Moderstation

Fyll mobila gasflak med biogas 

En moderstation är en form av ledningsbunden gastankstation som är ansluten antingen till ett gasnät eller en biogasanläggning. Vid en moderstation fylls gasflak som sedan distribueras till dotterstationer för att säkerställa en tillförlitlig försörjning av biogas.

Moderstation biogas fyllning av mobila gasflak intill en biogasproduktion.
Brålanda moderstation som sköter fyllningen av mobila gaslager är placerad direkt intill de sju fyllplatserna.
Moderstation

Effektiv biogaspåfyllning för mobila gaslager

Ett vanligt användningsområde för moderstationer är att placera dem i anslutning till en biogasanläggning, där de fyller mobila gaslager för vidare transport till dotterstationer. Detta säkerställer en effektiv och pålitlig försörjning av biogas till användarna.

Utöver att fylla gasflak kan moderstationer även utrustas med vanliga dispenser för direkt tankning av fordonsgas. Detta ger en effektiv och kontinuerlig tillgång till gas för både fordon och gasflak utan att behöva använda mobila gaslager.

Genom att anpassa våra gastankstationer och system efter ert specifika kapacitetsbehov kan vi erbjuda kostnadseffektiva och hållbara lösningar som passar era unika förutsättningar. Vårt mål är att hjälpa er att optimera er verksamhet, minska driftskostnaderna och göra er energiförsörjning mer miljövänlig.

Referensprojekt

Exempel på tidigare levererade moderstationer

Här följer några exempel på moderstationer som Processkontroll Green Technology har levererat genom åren. Dessa stationer återspeglar vår erfarenhet och vårt engagemang för att erbjuda skräddarsydda och effektiva lösningar för våra kunder. För att se en mer komplett lista över våra anläggningar, vänligen besök vår referenssida. För ytterligare information om något av dessa projekt, eller om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan erbjuda en lösning som passar just dina behov, tveka inte att kontakta oss. Kontakta oss för att diskutera era kapacitetsbehov och få en personligt anpassad lösning som passar just er verksamhet.

Tankstation och moderstation i ett

Multistation vid Bettorps bussdepå i Örebro

På bussdepån Bettorp i Örebro levererade vi en riktig multistation som uppfyller flera funktioner samtidigt. Anläggningen får sin försörjning av biogas från Örebros lokala biogasnät och fungerar både som tankstation för regionens biogasbussar och som moderstation som fyller mobila gasflak med biogas. Detta gör det möjligt att maximera anläggningens kapacitet och användning, samtidigt som man säkerställer en effektiv och pålitlig gasförsörjning för hela regionen.

För mer information om detta projekt och hur vi kan erbjuda liknande lösningar för er verksamhet, besök Tankstation för biogasbussar och moderstation i Örebro eller kontakta oss direkt.

Moderstation biogas fyllning av biogas i mobila gasflak
Kompressorstationen sköter den långsamtfyllande busstankanläggningen.
Biogasanläggning Karlskoga Biogasbolaget moderstation flakfyllning mobila gaslager gasflak mobile pipeline biogas parent station
I Karlskoga fyller vår moderstation både mobila gasflak och renhållningsbilar med Biogas som produceras lokalt i Biogasanläggningen.
Moderstation

Moder- och tankstation i Karlskoga för lokal biogas

Intill Gottebol’s biogasanläggning har vi byggt en kombinerad moder- och tankstation för att förse både renhållningsfordon och privatbilar med lokalt producerad biogas. Anläggningen bidrar till att Karlskogaborna kan tanka sina gasfordon med miljövänlig biogas, samtidigt som den stöder en mer hållbar och cirkulär ekonomi.

Utöver att fungera som en tankstation för fordon, är anläggningen också utformad för att fylla upp till tio mobila gaslager samtidigt med biogas. Detta gör det möjligt att effektivt distribuera biogasen till andra platser, vilket ytterligare stärker regionens förmåga att använda lokalproducerad biogas.

Läs mer hos Biogasbolaget i Mellansverige om vår anläggning i Karlskoga och kontakta oss för hur vi kan erbjuda liknande lösningar för din verksamhet eller region.

Moderstation i Sävsjö

Expansion för ökad kapacitet och redundans

Ursprungligen byggde vi den första moderstationen för Sävsjö Biogas redan 2011 och förberedde då byggnaden för att kunna utökas med en extra kompressor. År 2019 genomförde vi en betydande uppgradering av anläggningen för att både öka kapaciteten och skapa redundans i systemet.

