Moderstation

Fyll mobila gasflak med biogas 

En moderstation är en form av ledningsbunden gastankstation som är ansluten antingen till ett gasnät eller en biogasanläggning. Vid en moderstation fylls gasflak som sedan distribueras till dotterstationer för att säkerställa en tillförlitlig försörjning av biogas.

Effektiv biogaspåfyllning för mobila gaslager

Ett vanligt användningsområde för moderstationer är att placera dem i anslutning till en biogasanläggning, där de fyller mobila gaslager för vidare transport till dotterstationer. Detta säkerställer en effektiv och pålitlig försörjning av biogas till användarna.

Utöver att fylla gasflak kan moderstationer även utrustas med vanliga dispenser för direkt tankning av fordonsgas. Detta ger en effektiv och kontinuerlig tillgång till gas för både fordon och gasflak utan att behöva använda mobila gaslager.

Genom att anpassa våra gastankstationer och system efter ert specifika kapacitetsbehov kan vi erbjuda kostnadseffektiva och hållbara lösningar som passar era unika förutsättningar. Vårt mål är att hjälpa er att optimera er verksamhet, minska driftskostnaderna och göra er energiförsörjning mer miljövänlig.

Kontakta oss för att diskutera era kapacitetsbehov och få en personligt anpassad lösning som passar just er verksamhet.

Moderstation biogas fyllning av mobila gasflak intill en biogasproduktion.
Pågående fyllning av mobila gaslager vid biogasanläggningen Brålanda.

Exempel på tidigare levererade moderstationer

Här följer några exempel på moderstationer som Processkontroll Green Technology har levererat genom åren. Dessa stationer återspeglar vår erfarenhet och vårt engagemang för att erbjuda skräddarsydda och effektiva lösningar för våra kunder. För att se en mer komplett lista över våra anläggningar, vänligen besök vår referenssida.

För ytterligare information om något av dessa projekt, eller om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan erbjuda en lösning som passar just dina behov, tveka inte att kontakta oss.

Moderstation biogas fyllning av biogas i mobila gasflak
Kompressorstationen sköter den långsamtfyllande busstankanläggningen.

Multistation vid Bettorps bussdepå i Örebro: Tankstation och moderstation i ett

På bussdepån Bettorp i Örebro levererade vi en riktig multistation som uppfyller flera funktioner samtidigt. Anläggningen får sin försörjning av biogas från Örebros lokala biogasnät och fungerar både som tankstation för regionens biogasbussar och som moderstation som fyller mobila gasflak med biogas. Detta gör det möjligt att maximera anläggningens kapacitet och användning, samtidigt som man säkerställer en effektiv och pålitlig gasförsörjning för hela regionen.

För mer information om detta projekt och hur vi kan erbjuda liknande lösningar för er verksamhet, besök Tankstation för biogasbussar och moderstation i Örebro eller kontakta oss direkt.

Moder- och tankstation i Karlskoga för lokal biogas  

Intill Gottebol’s biogasanläggning har vi byggt en kombinerad moder- och tankstation för att förse både renhållningsfordon och privatbilar med lokalt producerad biogas. Anläggningen bidrar till att Karlskogaborna kan tanka sina gasfordon med miljövänlig biogas, samtidigt som den stöder en mer hållbar och cirkulär ekonomi.

Utöver att fungera som en tankstation för fordon, är anläggningen också utformad för att fylla upp till tio mobila gaslager samtidigt med biogas. Detta gör det möjligt att effektivt distribuera biogasen till andra platser, vilket ytterligare stärker regionens förmåga att använda lokalproducerad biogas.

Läs mer hos Biogasbolaget i Mellansverige om vår anläggning i Karlskoga och kontakta oss för hur vi kan erbjuda liknande lösningar för din verksamhet eller region.

Biogasanläggning Karlskoga Biogasbolaget moderstation flakfyllning mobila gaslager gasflak mobile pipeline biogas parent station
I Karlskoga fyller vår moderstation både mobila gasflak och renhållningsbilar med Biogas som produceras lokalt i Biogasanläggningen.
Moderstation biogas Biond Production Sävsjö
I Sävsjö har vi kompletterat vår tidigare anläggning med ytterligare en kompressor för att kunna utöka kapacitetn och skapa redundans.

