Filborna tankstation öppnad

filborna02_640
Filborna tankstation är nu driftsatt och öppnad för allmänheten. Läs mer på Öresundskrafts hemsida här…