I samband med uppgraderingen installerade vi en andra Pignone kompressor och uppgraderade PLC-systemet, vilket bidrog till att förbättra systemets effektivitet och driftsäkerhet. Dessutom utökade vi antalet flakplatser för att möta den ökande efterfrågan på biogas och förbättra anläggningens kapacitet att distribuera gas till olika platser.

Utöver moderstationsfunktionerna erbjuder anläggningen i Sävsjö även en dispenser för direkt tankning av fordonsgas. Detta gör det möjligt för lokala fordon att enkelt och bekvämt tanka upp med biogas direkt från anläggningen.

Moderstation biogas Biond Production Sävsjö
I Sävsjö har vi kompletterat vår tidigare anläggning med ytterligare en kompressor för att kunna utöka kapacitetn och skapa redundans.
Biogas moderstation som fyller mobila gasflak med biometan. Biomethane filling station in Tönsberg Rygg filling mobile pipelines. Gastankstationer för komprimerad och flytande biogas & vätgas
Kompressorstationen för Air Liquide Skagerak i Tönsberg, Norge fyller biogas i mobila gasflak och har separata rum i ett betonghus med två kompressorrum, gaslager och ett elrum.
Moderstation i Rygg, Tönsberg

Försörjning av gasdrivna sopbilar och mobila gaslager

Stationen försörjer 25 gasdrivna sopbilar med biogas genom långsamtankning på ramp. Detta gör det möjligt för sopbilarna att tanka över natten eller under längre pauser, vilket minimerar driftsstörningar och säkerställer att de är redo att användas under arbetsdagen.

Utöver långsamtankning för sopbilar finns det även en dispenser för snabbtankning som är tillgänglig för allmänheten. Detta ger lokalbefolkningen möjlighet att tanka sina gasdrivna fordon på ett smidigt och enkelt sätt.

Moderstationen i Rygg, Tönsberg, är också utformad för att parallellt fylla upp till 6 mobila gaslager för distribution av biogas till Air Liquide Skagerak’s tankstationer som inte är anslutna till ledningsnätet. Detta ökar stationens flexibilitet och möjliggör effektiv distribution av biogas till flera platser.

Genom att erbjuda en kombination av långsamtankning, snabbtankning och fyllning av mobila gaslager, uppfyller moderstationen i Rygg, Tönsberg, en mängd olika behov och stöder en hållbar och miljövänlig transportsektor i regionen. Om du vill veta mer om detta projekt eller hur vi kan erbjuda liknande lösningar för din verksamhet, kontakta oss gärna.

Latest news

Fler nyheter

Omcertifiering enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Juni 2024
Vi är stolta över att kunna meddela att Processkontroll Green Technology återigen har blivit certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vårt ledningssystem omfattar utveckling, tillverkning, leverans och service av kompletta metangastankstationer och gastransportsystem.

Ny CBG-tankstation invigd i Smålandsstenar av Småländska Bränslen

Maj 2024
Vilken fantastisk vecka det har varit! Som ledande aktör i Norden på att bygga biogastankstationer har vi glädjen att delta vid många invigningar. I tisdags deltog vår VD Bo Axelsson vid invigningen av den nya CBG-tankstationen i Smålandsstenar, som vi har byggt åt vår kund Småländska Bränslen [….]

Ny Gasum LCBG-tankstation invigd i Södertälje intill Scania

Maj 2024
Vår senaste leverans av en LCBG tankstation för flytande och komprimerad biogas till Södertälje invigdes med pompa och ståt av Gasum och Scania som härmed får en ytterligare stärkning av tankinfrastrukturen för fossilfri fordonsgas.

Effektiv och fossilfri avisning av tåg: Innovativt projekt med Flogas och Train Alliance

April 2024
Genom vårt samarbete med Flogas Sverige AB har vi levererat en dekomprimeringsanläggning och ett mobilt biogasflak till Train Alliance, vilket möjliggör effektiv och fossilfri avisning av tåg i Hallsberg.

Ny CBG-tankstation i Verdal stärker infrastruktur för hållbar transport

Mars 2024
Vi har nyligen driftsatt en ny CBG tankstation åt Gasnor AS i Verdal, Tröndelag, vilket möjliggör effektiv transport av biogas direkt från närliggande produktion. Detta projekt är ett tydligt exempel på vårt bidrag till en mer hållbar och miljövänlig transportsektor.

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

Februari 2024
Fossilfria tunga transporter har gjort stora framsteg med Scanias och Volvos lastbilar som drivs med flytande biogas. Processkontroll Green Technology bidrar till utbyggnaden av tankinfrastrukturen i Norden. Nyligen invigde vi en LCBG-station i Kristiansand och slutför nu en i Vänersborg.

Välkommen till Processkontroll GT

0303-72 61 00
Adress
Vallenvägen 5
444 60 STORA HÖGA