Moderstation i Sävsjö: Expansion för ökad kapacitet och redundans

Ursprungligen byggde vi den första moderstationen för Sävsjö Biogas redan 2011 och förberedde då byggnaden för att kunna utökas med en extra kompressor. År 2019 genomförde vi en betydande uppgradering av anläggningen för att både öka kapaciteten och skapa redundans i systemet.

I samband med uppgraderingen installerade vi en andra Pignone kompressor och uppgraderade PLC-systemet, vilket bidrog till att förbättra systemets effektivitet och driftsäkerhet. Dessutom utökade vi antalet flakplatser för att möta den ökande efterfrågan på biogas och förbättra anläggningens kapacitet att distribuera gas till olika platser.

Utöver moderstationsfunktionerna erbjuder anläggningen i Sävsjö även en dispenser för direkt tankning av fordonsgas. Detta gör det möjligt för lokala fordon att enkelt och bekvämt tanka upp med biogas direkt från anläggningen.

Moderstation i Rygg, Tönsberg: Försörjning av gasdrivna sopbilar och mobila gaslager

Stationen försörjer 25 gasdrivna sopbilar med biogas genom långsamtankning på ramp. Detta gör det möjligt för sopbilarna att tanka över natten eller under längre pauser, vilket minimerar driftsstörningar och säkerställer att de är redo att användas under arbetsdagen.

Utöver långsamtankning för sopbilar finns det även en dispenser för snabbtankning som är tillgänglig för allmänheten. Detta ger lokalbefolkningen möjlighet att tanka sina gasdrivna fordon på ett smidigt och enkelt sätt.

Moderstationen i Rygg, Tönsberg, är också utformad för att parallellt fylla upp till 6 mobila gaslager för distribution av biogas till Air Liquide Skagerak’s tankstationer som inte är anslutna till ledningsnätet. Detta ökar stationens flexibilitet och möjliggör effektiv distribution av biogas till flera platser.

Genom att erbjuda en kombination av långsamtankning, snabbtankning och fyllning av mobila gaslager, uppfyller moderstationen i Rygg, Tönsberg, en mängd olika behov och stöder en hållbar och miljövänlig transportsektor i regionen. Om du vill veta mer om detta projekt eller hur vi kan erbjuda liknande lösningar för din verksamhet, kontakta oss gärna.

Biogas moderstation som fyller mobila gasflak med biometan. Biomethane filling station in Tönsberg Rygg filling mobile pipelines. Gastankstationer för komprimerad och flytande biogas & vätgas
Kompressorstationen för Air Liquide Skagerak i Tönsberg, Norge fyller biogas i mobila gasflak och har separata rum i ett betonghus med två kompressorrum, gaslager och ett elrum.

Aktuellt

Fler nyheter

Ny dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

November 2023
Processkontroll Green Technology har nyligen slutfört installationen och drifttagningen av en dekomprimeringsenhet för Biokraft, belägna i Södertörn.

Uppgradering av PLC-styrningen i Bussdepå

Oktober 2023
Vi är stolta över att den framgångsrika uppgraderingen av PLC-systemet och mjukvaran i Frihamnen Stockholm Bussdepå, en vital förnyelse som säkerställer toppmoderna lösningar för effektiv och pålitlig drift av en av Nordens största biogasbussdepåer.

Biogas – ett ljus i mörkret

Oktober 2023
Vi hjälpte Örebro kommun att piffa upp sin kryogena tank för flytande biogas med RGWB-belysning.

Stort uppgraderingsprojekt av mobila gasflak från annan tillverkare

September 2023
Nu har vi genomfört den första uppgraderingen inom ramen för ett långvarigt projekt på 120 mobila gasflak där vi genomför betydande uppgraderingar i samband med 10-årsrenoveringen åt Gasum.

Biogasbussdepå i Sarpsborg

Juni 2023
Vår toppmoderna kompressorstation levererar nu ren, fossilfri komprimerad biogas (CBG) till en flotta av cirka 40 biogasbussar via långsamfyllningsramper där bussarna tankas över natt.

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

April 2023
Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny CBG biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen.