankstation för flytande och komprimerad biogas till Södertälje invigdes med pompa och ståt av Gasum och Scania som härmed får en ytterligare stärkning av tankinfrastrukturen för fossilfri fordonsgas.

Effektiv och fossilfri avisning av tåg: Innovativt projekt med Flogas och Train Alliance

April 2024
Genom vårt samarbete med Flogas Sverige AB har vi levererat en dekomprimeringsanläggning och ett mobilt biogasflak till Train Alliance, vilket möjliggör effektiv och fossilfri avisning av tåg i Hallsberg.

Ny CBG-tankstation i Verdal stärker infrastruktur för hållbar transport

Mars 2024
Vi har nyligen driftsatt en ny CBG tankstation åt Gasnor AS i Verdal, Tröndelag, vilket möjliggör effektiv transport av biogas direkt från närliggande produktion. Detta projekt är ett tydligt exempel på vårt bidrag till en mer hållbar och miljövänlig transportsektor.

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

Februari 2024
Fossilfria tunga transporter har gjort stora framsteg med Scanias och Volvos lastbilar som drivs med flytande biogas. Processkontroll Green Technology bidrar till utbyggnaden av tankinfrastrukturen i Norden. Nyligen invigde vi en LCBG-station i Kristiansand och slutför nu en i Vänersborg.

Välkommen till Processkontroll GT

0303-72 61 00
Adress
Vallenvägen 5
444 60 STORA HÖGA