Mobila gasflak fylls vid biogasproduktion via moderstationen. Gastankstation för flytande och komprimerad biogas. Biomethane och vätgas. Tankning av biogasbussar. PKGT

Experter på gastankstationer

Välkommen till Processkontroll Green Technology, Nordens främsta leverantör av tankstationer, service och infrastruktur för energigaser i flytande och komprimerad form. Med över 20 års erfarenhet har vi utformat, byggt och levererat över 200 CBG-tankstationer och flera LBG/LNG-tankstationer för komprimerad och flytande biogas i hela Norden.

Anpassade tankstationer för alla förutsättningar

Oavsett om det finns tillgång till en gasledning eller inte, bygger vi våra tankstationer med högsta kvalitet och säkerhet. Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar, inklusive markarbeten, och kan anpassa våra standardlösningar efter era specifika behov. Vi hjälper även till med kontakterna med berörda myndigheter för tillstånd och bygglov.

Mobila biogaslager för flexibilitet

För CBG-installationer utan tillgång till gasledningar erbjuder vi certifierade mobila biogaslager, även kallade gasflak, som kunden kan fylla vid en biogasanläggning eller ledning för att förse tankstationerna med biogas.

Driftsäkra och kostnadseffektiva anläggningar

Våra CBG/CNG och LBG/LNG tankstationer är utrustade med väl utvecklad teknik, vilket garanterar driftsäkra anläggningar med låga drifts- och underhållskostnader.

Se våra 200+ gastankstationer för flytande och komprimerad biogas

Besök vår referenskarta över alla våra tidigare installerade gastankstationer för flytande och komprimerad biogas i Norden och läs mer om våra senaste installationer under Aktuellt.

Fyll mobila gasflak med biogas via en Moderstation

Moderstationer, som placeras i närheten av en biogasanläggning, har en oavbruten tillgång till gas och erbjuder en effektiv lösning för att hantera och distribuera biogas. De kan användas för direkt tankning av fordon samt för att fylla gasflak med biogas, som sedan transporteras till dotterstationer.

Dotterstationer är tankstationer som inte är direkt anslutna till en gasledning, utan kan placeras var som helst. Istället försörjs dotterstationen med biogas från ett eller flera mobila gaslager. Dessa mobila gaslager fylls på med biogas vid en moderstation och transporteras sedan till dotterstationen.

Ledningsbundna stationer är ett praktiskt och effektivt alternativ för områden där det redan finns infrastruktur för gasdistribution. Genom att dra nytta av det befintliga gasnätet kan dessa tankstationer erbjuda en stabil och pålitlig försörjning av biogas vilket bidrar till att stärka regionens hållbara energilösningar.

En busstation är en tankstation som är specialdesignad för att möta behoven hos busstrafiken. Det finns två olika varianter av tankstationer för bussar: snabbfyllande där bussarna behöver tankas under sin rutt och långsamfyllande där bussen tankas vid en bussramp över natten.

Våra mobila högtrycksgaslager, utrustade med stål- eller kompositflaskor, erbjuder en flexibel och praktisk lösning för att förse dotterstationer och industrier med biogas. Genom att fylla gasflaken på en moderstation och sedan distribuera dem till användarna, kan biogasen effektivt levereras till platser som saknar tillgång till ett gasnät.

Med en LBG-tankstation kan vi erbjuda tankning av flytande biogas (LBG) för tunga transporter. För att ytterligare öka effektiviteten och möjligheterna för vår LBG-tankstation, kan den uppgraderas till en LCBG-station där den flytande biogasen omvandlas tillbaka till gasform, för att även erbjuda komprimerad fordonsgas (CBG).

I våra moderna produktionslokaler i Stora Höga tar vi hand om design, konstruktion, programmering och produktion av alla våra dotterstationer och gastransportenheter. Vi fokuserar på att erbjuda högkvalitativa och hållbara lösningar som är skräddarsydda för att möta våra kunders behov och förväntningar.

Våra erfarna ingenjörer arbetar med toppkvalitativa styrsystem när de utformar våra automationslösningar. Genom att använda det bästa inom teknik och material säkerställer vi att våra anläggningar håller hög kvalitet och erbjuder trygghet i funktionerna, vilket stödjer övergången till hållbara och förnybara energilösningar.

Med en dekomprimeringsanläggning kan industrier förses med fossilfri biogas, där gasen levereras med ett konstant lågt ledningstryck. Anläggningen fungerar genom att reglera och värma upp den ingående gasen, till exempel från gasflak med ett tryck på 250 bar. Därmed kan kunden reducera beroendet av fossila bränslen.

Ett klimatsmart val med gröna energigaser – biogas och vätgas

Gastankstationer för flytande och komprimerad biogas. Att välja biogas som energikälla är ett klimatsmart val, eftersom det bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Biogas, som huvudsakligen består av metan, produceras genom att bryta ner organiskt material, såsom växt- och djurrester, i syrefria miljöer. Biogasen kan sedan användas som bränsle i transportsektorn, vilket hjälper till att minska användningen av fossila bränslen och därmed utsläppen av koldioxid.

Processkontroll Green Technology har framför allt arbetat med biometan, en renare form av biogas som uppgraderats för att bli mer lik naturgasens kvalitet. Biometan har en rad fördelar, inklusive lägre utsläpp, effektiv energiproduktion och en förnybar källa. Men vi är också medvetna om vikten av att ständigt utvecklas och erbjuda våra kunder fler alternativ för att uppnå sina klimatmål.

Därför har vi utökat vårt sortiment av lösningar och nu erbjuder vi även samma högkvalitativa portfölj för vätgas. När vätgas används som bränsle genererar det endast vattenånga som biprodukt, vilket gör det till en ren och hållbar energikälla.

Genom att erbjuda både biometan- och vätgaslösningar strävar Processkontroll Green Technology efter att hjälpa våra kunder att göra medvetna val för att minska sin miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

 

Aktuellt

Fler nyheter

Biogasbussdepå i Sarpsborg

Juni 2023
Vår toppmoderna kompressorstation levererar nu ren, fossilfri komprimerad biogas (CBG) till en flotta av cirka 40 biogasbussar via långsamfyllningsramper där bussarna tankas över natt.

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

April 2023
Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny CBG biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen.

Ny biogas dekomprimering steker köttbullar fossilfritt

March 2023
Våra mobila gasflak fylls med biogas och dekomprimeringsenheten sänker trycket för användning i olika applikationer. Vi har nyligen driftsatt en mindre dekomprimeringsenhet som kommer att användas för att steka köttbullar med fossilfri biogas!

Ny tankstation för flytande och komprimerad fordonsgas i Luleå

Mars 2023
Igår invigdes Gasums nya tankstation för flytande och komprimerad biogas i Luleå kommun. Vi är tacksamma för det upprepade förtroendet att även få leverera denna LBCG-station till Gasum efter syskonstationen i Ålesund tidigare i vintras.

Använd LBG boil-off istället för att kyla ner med LIN

Februari 2023
Använd LBG Boil-off istället för att kyla ner med LIN (flytande kväve). Vi installerade vår egen utvecklade boil-off lösning på en befintlig LBG tankanläggning åt Air Liquide Skagerak i Gardermoen.

Ny LCBG-station i Ålesund Norge

Januari 2023
Vi är stolta över att ha levererat ännu en fordonsgastanksstation för flytande och komprimerad biogas till Gasum i Ålesund, Norge. Denna station kommer att bidra till fossilfria transporter med biogas som kan tankas både som flytande BioLNG och som komprimerad CBG.