Busstation

Tankar en eller flera hundra samtidigt

Busstation är en tankstation som är specialbyggd för busstrafiken och det finns två olika varianter av tankstationer för bussar; snabbfyllande och långsamfyllande.

Biogastanklösningar för stora och små bussdepåer – anpassade efter era behov

Busstationer är tankstationer som är specialutformade för att möta behoven hos bussflottor. Det finns två huvudsakliga typer av tanklösningar för bussar: snabbfyllande och långsamfyllande. Genom att använda bussramper kan flera hundra bussar anslutas samtidigt och långsamt tankas under natten för att vara redo för användning nästa morgon. Snabbfyllande dispensrar fyller bussarnas tankar med gas på bara några minuter, likt tankning på en vanlig personbilsmack.

Långsamfyllande bussramper erbjuder fördelen att de inte behöver övervakas under tankning. Istället sköts processen automatiskt över natten, vilket innebär att chaufförerna inte behöver vänta vid bussen och många bussar kan tankas samtidigt medan de är parkerade. Ibland kan det dock uppstå behov av att snabbt fylla en buss, i sådana fall används snabbfyllande tankstationer som komplement.

Den mest effektiva bussdepån har en kombination av både snabbfyllande och långsamfyllande tanklösningar, vilket ger flexibilitet och kapacitet att hantera alla typer av situationer och behov som kan uppstå. Vi på Processkontroll Green Technology erbjuder skräddarsydda biogastanklösningar för både stora och små bussdepåer, för att säkerställa att ni alltid har tillgång till den bästa och mest effektiva lösningen för er verksamhet.

Biogasbuss tankstation CNG fordonsgas Biomethane bus
Vår interna automationsgrupp möjliggör att styrningen utav din biogasbuss tankstation kan utformas efter dina behov.

Exempel på tidigare levererade busstationer

Här följer några exempel på dotterstationer som Processkontroll Green Technology har levererat genom åren. Dessa stationer återspeglar vår erfarenhet och vårt engagemang för att erbjuda skräddarsydda och effektiva lösningar för våra kunder. För att se en mer komplett lista över våra anläggningar, vänligen besök vår referenssida.

För ytterligare information om något av dessa projekt, eller om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan erbjuda en lösning som passar just dina behov, tveka inte att kontakta oss.

Extrem kompressor-kapacitet, gaslager och redundans för 120 snabbtankande biogasbussar 

I Hammarby sjöstad ligger en ny modern bussdepå för upp till 140 klimatvänliga biogasbussar som diskret smälter in i stadsmiljön. Hela projektet var utmanande och tekniskt komplicerat eftersom bussdepån byggs mitt i stan, i flera plan varav delvis under grundvattennivå och med kommersiella lokaler ovanpå och bostäder alldeles intill.

Inom detta jätteprojekt fick vi entreprenaden för gaskomprimeringen, gaslagring och fyra stycken dispenser för biogastankningen. Med våra nyligen levererade anläggningar för stora bussdepåer för biogasbussar i bl.a. Gubbängen i Linköping, Bettorp i Örebro, Helsingfors och flera depåer i Stockholm hade detta projekt kunna uppfattas som ytterligare ett i raden. Dock urskiljer sig denna bussdepå på det sättet att samtliga bussar skall kunna snabbfyllas via fyra dispenser istället för att som ofta förekommande långsamfylla biogasbussarna via tankningsramper över natten och enbarrt snabbfylla enstaka bussar vid behov.

Läs mer om hur vi löste detta utmanade projekt här.

Långsamfyllning av ett 30-tal biogasbussar i Strängnäs.

I Strängnäs har vi på Processkontroll Green Technology byggt en mindre bussdepå anpassad för tankning av kommunens biogasbussar. Anläggningen är utrustad med en ramp för långsamfyllning samt en publik tankstation i anslutning till bussdepån. Tack vare denna busstankstation kan Strängnäs erbjuda fossilfria transporter inom kommunen, vilket bidrar till en mer hållbar och miljövänlig lokal trafik.

För att läsa mer om denna busstankstation och hur den hjälper Strängnäs kommun att satsa på klimatsmarta transporter, klicka här.

Biogas gaslager bussstation Bettorp
Vid bussdepån i Bettorp säkerställer ett stort gaslager tankningen utav biogasbussarna även vid kortare avbrott i biogasproduktionen.

Biogastankstation och moderstation för bussar 

Vi har konstruerat en mångsidig tankstation vid bussdepån Bettorp i Örebro för att försörja regiontrafikens biogasbussar och fylla mobila gasflak med biogas. Den innovativa stationen säkerställer en konstant tillförsel av lokal biogas från Örebros biogasnät.

Stationen har en stor buffert för att klara variationer i biogastillgången och en backup-lösning med en LBG-tank för att garantera konstant tillgång till gas för busstrafiken.

Örebros regiontrafik och deras biogasbussar drar nytta av denna mångsidiga station som möjliggör både direkt tankning och påfyllning av mobila gasflak. Detta erbjuder en flexibel och pålitlig gasförsörjning i hela regionen.

Vår lösning visar hur Processkontroll Green Technology strävar efter att utveckla innovativa och skräddarsydda lösningar som uppfyller kundernas behov och bidrar till en hållbar transportsektor.

Aktuellt

Fler nyheter

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

March 2023
Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny CBG biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen.

Ny biogas dekomprimering steker köttbullar fossilfritt

March 2023
Våra mobila gasflak fylls med biogas och dekomprimeringsenheten sänker trycket för användning i olika applikationer. Vi har nyligen driftsatt en mindre dekomprimeringsenhet som kommer att användas för att steka köttbullar med fossilfri biogas!

Ny tankstation för flytande och komprimerad fordonsgas i Luleå

Mars 2023
Igår invigdes Gasums nya tankstation för flytande och komprimerad biogas i Luleå kommun. Vi är tacksamma för det upprepade förtroendet att även få leverera denna LBCG-station till Gasum efter syskonstationen i Ålesund tidigare i vintras.

Använd LBG boil-off istället för att kyla ner med LIN

Februari 2023
Använd LBG Boil-off istället för att kyla ner med LIN (flytande kväve). Vi installerade en vår egen utvecklade boil-off lösning på en befintlig LBG tankanläggning åt Air Liquide Skagerak i Gardermoen.

Ny LCBG-station i Ålesund Norge

Januari 2023
Vi är stolta över att ha levererat ännu en fordonsgastanksstation för flytande och komprimerad biogas till Gasum i Ålesund, Norge. Denna station kommer att bidra till fossilfria transporter med biogas som kan tankas både som flytande BioLNG och som komprimerad CBG.

Avklarad 5-års garantibesiktning bussdepot Fredriksdal

Januari 2023
Vi avslutar projekt med godkända garantibesiktningar hela tiden … men denna vill vi ändå nämna då bussdepån Fredriksdal i Hammarbysjöstad blev ett extra fantastisk projekt med extrema krav på snabbfylllnig av biogasbussar.