Ledningsbunden

Ledningsbunden

Använd gasnätet till gastankstationen

Ledningsbundna gastank-stationer använder gasnätet

Ledningsbundna gastankstationer erbjuder en praktisk och kostnadseffektiv lösning för områden med befintlig gasdistributionsinfrastruktur. Dessa tankstationer utnyttjar det existerande gasnätet – oavsett om det är västsvenska stamnätet eller ett lokalt gasnät – för att tillhandahålla en pålitlig och kontinuerlig försörjning av biogas, vilket bidrar till att främja hållbara energialternativ inom regionen.

Denna lösning är den vanligaste där det finns möjlighet att ansluta till en gasledning och kan användas både för direkt tankning av fordon och som moderstation för att fylla mobila gasflak. Användningen av ledningsbundna gastankstationer minskar beroendet av transporter för att distribuera biogas.

Om du är intresserad av att utnyttja befintlig gasinfrastruktur för att skapa en mer hållbar och miljövänlig transportlösning, kan en ledningsbunden gastankstation vara rätt val för dig. Kontakta oss på Processkontroll Green Technology för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att etablera en ledningsbunden tankstation som passar dina behov.

Biogas tankstation Fordonsgas Clean Fuels
Gastankstationen i Lerum är en ledningsbunden biogasmack som numera drivs av OG Clean Fuels.
Kör bil med matavfall som blir till biogas

Är det verkligen biogas när stationen ansluts till gasnätet?

När en gastankstation ansluts till gasnätet kan det variera om den försörjs med ren biogas eller en blandning av gaser. För stationer som ansluts till lokala gasnät, fyllda med biogas från lokal produktion, är gasen i den ledningsbundna gastankstationen ren biogas.

Om en station däremot är ansluten till det västsvenska gasnätet innebär det att andelen biogas ökar stegvis för varje år. 2021 låg andelen biogas i nätet redan på 34 % och fortsätter att öka. Samtidigt står biogas i Sverige för över 96% av gasen även vid stationer anslutna till stamnätet som innehåller en mix av gaser.

Detta beror på att de flesta operatörer av fordonsgastankstationer längs stamnätet åtar sig att sälja biogas genom att kompensera för motsvarande mängd biogas i systemet. Detta fungerar på liknande sätt som när man väljer att ha grön el i sitt hushållsavtal – det finns inte separata ledningar, utan elleverantören kompenserar för motsvarande mängd grön energi.

Exempel på tidigare levererade ledningsbundna gastankstationer

Här följer några exempel på dotterstationer som Processkontroll Green Technology har levererat genom åren. Dessa stationer återspeglar vår erfarenhet och vårt engagemang för att erbjuda skräddarsydda och effektiva lösningar för våra kunder. För att se en mer komplett lista över våra anläggningar, vänligen besök vår referenssida.

För ytterligare information om något av dessa projekt, eller om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan erbjuda en lösning som passar just dina behov, tveka inte att kontakta oss.

Fordonsgas tankstation ledningsbunden
Ledningsbunden fordonsgastankstation i Åhaga, Borås

Biogastankstationen i Åhaga, 

Borås är en ledningsbunden tankstation som är ansluten till gasnätet. Det finns flera fördelar med ledningsbundna stationer som denna. Tack vare anslutningen till gasnätet kan dessa stationer erbjuda en kontinuerlig och pålitlig försörjning av biogas, vilket säkerställer att kunder alltid har tillgång till gas när de behöver det.

Ledningsbundna stationer drar nytta av redan etablerad infrastruktur för gasdistribution, vilket innebär att det inte krävs lika mycket nyinvesteringar för att bygga och underhålla stationen.

Andelen biogas i gasnätet fortsätter att öka, vilket innebär att användarna av dessa stationer får en allt större andel biogas för sina fordon. Operatörer av fordonsgastankstationer förbinder sig också ofta att sälja biogas genom att kompensera för motsvarande mängd biogas i systemet, vilket bidrar till ökad användning av förnybara energikällor.

Anslutningen till gasnätet bidrar till att stärka regionens hållbara energilösningar och främjar användningen av biogas, vilket är ett miljövänligt och klimatsmart alternativ till fossila bränslen.

