Busstation

Fyller en eller flera hundra bussar samtidigt

Busstation är en tankstation som är specialbyggd för busstrafiken och det finns två olika varianter av tankstationer för bussar; snabbfyllande och långsamfyllande.

Biogasbuss tankstation CNG fordonsgas Biomethane bus
Vår interna automationsgrupp möjliggör att styrningen utav din biogasbuss tankstation kan utformas efter dina behov.
Biogastanklösningar

För stora och små bussdepåer – anpassade efter era behov

Busstationer är tankstationer som är specialutformade för att möta behoven hos bussflottor. Det finns två huvudsakliga typer av tanklösningar för bussar: snabbfyllande och långsamfyllande. Genom att använda bussramper kan flera hundra bussar anslutas samtidigt och långsamt tankas under natten för att vara redo för användning nästa morgon. Snabbfyllande dispensrar fyller bussarnas tankar med gas på bara några minuter, likt tankning på en vanlig personbilsmack.

Långsamfyllande bussramper erbjuder fördelen att de inte behöver övervakas under tankning. Istället sköts processen automatiskt över natten, vilket innebär att chaufförerna inte behöver vänta vid bussen och många bussar kan tankas samtidigt medan de är parkerade. Ibland kan det dock uppstå behov av att snabbt fylla en buss, i sådana fall används snabbfyllande tankstationer som komplement.

Den mest effektiva bussdepån har en kombination av både snabbfyllande och långsamfyllande tanklösningar, vilket ger flexibilitet och kapacitet att hantera alla typer av situationer och behov som kan uppstå. Vi på Processkontroll Green Technology erbjuder skräddarsydda biogastanklösningar för både stora och små bussdepåer, för att säkerställa att ni alltid har tillgång till den bästa och mest effektiva lösningen för er verksamhet.

Referensprojekt

Exempel på tidigare levererade busstationer

Här följer några exempel på dotterstationer som Processkontroll Green Technology har levererat genom åren. Dessa stationer återspeglar vår erfarenhet och vårt engagemang för att erbjuda skräddarsydda och effektiva lösningar för våra kunder. För att se en mer komplett lista över våra anläggningar, vänligen besök vår referenssida. För ytterligare information om något av dessa projekt, eller om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan erbjuda en lösning som passar just dina behov, tveka inte att kontakta oss.

Hammarby Sjöstad

Extrem kompressor-kapacitet, gaslager och redundans för 120 snabbtankande biogasbussar

I Hammarby sjöstad ligger en ny modern bussdepå för upp till 140 klimatvänliga biogasbussar som diskret smälter in i stadsmiljön. Hela projektet var utmanande och tekniskt komplicerat eftersom bussdepån byggs mitt i stan, i flera plan varav delvis under grundvattennivå och med kommersiella lokaler ovanpå och bostäder alldeles intill.

Inom detta jätteprojekt fick vi entreprenaden för gaskomprimeringen, gaslagring och fyra stycken dispenser för biogastankningen. Med våra nyligen levererade anläggningar för stora bussdepåer för biogasbussar i bl.a. Gubbängen i Linköping, Bettorp i Örebro, Helsingfors och flera depåer i Stockholm hade detta projekt kunna uppfattas som ytterligare ett i raden. Dock urskiljer sig denna bussdepå på det sättet att samtliga bussar skall kunna snabbfyllas via fyra dispenser istället för att som ofta förekommande långsamfylla biogasbussarna via tankningsramper över natten och enbarrt snabbfylla enstaka bussar vid behov.

Läs mer om hur vi löste detta utmanade projekt här.

Bussrampen i Strängnäs
I Strängnäs
Strängnäs

Långsamfyllning av ett 30-tal biogasbussar

Air Liquide Skageraks biogastankstation i Skien utnyttjar det lokala gasnätet för att förse stationen med biogas, vilket är en effektiv användning av resurserna. Denna station är även ett utmärkt exempel på en anläggning som vi initialt levererade med endast en kompressor, men som under förra året uppgraderades med en andra kompressor för att öka kapaciteten och redundansen.

Denna uppgradering visar förmågan att anpassa och förbättra våra anläggningar efter hand som behovet förändras och växer. Genom att öka kapaciteten och redundansen hos tankstationen kan Air Liquide Skagerak säkerställa en stabil och pålitlig försörjning av biogas till kunderna och samtidigt möta det ökade behovet av klimatsmarta bränslen i regionen.

Örebro

Biogastankstation och moderstation för bussar

Vi har konstruerat en mångsidig tankstation vid bussdepån Bettorp i Örebro för att försörja regiontrafikens biogasbussar och fylla mobila gasflak med biogas. Den innovativa stationen säkerställer en konstant tillförsel av lokal biogas från Örebros biogasnät.

Stationen har en stor buffert för att klara variationer i biogastillgången och en backup-lösning med en LBG-tank för att garantera konstant tillgång till gas för busstrafiken.

Örebros regiontrafik och deras biogasbussar drar nytta av denna mångsidiga station som möjliggör både direkt tankning och påfyllning av mobila gasflak. Detta erbjuder en flexibel och pålitlig gasförsörjning i hela regionen.

Vår lösning visar hur Processkontroll Green Technology strävar efter att utveckla innovativa och skräddarsydda lösningar som uppfyller kundernas behov och bidrar till en hållbar transportsektor.

LNG LBG back-up flytande biogas bussdepå Örebro

Latest news

Fler nyheter

Omcertifiering enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Juni 2024
Vi är stolta över att kunna meddela att Processkontroll Green Technology återigen har blivit certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vårt ledningssystem omfattar utveckling, tillverkning, leverans och service av kompletta metangastankstationer och gastransportsystem.

Ny CBG-tankstation invigd i Smålandsstenar av Småländska Bränslen

Maj 2024
Vilken fantastisk vecka det har varit! Som ledande aktör i Norden på att bygga biogastankstationer har vi glädjen att delta vid många invigningar. I tisdags deltog vår VD Bo Axelsson vid invigningen av den nya CBG-tankstationen i Smålandsstenar, som vi har byggt åt vår kund Småländska Bränslen [….]

Ny Gasum LCBG-tankstation invigd i Södertälje intill Scania

Maj 2024
Vår senaste leverans av en LCBG tankstation för flytande och komprimerad biogas till Södertälje invigdes med pompa och ståt av Gasum och Scania som härmed får en ytterligare stärkning av tankinfrastrukturen för fossilfri fordonsgas.

Effektiv och fossilfri avisning av tåg: Innovativt projekt med Flogas och Train Alliance

April 2024
Genom vårt samarbete med Flogas Sverige AB har vi levererat en dekomprimeringsanläggning och ett mobilt biogasflak till Train Alliance, vilket möjliggör effektiv och fossilfri avisning av tåg i Hallsberg.

Ny CBG-tankstation i Verdal stärker infrastruktur för hållbar transport

Mars 2024
Vi har nyligen driftsatt en ny CBG tankstation åt Gasnor AS i Verdal, Tröndelag, vilket möjliggör effektiv transport av biogas direkt från närliggande produktion. Detta projekt är ett tydligt exempel på vårt bidrag till en mer hållbar och miljövänlig transportsektor.

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

Februari 2024
Fossilfria tunga transporter har gjort stora framsteg med Scanias och Volvos lastbilar som drivs med flytande biogas. Processkontroll Green Technology bidrar till utbyggnaden av tankinfrastrukturen i Norden. Nyligen invigde vi en LCBG-station i Kristiansand och slutför nu en i Vänersborg.

Välkommen till Processkontroll GT

0303-72 61 00
Adress
Vallenvägen 5
444 60 STORA HÖGA