LBG tankstation

Få ut maximal energi med flytande biogas

LBG tankstation Gårdsten Gasum Bio-LNG LNG lastbil CBG Biomethane fordonsgas
LBG (Liquified BioGas)

Tunga lastbilar kör fossilfritt  med flytande biogas

Vårt sortiment av LBG (Liquified BioGas) lösningar erbjuder flera användningsområden. Vi erbjuder direkt tankning av framför allt tunga lastbilar som drivs med fossilfri biogas. Dessutom kan vi förånga och komprimera den flytande biogasen för att tillhandahålla vanlig fordonsgas.

Flytande biometan används även som backup vid tankstationer eller för att upprätthålla trycket i lokala gasnät vid tillfällig nedgång i biogasproduktionen, t.ex. under underhållsperioder.

LBG, även kallad Bio-LNG, uppnår samma klimatförbättringar som komprimerad fordonsgas (CBG). Fördelen med LBG är dess högre energidensitet i flytande form vid ~ -160°C, vilket innebär att större mängder energi kan tankas i lastbilar som kan köra upp till 170 mil med en tankning.

Flytande biogas lagras i en kryogen tank som liknar en optimal termos med vakuum mellan väggarna för att isolera den kalla metangasen med minimal uppvärmning. Den lilla avkoket, även kallad boil-off, som sker kan antingen kylas aktivt med flytande kvävgas eller, ännu bättre tas tillvara med vår egenutvecklade boil-off lösning där avdunstningen till gasform kan användas för att möjliggöra tankning av komprimerad fordonsgas.

LBG tankning sker via en dispenser som är kompatibel med olika lastbilstillverkares teknik. Förutom direkt LBG tankning kan stationen också fungera som CBG-backup eller förse en närliggande industri med biogas via en dekomprimeringsanläggning.

Referensprojekt

Exempel på tidigare levererade LCBG-stationer

Här följer några exempel på dotterstationer som Processkontroll Green Technology har levererat genom åren. Dessa stationer återspeglar vår erfarenhet och vårt engagemang för att erbjuda skräddarsydda och effektiva lösningar för våra kunder. För att se en mer komplett lista över våra anläggningar, vänligen besök vår referenssida. För ytterligare information om något av dessa projekt, eller om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan erbjuda en lösning som passar just dina behov, tveka inte att kontakta oss.

Svensk Biogas

LCBG-tankstation med flytande och komprimerad biogas

Vi har haft förmånen att samarbeta med Svensk Biogas och har byggt flera stationer åt dem, inklusive bussstationer, publika CBG-stationer och, sedan 2019, även tre LBG-tankstationer. LCBG-stationen i Mörtlösa, Linköping, är ett exempel på detta samarbete, där vi erbjuder möjligheten att tanka tunga lastbilar med flytande biogas (LBG) samt komprimerad fordonsgas (CBG) för ett brett spektrum av fordon.

Denna station visar vår förmåga att anpassa designen efter kundens specifika önskemål och behov, samtidigt som vi säkerställer att stationen kan växa i takt med ökande efterfrågan på biogas. För att möta det växande intresset och behovet av flytande biogas i Sverige har vi i ett första steg utökat tankningskapaciteten genom att bygga en andra dispenser för Bio-LNG.

För att ytterligare förbättra stationens kapacitet och funktion kommer vi under 2023 att installera en boil-off kompressorlösning, vilket kommer att eliminera behovet av flytande kväve för att kyla ner avkoket. Detta ger en mer energieffektiv lösning och bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Utöver detta fokus på anpassningsbarhet och skalbarhet strävar vi även efter att erbjuda innovativa och praktiska lösningar för våra kunder. Detta innebär att vi ständigt förbättrar och utvecklar våra produkter och tjänster för att möta marknadens och kundernas behov samt för att stödja övergången till en mer hållbar transportsektor.

LCBG-stationen i Mörtlösa, Linköping, visar på hur vi på Processkontroll Green Technology arbetar för att skapa effektiva, anpassade och framtidssäkra lösningar som bidrar till en hållbar transportsektor och möter de unika behoven hos våra kunder.

Läs mer om LBG tankstationen i Mörtlösa här.

Förångning av flytande biogas för att fungera som backup till det lokala gasnätet.
Den nya tryckreglereingsanläggningen i Bettorp, Örebro lagrar flytande biogas som vid behov förångas och trycksätter den lokala gasledningen.
Örebros lokala biogasnät

LBG förångning som tryckreglering

Vi har byggt en tryckregleringsanläggningen för Örebro kommun som härmed tar ett stort steg för att göra gasleveranserna stabilare och möjliggöra en utbyggnad av biogasnätet i Örebro.

Anläggningen är nu färdigbyggd och kommer inom kort att driftsättas. Väl igång så kommer den kryogena tanken, som kan liknas vid en gigantisk vakuumisolerad termos, kunna lagra upp till 89m3 flytande biogas vid minus 160 grader Celsius.
När trycket i gasledningen är för lågt startar anläggningen att förånga LBG från tanken till gasform i en kontrollerad process där volymen i atmosfärstryck expanderar c:a 600ggr från flytande till gasform.

Utöver att vara back-up till gasnätet fungerar vår anläggning även som back-up av gasleverans till den närliggande kollektivtrafikdepån Bettorp om denna inte kan förses med gas från den därtill avsedda högtrycksanläggningen.

Läs gärna mer om hur Örebro kommun satsar mot framtidens biogasnät.

