Dekomprimering

Bli fossilfri med biogas från gasflak och en dekomprimeringsenhet

Bli fossilfri med biogas oavsett tillgång till gasnät

Det finns en växande efterfrågan från industrier att övergå till hållbara lösningar, och för många industrier innebär det en övergång från exempelvis oljeeldning till fossilfri biogas. Biogas är en förnybar energikälla som produceras genom anaerob nedbrytning av organiskt material och har flera fördelar. Den bidrar till minskade klimatpåverkande utsläpp, är en lokal energikälla och stöder den cirkulära ekonomin genom att återvinna avfall och gödsel. Läs gärna BioDiv Öst’s utmärkta broschyr ”Biogas en bra affär för din industri”

Även industrier som inte har tillgång till stamnätet eller ett lokalt biogasnät kan övergå till biogas. Detta görs möjligt genom att använda mobila gasflak som fylls med biogas. Eftersom ett fyllt gasflak kan ha ett tryck på upp till 250 bar och industriella brännare oftast kräver ett tryck på mindre än 4 bar, har vi utvecklat en dekomprimeringsmodullösning.

Dessa dekomprimeringsenheter kan skräddarsys i storlek och kapacitet efter det förväntade gasflödet. Under dekomprimeringsprocessen minskar den endotermiska energin i gasen, vilket gör den mycket kall. Vår dekomprimeringsenhet säkerställer att gasen dekomprimeras stegvis med en kontrollerad uppvärmning mellan varje tryckregleringssteg.

Vi erbjuder containerlösningar i storlekar från 10 upp till 40 fot som innehåller ett separat el- och pannrum samt gasregleringsutrymme. För uppvärmningen kan vi, beroende på behov, välja mellan en el- eller biogaspanna. Detta innebär att industrin kan få tillgång till en anpassad och hållbar lösning för sitt energibehov, oavsett tillgång till biogasnät.

Biogas dekomprimering biomethane decompression unit fossilfree energy
Vi har utvecklat biogas dekomrimerings moduler som möjliggör en smidig övergång till fossilfri biogas, även för dem utan tillgång till gasnät.
Biogas mobilt gasflak mobilt gaslager mobile pipeline
Ett mobilt gasflak med kompositflaskor möjliggör enkla förflyttningar av biogasen till användaren.

Anpassa försörjningen med biogas efter ditt behov

För att realisera en övergång till fossilfri biogas inom din industri, särskilt när det lokala biogasnätet saknas, krävs mer än bara en dekomprimeringsenhet. Det behövs även en pålitlig biogasförsörjning. Vi på Processkontroll Green Technology gör detta möjligt med våra mobila biogasflak. Dessa flak kan fyllas med upp till 4 ton biogas direkt hos biogasproducenten och sedan transporteras säkert till dig som slutanvändare. Läs mer om våra mobila gaslager här.

För de som har särskilt stora behov av biogas kan det vara mer fördelaktigt att överväga energitätare flytande biogas, även känd som LBG eller Bio-LNG. Denna gas lagras i stora kryogena tankar. Vi på Processkontroll Green Technology erbjuder förångningsanläggningar som reglerar gasflödet exakt efter dina behov, säkerställande en stabil och effektiv energiförsörjning.

Se exempel på LBG-lösningar här.

Exempel på tidigare levererade dekomprimeringsenheter

Här följer några exempel på dotterstationer som Processkontroll Green Technology har levererat genom åren. Dessa stationer återspeglar vår erfarenhet och vårt engagemang för att erbjuda skräddarsydda och effektiva lösningar för våra kunder. För att se en mer komplett lista över våra anläggningar, vänligen besök vår referenssida.

För ytterligare information om något av dessa projekt, eller om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan erbjuda en lösning som passar just dina behov, tveka inte att kontakta oss.

Dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

I Södertörn har Processkontroll Green Technology framgångsrikt genomfört installationen och igångsättningen av en toppmodern dekomprimeringsenhet för Biokraft.

Denna innovativa lösning, som är placerad i en 20-fots container, representerar en del av vårt sortiment av dekomprimeringsmoduler och ståtar med en kapacitet på hela 1000 Nm3/h. Genom att reglera komprimerad biogas från mobila gasflak spelar enheten en central roll i Biokrafts produktion – företaget tidigare känt som Scandinavian Biogas – av flytande biogas, LBG (Bio-LNG).

Processen bidrar till att komplettera gasflödet från Biokrafts rötningsanläggning till förvätskningsanläggningen, vilket underlättar en jämn och effektiv produktion av LBG.