Ledningsbunden biogastankstation i Skien

Air Liquide Skageraks biogastankstation i Skien utnyttjar det lokala gasnätet för att förse stationen med biogas, vilket är en effektiv användning av resurserna. Denna station är även ett utmärkt exempel på en anläggning som vi initialt levererade med endast en kompressor, men som under förra året uppgraderades med en andra kompressor för att öka kapaciteten och redundansen.

Denna uppgradering visar förmågan att anpassa och förbättra våra anläggningar efter hand som behovet förändras och växer. Genom att öka kapaciteten och redundansen hos tankstationen kan Air Liquide Skagerak säkerställa en stabil och pålitlig försörjning av biogas till kunderna och samtidigt möta det ökade behovet av klimatsmarta bränslen i regionen.

Biogastankstation ledningsbunden Skien fordonsgas BioCNG RNG Biomethane
Biogastankstationen i Skien Björntvedtsvägen är en ledningsbunden gastankstation.
Biogasmack i Lerum Ledningsbunden CNG filling station
Ledningsbundna gastankstationer är kostnadseffektiva när det finns ett befintligt gasnät att ansluta till.

Ledningsbunden fordonsgas-station i Lerum sedan 2002

Den ledningsbundna biogastankstationen i Lerum är en av Processkontroll Green Technology’s äldsta fordonsgastankstationer och har försett Lerum med biogas sedan 2002. Lagom till 20-årsjubileet övergick stationen i OG Fuel’s ägo, som nu fortsätter att satsa på biogas som fossilfritt drivmedel.

Genom att vara ansluten till gasnätet kan Lerum’s biogastankstation erbjuda en pålitlig och kontinuerlig försörjning av biogas, vilket gör den till ett effektivt och hållbart alternativ för kunder i området. Gastankstationen har spelat en viktig roll i kommunens övergång till mer miljövänliga bränslealternativ.å

Att OG Fuel nu tar över stationen och fortsätter satsa på biogas som fossilfritt drivmedel visar att intresset och efterfrågan för biogas fortsätter att växa, både inom transportsektorn och som en del av en större strategi för att nå klimatmål och en hållbar framtid.

Aktuellt

Fler nyheter

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

https://www.youtube.com/watch?v=6h4WAa1baFI Januari 2024 Den senaste tiden har vi sett en betydande framsteg inom området för fossilfria tunga transporter, mycket tack vare att ledande aktörer som Scania och Volvo lanserat nya, starkare lastbilar som drivs med flytande biogas. Dessa fordon kan nu klara upp till 160 mil fulllastade – helt fossilfritt. Det är en utveckling som […]

Välkommen Bo Axelsson som ny VD

Januari 2024
Bo Axelsson tar över som VD för Processkontroll Green Technology för att ytterligare stärka vår position som Nordens ledande leverantör av tankstationer, infrastruktur och service för gröna energigaser.

Ett händelserikt 2023

December 2023
Processkontroll Green Technology avslutar ett framgångsrikt år präglat av utveckling och innovation. Trots utmaningar som avskaffad skattefrihet för biogas har vi levererat många biogasstationer och lanserat en ny kompressor, nått milstolpar med mobila biogasflak och stöttat industrin i övergången till fossilfria alternativ.

Tre nya biogastankstationer i Småland

December 2023
Vi är stolta över att presentera våra senaste projekt i samarbete med Småländska Bränslen. Genom etableringen av tre nya #CBG-stationer för komprimerad #biometan underlättar vi ytterligare för #fossilfria transporter i Småland.

Fossilfri cementproduktion hos Heidelberg Materials med biogas

November 2023
Under hösten har vi framgångsrikt installerat en skräddarsydd dekomprimeringsenhet för Heidelberg Materials i Oslo, vilket stöder deras strävan efter CO2-neutral cementproduktion genom användning av fossilfri biogas.

Ny dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

November 2023
Processkontroll Green Technology har nyligen slutfört installationen och drifttagningen av en dekomprimeringsenhet för Biokraft, belägna i Södertörn.