Använd LBG Boil-off till att komprimera CBG och sänk LIN-kostnader

Vi har utvecklat vår egen Boil-off kompressorlösning för att minska LIN-kostnaderna för att kyla LBG-tankarna. Även om de kryogena vakuumtankarna är otroligt välgjorda termosar, kommer det alltid att finnas en viss mängd flytande biogas som värms upp över kokpunkten på -160 grader Celsius och övergår till gasform, det så kallade avkoket.

Om man tillåter att avkoket förblir ohanterat, skulle trycket i den kryogena tanken förr eller senare öka och få säkerhetsventilerna att släppa ut tryck. Även om säkerhetsventilerna är konstruerade för att göra just detta och därmed garantera en säker hantering, vill vi undvika att metan läcker ut i atmosfären. Till detta används LIN (flytande kväve) vid -196 grader för att kyla biometanen och på så sätt undvika avkok.

LIN-kylningen medför extra kostnader, varför vi föredrar att istället utnyttja avkoket genom att komprimera den gasformiga biometanen och skicka den till det interna CBG-lagret, varifrån biometanen kan användas för att tanka fordon med komprimerad fordonsgas. Denna lösning kan eftermonteras på nästan alla LBG-tankstationer och är mest meningsfull när stationen redan är utrustad med ett CBG-uttagsystem. Detta var fallet på den nya Air Liquide Skagerak LCBG tankstationen i Gardermoen, Norge, där vi levererade avkokskompressorsystemet och CBG-lagring som ett tilläggsmodul till tankstationen under förra hösten.

I vår Boil-off kompressorlösning kan vi välja rätt kompressortyp och storlek baserat på uppskattad behov. Den verkliga magin ligger dock i automationsintelligensen som vårt automationslag erbjuder.

Om LBG-tankstationen inte redan har en CBG-dispenserlösning på plats, kanske beslutet att uppgradera med vår avkokslösning inte är lika självklart. I det fallet hjälper vi gärna till med att beräkna vinsterna genom att installera en komplett boil-off lösning.

LBG Anläggning och dekomprimering
I Fredrikstads nya LBG anläggning tankas ett trettiotal sopbilar med biogas samt att ett intilliggande tvätteri förses med fossilfri biogas.

Förångning av energirik LBG till biogas i gasform

Vi levererade en LBG-anläggning till Fredrikstads kommun som kommer att förse kommunens tvättstuga med biogas, erbjuda en tankningsramp för långsamfyllning av ett 30-tal sopbilar och en publik dispenser för fordonsgas.

Trots att alla konsumenter på denna anläggning använder biogas i gasform, förses stationen inte med mobila gasreserver av komprimerad biogas.

Istället används flytande gas vid minus 160 grader, som sedan omvandlas till rätt tryck efter behov i anläggningen. Detta görs för att utnyttja den höga energitätheten och den smidiga hanteringen av flytande biogas, LBG.

Innan vi kan fylla den kryogena tanken med flytande biogas (metangas) kyler vi ner hela systemet med flytande kvävgas för kontroll och för att undvika att släppa ut metangas. Efteråt var det dags att tömma den nu nerkylda tanken på den ofarliga kvävgasen innan påfyllningen med iskall biogas; något som fick vår automationsingenjör Jonas att längta efter härliga kalla skiddagar i fjällen när dimman plötsligt slår till…
Se en film när stationen försvinner in i ett dimmoln här.

Latest news

Fler nyheter

Omcertifiering enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Juni 2024
Vi är stolta över att kunna meddela att Processkontroll Green Technology återigen har blivit certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vårt ledningssystem omfattar utveckling, tillverkning, leverans och service av kompletta metangastankstationer och gastransportsystem.

Ny CBG-tankstation invigd i Smålandsstenar av Småländska Bränslen

Maj 2024
Vilken fantastisk vecka det har varit! Som ledande aktör i Norden på att bygga biogastankstationer har vi glädjen att delta vid många invigningar. I tisdags deltog vår VD Bo Axelsson vid invigningen av den nya CBG-tankstationen i Smålandsstenar, som vi har byggt åt vår kund Småländska Bränslen [….]

Ny Gasum LCBG-tankstation invigd i Södertälje intill Scania

Maj 2024
Vår senaste leverans av en LCBG tankstation för flytande och komprimerad biogas till Södertälje invigdes med pompa och ståt av Gasum och Scania som härmed får en ytterligare stärkning av tankinfrastrukturen för fossilfri fordonsgas.

Effektiv och fossilfri avisning av tåg: Innovativt projekt med Flogas och Train Alliance

April 2024
Genom vårt samarbete med Flogas Sverige AB har vi levererat en dekomprimeringsanläggning och ett mobilt biogasflak till Train Alliance, vilket möjliggör effektiv och fossilfri avisning av tåg i Hallsberg.

Ny CBG-tankstation i Verdal stärker infrastruktur för hållbar transport

Mars 2024
Vi har nyligen driftsatt en ny CBG tankstation åt Gasnor AS i Verdal, Tröndelag, vilket möjliggör effektiv transport av biogas direkt från närliggande produktion. Detta projekt är ett tydligt exempel på vårt bidrag till en mer hållbar och miljövänlig transportsektor.

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

Februari 2024
Fossilfria tunga transporter har gjort stora framsteg med Scanias och Volvos lastbilar som drivs med flytande biogas. Processkontroll Green Technology bidrar till utbyggnaden av tankinfrastrukturen i Norden. Nyligen invigde vi en LCBG-station i Kristiansand och slutför nu en i Vänersborg.

Välkommen till Processkontroll GT

0303-72 61 00
Adress
Vallenvägen 5
444 60 STORA HÖGA