Att leverera en ”Usain Bolt dekomprimerings-anläggning” som står i startblocket året runt

Vi har under årens gång levererat många dekomprimeringsanläggningar som har haft som syfte att kontinuerligt mata exempelvis en industriugn med klimatvänlig fossilfri biogas för att ersätta t.ex. olja som energikälla. Det som sker då är att kunden får fulla biogasflak med tryck på 200-250 bar som behöver regleras ner till det önskade trycket, ofta bara någon bar.

Vid komprimering utav gas minskar avståndet mellan gasmolekylerna och den ökade rörelseenergin medför att gasen blir varm och därför behöver gasen kylas mellan varje komprimeringssteg. Vid trycksänkningen är det precis tvärtom och vi behöver i stället värma gasen mellan varje trycksänkningsregulator. Det är detta som vi löser med våra dekomprimeringsanläggningar där gasen på ett kontrollerat sätt regleras ner i tryck och värms upp igen mellan varje steg. Givetvis underlättas den uppgiften av att det oftast önskas ett relativt jämnt och kontinuerligt flöde.

När vi innan sommaren driftsatte vår nya dekomprimeringsanläggning för Gasum i Nynäshamn, var förutsättningarna helt väsensskilda; i stället för en kontinuerlig försörjning skulle biogasen nu tjäna som back-up drift vid eventuella strömavbrott och minska risken för dyra återuppstarter. Vi fick därmed konstruera anläggningen för att inom någon sekund leverera gas med 37 bars tryck och ett flöde på hela 4000 kg/h. Bara flödet i sig är enormt då det motsvarar två mobila gasflak per timma och utmaningen i att kunna starta omedelbart året runt, innebar stora utmaningar för både våra automationstekniker och gaspannan som står för den kontrollerade uppvärmningen av gasen efter varje trycksänkningssteg.

Tack vare god planering och samarbete med kunden blev vi klara i tid och nu står vår ”Usain Bolt” i startblocken och väntar på startskottet som kanske kommer imorgon, kanske om ett år. Och hela tiden utan att bli kall eller få kramp.

Dekomprimeringsanläggning Nynäshamn
På bilden syns när vi driftsatte dekomprimeringsanläggningen på plats i Nynäshamn. Med ett flöde på 4000 kg /h blev testfacklan rejäl. Till höger syns insidan av containern med regulatorer och värmeväxlare. Till vänster gaspannan.
Dekomprimering av biogas
Dekomprimering av biogas till industriell användning
Biogas dekomprimering biomethane decompression unit fossilfree energy
Vi har utvecklat biogas dekomrimerings moduler som möjliggör en smidig övergång till fossilfri biogas, även för dem utan tillgång till gasnät.

Biogas dekomprimering steker köttbullar fossil-fritt

Allt fler vill ersätta fossila bränslen som olja med miljövänlig biogas. Vi har utvecklat dekomprimeringsmoduler som möjliggör en smidig övergång till biogas, även för dem utan tillgång till gasnät.

Våra mobila gasflak fylls med biogas och dekomprimeringsenheten sänker trycket för användning i olika applikationer. Vi har nyligen driftsatt en mindre dekomprimeringsenhet som kommer att användas för att steka köttbullar med fossilfri biogas!

Se vår kompakta 10-fots container som innehåller både styrsystem, värmepanna och tryckreglering här

Aktuellt

Fler nyheter

Ny dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

November 2023
Processkontroll Green Technology har nyligen slutfört installationen och drifttagningen av en dekomprimeringsenhet för Biokraft, belägna i Södertörn.

Uppgradering av PLC-styrningen i Bussdepå

Oktober 2023
Vi är stolta över att den framgångsrika uppgraderingen av PLC-systemet och mjukvaran i Frihamnen Stockholm Bussdepå, en vital förnyelse som säkerställer toppmoderna lösningar för effektiv och pålitlig drift av en av Nordens största biogasbussdepåer.

Biogas – ett ljus i mörkret

Oktober 2023
Vi hjälpte Örebro kommun att piffa upp sin kryogena tank för flytande biogas med RGWB-belysning.

Stort uppgraderingsprojekt av mobila gasflak från annan tillverkare

September 2023
Nu har vi genomfört den första uppgraderingen inom ramen för ett långvarigt projekt på 120 mobila gasflak där vi genomför betydande uppgraderingar i samband med 10-årsrenoveringen åt Gasum.

Biogasbussdepå i Sarpsborg

Juni 2023
Vår toppmoderna kompressorstation levererar nu ren, fossilfri komprimerad biogas (CBG) till en flotta av cirka 40 biogasbussar via långsamfyllningsramper där bussarna tankas över natt.

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

April 2023
Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny CBG biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen.