Ledningsbunden

Använd gasnätet till gastankstationen

Lerum
Ledningsbunden biogas

En praktisk och kostnadseffektiv lösning

Ledningsbundna gastankstationer erbjuder en praktisk och kostnadseffektiv lösning för områden med befintlig gasdistributionsinfrastruktur. Dessa tankstationer utnyttjar det existerande gasnätet – oavsett om det är västsvenska stamnätet eller ett lokalt gasnät – för att tillhandahålla en pålitlig och kontinuerlig försörjning av biogas, vilket bidrar till att främja hållbara energialternativ inom regionen.

Denna lösning är den vanligaste där det finns möjlighet att ansluta till en gasledning och kan användas både för direkt tankning av fordon och som moderstation för att fylla mobila gasflak. Användningen av ledningsbundna gastankstationer minskar beroendet av transporter för att distribuera biogas.

Om du är intresserad av att utnyttja befintlig gasinfrastruktur för att skapa en mer hållbar och miljövänlig transportlösning, kan en ledningsbunden gastankstation vara rätt val för dig. Kontakta oss på Processkontroll Green Technology för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att etablera en ledningsbunden tankstation som passar dina behov.

Så fungerar ledningsbunden gas

Är det verkligen biogas när stationen ansluts till gasnätet?

När en gastankstation ansluts till gasnätet kan det variera om den försörjs med ren biogas eller en blandning av gaser. För stationer som ansluts till lokala gasnät, fyllda med biogas från lokal produktion, är gasen i den ledningsbundna gastankstationen ren biogas.

Om en station däremot är ansluten till det västsvenska gasnätet innebär det att andelen biogas ökar stegvis för varje år. 2021 låg andelen biogas i nätet redan på 34 % och fortsätter att öka. Samtidigt står biogas i Sverige för över 96% av gasen även vid stationer anslutna till stamnätet som innehåller en mix av gaser.

Detta beror på att de flesta operatörer av fordonsgastankstationer längs stamnätet åtar sig att sälja biogas genom att kompensera för motsvarande mängd biogas i systemet. Detta fungerar på liknande sätt som när man väljer att ha grön el i sitt hushållsavtal – det finns inte separata ledningar, utan elleverantören kompenserar för motsvarande mängd grön energi.

Kör bil med matavfall som blir till biogas
Referensprojekt

Exempel på tidigare levererade ledningsbundna gastankstationer

Här följer några exempel på dotterstationer som Processkontroll Green Technology har levererat genom åren. Dessa stationer återspeglar vår erfarenhet och vårt engagemang för att erbjuda skräddarsydda och effektiva lösningar för våra kunder. För att se en mer komplett lista över våra anläggningar, vänligen besök vår referenssida. För ytterligare information om något av dessa projekt, eller om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan erbjuda en lösning som passar just dina behov, tveka inte att kontakta oss.

Biogastankstationen i Åhaga

Borås är en ledningsbunden tankstation som är ansluten till gasnätet. Det finns flera fördelar med ledningsbundna stationer som denna. Tack vare anslutningen till gasnätet kan dessa stationer erbjuda en kontinuerlig och pålitlig försörjning av biogas, vilket säkerställer att kunder alltid har tillgång till gas när de behöver det.

Ledningsbundna stationer drar nytta av redan etablerad infrastruktur för gasdistribution, vilket innebär att det inte krävs lika mycket nyinvesteringar för att bygga och underhålla stationen.

Andelen biogas i gasnätet fortsätter att öka, vilket innebär att användarna av dessa stationer får en allt större andel biogas för sina fordon. Operatörer av fordonsgastankstationer förbinder sig också ofta att sälja biogas genom att kompensera för motsvarande mängd biogas i systemet, vilket bidrar till ökad användning av förnybara energikällor.

Anslutningen till gasnätet bidrar till att stärka regionens hållbara energilösningar och främjar användningen av biogas, vilket är ett miljövänligt och klimatsmart alternativ till fossila bränslen.

Fordonsgas tankstation ledningsbunden
Ledningsbunden fordonsgastankstation i Åhaga, Borås
Biogastankstation ledningsbunden Skien fordonsgas BioCNG RNG Biomethane
Biogastankstationen i Skien Björntvedtsvägen är en ledningsbunden gastankstation.

