Busstation

Tankar en eller flera hundra samtidigt

Busstation är en tankstation som är specialbyggd för busstrafiken och det finns två olika varianter av tankstationer för bussar; snabbfyllande och långsamfyllande.

Biogastanklösningar för stora och små bussdepåer – anpassade efter era behov

Busstationer är tankstationer som är specialutformade för att möta behoven hos bussflottor. Det finns två huvudsakliga typer av tanklösningar för bussar: snabbfyllande och långsamfyllande. Genom att använda bussramper kan flera hundra bussar anslutas samtidigt och långsamt tankas under natten för att vara redo för användning nästa morgon. Snabbfyllande dispensrar fyller bussarnas tankar med gas på bara några minuter, likt tankning på en vanlig personbilsmack.

Långsamfyllande bussramper erbjuder fördelen att de inte behöver övervakas under tankning. Istället sköts processen automatiskt över natten, vilket innebär att chaufförerna inte behöver vänta vid bussen och många bussar kan tankas samtidigt medan de är parkerade. Ibland kan det dock uppstå behov av att snabbt fylla en buss, i sådana fall används snabbfyllande tankstationer som komplement.

Den mest effektiva bussdepån har en kombination av både snabbfyllande och långsamfyllande tanklösningar, vilket ger flexibilitet och kapacitet att hantera alla typer av situationer och behov som kan uppstå. Vi på Processkontroll Green Technology erbjuder skräddarsydda biogastanklösningar för både stora och små bussdepåer, för att säkerställa att ni alltid har tillgång till den bästa och mest effektiva lösningen för er verksamhet.

Biogasbuss tankstation CNG fordonsgas Biomethane bus
Vår interna automationsgrupp möjliggör att styrningen utav din biogasbuss tankstation kan utformas efter dina behov.

Exempel på tidigare levererade busstationer

Här följer några exempel på dotterstationer som Processkontroll Green Technology har levererat genom åren. Dessa stationer återspeglar vår erfarenhet och vårt engagemang för att erbjuda skräddarsydda och effektiva lösningar för våra kunder. För att se en mer komplett lista över våra anläggningar, vänligen besök vår referenssida.

För ytterligare information om något av dessa projekt, eller om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan erbjuda en lösning som passar just dina behov, tveka inte att kontakta oss.

Extrem kompressor-kapacitet, gaslager och redundans för 120 snabbtankande biogasbussar 

I Hammarby sjöstad ligger en ny modern bussdepå för upp till 140 klimatvänliga biogasbussar som diskret smälter in i stadsmiljön. Hela projektet var utmanande och tekniskt komplicerat eftersom bussdepån byggs mitt i stan, i flera plan varav delvis under grundvattennivå och med kommersiella lokaler ovanpå och bostäder alldeles intill.

Inom detta jätteprojekt fick vi entreprenaden för gaskomprimeringen, gaslagring och fyra stycken dispenser för biogastankningen. Med våra nyligen levererade anläggningar för stora bussdepåer för biogasbussar i bl.a. Gubbängen i Linköping, Bettorp i Örebro, Helsingfors och flera depåer i Stockholm hade detta projekt kunna uppfattas som ytterligare ett i raden. Dock urskiljer sig denna bussdepå på det sättet att samtliga bussar skall kunna snabbfyllas via fyra dispenser istället för att som ofta förekommande långsamfylla biogasbussarna via tankningsramper över natten och enbarrt snabbfylla enstaka bussar vid behov.

Läs mer om hur vi löste detta utmanade projekt här.

Långsamfyllning av ett 30-tal biogasbussar i Strängnäs.

I Strängnäs har vi på Processkontroll Green Technology byggt en mindre bussdepå anpassad för tankning av kommunens biogasbussar. Anläggningen är utrustad med en ramp för långsamfyllning samt en publik tankstation i anslutning till bussdepån. Tack vare denna busstankstation kan Strängnäs erbjuda fossilfria transporter inom kommunen, vilket bidrar till en mer hållbar och miljövänlig lokal trafik.

För att läsa mer om denna busstankstation och hur den hjälper Strängnäs kommun att satsa på klimatsmarta transporter, klicka här.

Biogas gaslager bussstation Bettorp
Vid bussdepån i Bettorp säkerställer ett stort gaslager tankningen utav biogasbussarna även vid kortare avbrott i biogasproduktionen.

Biogastankstation och moderstation för bussar 

Vi har konstruerat en mångsidig tankstation vid bussdepån Bettorp i Örebro för att försörja regiontrafikens biogasbussar och fylla mobila gasflak med biogas. Den innovativa stationen säkerställer en konstant tillförsel av lokal biogas från Örebros biogasnät.

Stationen har en stor buffert för att klara variationer i biogastillgången och en backup-lösning med en LBG-tank för att garantera konstant tillgång till gas för busstrafiken.

Örebros regiontrafik och deras biogasbussar drar nytta av denna mångsidiga station som möjliggör både direkt tankning och påfyllning av mobila gasflak. Detta erbjuder en flexibel och pålitlig gasförsörjning i hela regionen.

Vår lösning visar hur Processkontroll Green Technology strävar efter att utveckla innovativa och skräddarsydda lösningar som uppfyller kundernas behov och bidrar till en hållbar transportsektor.

Aktuellt

Fler nyheter

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

https://www.youtube.com/watch?v=6h4WAa1baFI Januari 2024 Den senaste tiden har vi sett en betydande framsteg inom området för fossilfria tunga transporter, mycket tack vare att ledande aktörer som Scania och Volvo lanserat nya, starkare lastbilar som drivs med flytande biogas. Dessa fordon kan nu klara upp till 160 mil fulllastade – helt fossilfritt. Det är en utveckling som […]

Välkommen Bo Axelsson som ny VD

Januari 2024
Bo Axelsson tar över som VD för Processkontroll Green Technology för att ytterligare stärka vår position som Nordens ledande leverantör av tankstationer, infrastruktur och service för gröna energigaser.

Ett händelserikt 2023

December 2023
Processkontroll Green Technology avslutar ett framgångsrikt år präglat av utveckling och innovation. Trots utmaningar som avskaffad skattefrihet för biogas har vi levererat många biogasstationer och lanserat en ny kompressor, nått milstolpar med mobila biogasflak och stöttat industrin i övergången till fossilfria alternativ.

Tre nya biogastankstationer i Småland

December 2023
Vi är stolta över att presentera våra senaste projekt i samarbete med Småländska Bränslen. Genom etableringen av tre nya #CBG-stationer för komprimerad #biometan underlättar vi ytterligare för #fossilfria transporter i Småland.

Fossilfri cementproduktion hos Heidelberg Materials med biogas

November 2023
Under hösten har vi framgångsrikt installerat en skräddarsydd dekomprimeringsenhet för Heidelberg Materials i Oslo, vilket stöder deras strävan efter CO2-neutral cementproduktion genom användning av fossilfri biogas.

Ny dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

November 2023
Processkontroll Green Technology har nyligen slutfört installationen och drifttagningen av en dekomprimeringsenhet för Biokraft, belägna i Södertörn.