Ledningsbunden biogastankstation i Skien

Air Liquide Skageraks biogastankstation i Skien utnyttjar det lokala gasnätet för att förse stationen med biogas, vilket är en effektiv användning av resurserna. Denna station är även ett utmärkt exempel på en anläggning som vi initialt levererade med endast en kompressor, men som under förra året uppgraderades med en andra kompressor för att öka kapaciteten och redundansen.

Denna uppgradering visar förmågan att anpassa och förbättra våra anläggningar efter hand som behovet förändras och växer. Genom att öka kapaciteten och redundansen hos tankstationen kan Air Liquide Skagerak säkerställa en stabil och pålitlig försörjning av biogas till kunderna och samtidigt möta det ökade behovet av klimatsmarta bränslen i regionen.

Ledningsbunden fordonsgas-station i Lerum sedan 2002

Den ledningsbundna biogastankstationen i Lerum är en av Processkontroll Green Technology’s äldsta fordonsgastankstationer och har försett Lerum med biogas sedan 2002. Lagom till 20-årsjubileet övergick stationen i OG Fuel’s ägo, som nu fortsätter att satsa på biogas som fossilfritt drivmedel.

Genom att vara ansluten till gasnätet kan Lerum’s biogastankstation erbjuda en pålitlig och kontinuerlig försörjning av biogas, vilket gör den till ett effektivt och hållbart alternativ för kunder i området. Gastankstationen har spelat en viktig roll i kommunens övergång till mer miljövänliga bränslealternativ.å

Att OG Fuel nu tar över stationen och fortsätter satsa på biogas som fossilfritt drivmedel visar att intresset och efterfrågan för biogas fortsätter att växa, både inom transportsektorn och som en del av en större strategi för att nå klimatmål och en hållbar framtid.

Biogasmack i Lerum Ledningsbunden CNG filling station
Ledningsbundna gastankstationer är kostnadseffektiva när det finns ett befintligt gasnät att ansluta till.

Latest news

Fler nyheter

Omcertifiering enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Juni 2024
Vi är stolta över att kunna meddela att Processkontroll Green Technology återigen har blivit certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vårt ledningssystem omfattar utveckling, tillverkning, leverans och service av kompletta metangastankstationer och gastransportsystem.

Ny CBG-tankstation invigd i Smålandsstenar av Småländska Bränslen

Maj 2024
Vilken fantastisk vecka det har varit! Som ledande aktör i Norden på att bygga biogastankstationer har vi glädjen att delta vid många invigningar. I tisdags deltog vår VD Bo Axelsson vid invigningen av den nya CBG-tankstationen i Smålandsstenar, som vi har byggt åt vår kund Småländska Bränslen [….]

Ny Gasum LCBG-tankstation invigd i Södertälje intill Scania

Maj 2024
Vår senaste leverans av en LCBG tankstation för flytande och komprimerad biogas till Södertälje invigdes med pompa och ståt av Gasum och Scania som härmed får en ytterligare stärkning av tankinfrastrukturen för fossilfri fordonsgas.

Effektiv och fossilfri avisning av tåg: Innovativt projekt med Flogas och Train Alliance

April 2024
Genom vårt samarbete med Flogas Sverige AB har vi levererat en dekomprimeringsanläggning och ett mobilt biogasflak till Train Alliance, vilket möjliggör effektiv och fossilfri avisning av tåg i Hallsberg.

Ny CBG-tankstation i Verdal stärker infrastruktur för hållbar transport

Mars 2024
Vi har nyligen driftsatt en ny CBG tankstation åt Gasnor AS i Verdal, Tröndelag, vilket möjliggör effektiv transport av biogas direkt från närliggande produktion. Detta projekt är ett tydligt exempel på vårt bidrag till en mer hållbar och miljövänlig transportsektor.

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

Februari 2024
Fossilfria tunga transporter har gjort stora framsteg med Scanias och Volvos lastbilar som drivs med flytande biogas. Processkontroll Green Technology bidrar till utbyggnaden av tankinfrastrukturen i Norden. Nyligen invigde vi en LCBG-station i Kristiansand och slutför nu en i Vänersborg.

Välkommen till Processkontroll GT

0303-72 61 00
Adress
Vallenvägen 5
444 60 STORA HÖGA