Mobila gaslager

Förse dotterstationerna med gas via våra mobila gaslager

Mobila gasflak för biogas och vätgas – från produktion till användaren

Processkontroll Green Technology har utvecklat ett innovativt och banbrytande transportsystem för att tillgodose dotterstationers behov av grön energigas. Genom att använda det befintliga standardiserade lastväxlarsystemet, som redan används inom en mängd olika transporter, kan vi erbjuda en snabb och smidig dockning för våra mobila gaslager för biogas och vätgas.

Dessa mobila gaslager placeras strategiskt bredvid tankstationen och ansluts enkelt via en slang som är placerad i ett särskilt utrymme på lagrets gavel. Under transport förvaras slangen säkert och inlåst, vilket bidrar till en problemfri hantering.

Förutom att användas vid dotterstationer kan våra mobila gasflak även förse våra  dekomprimeringsanläggningar med fossilfri energi vid behov. Genom att kontrollera dekomprimeringen regleras trycket ner under automatiserad uppvärmning till det önskade användningstrycket. Denna process säkerställer en effektiv och säker omvandling av gasen till ett lämpligt tryck för användning i olika applikationer.

Mobilt gasflak för vätgas
Biogas mobilt gasflak mobilt gaslager mobile pipeline

Stål- eller kompositflaskor?
– välj efter ditt behov

Vi erbjuder två olika typer av gastankslager: en traditionell variant med stålflaskor som rymmer 2 ton biogas och en annan tillverkad av kompositmaterial som rymmer 3,6 ton gas. Kompositmaterial minskar vikten och nästan fördubblar kapaciteten för transporterad volym metangas, vilket resulterar i effektiv hantering och optimerade kostnader.

Ett stålflak innebär normalt en lägre investering, lägre kapacitet och är lämpligt för kortare sträckor. För längre sträckor och större gasmängder lämpar sig kompositflak med en nästan dubbel kapacitet dock till en högre investeringskostnad.

Alla våra mobila gasflak för biogas och vätgas är fullständigt godkända enligt gällande normer för transport av farligt gods – ADR-S.

10-års kontroller och renoveringar av mobila gasflak

Enligt ADR-regelverket ska återkommande kontroller av TPED-flaskor utföras av ackrediterade kontrollorgan med 10-års intervall. Regelverket kräver att varje individuell flaska genomgår en fullständig inspektion. För en MEG-Container innebär detta att alla flaskor måste demonteras för att kunna inspekteras.

Processkontroll Green Technology erbjuder en grundnivå för att uppfylla ADR-kraven. Utöver detta kan reparationer och renoveringar utföras enligt era önskemål för varje enskild enhet.

För att uppfylla ADR-regelverket genomförs följande steg

Vi tömmer och bränner av restgasen från enheten och spolar den med kväve med vår egenutvecklade automatiserade inerteringsanläggning för säker hantering. Därefter demonterar vi hela ditt mobila gaslager, inklusive plåtar, balkar och tak, paneler, rörsystem samt gasflaskorna som rengörs och kontrolleras visuellt externt och internt med inspektionskamera.

Vi provtrycker kompositflaskor i vår egenutvecklade provtryckningsanläggning, torkar flaskorna och märker dem med inspektionsdatum. En inspektionsrapport enligt ADR och TPED utförs av ackrediterat kontrollorgan, t.ex. DEKRA.

För gaslager med stålflaskor skickar vi gasflaskorna externt där flaskorna blästras och målas om, provtrycks, inspekteras och ackrediteras.

För både stål- och kompositlager följer därefter återmontering av gaslagret – efter överenskommelse med kunden med nya ventiler, slangar m.m. tills ert mobila gaslager återigen är i nyskick. Efter torkning till föreskriven daggpunkt dokumenteras gaslagret och vi fyller det till max arbetstryck för slutkontroll enligt procedur för första fyllning.

ADR-regelverket kräver att MEG-Containrar täthetsprovas med högsta tillåtna drifttryck innan enheten tas i drift. Detta gör vi normalt på plats hos oss. Alternativt kan MEG-Containern fyllas och täthetsprovas hos kundens fyllningsanläggning. Kostnad för restid, ackrediterat kontrollorgan samt en tekniker från Processkontroll Green Technology tillkommer i detta fall.

5-årskontroll

Vid 5-årskontrollen är kraven enligt ADR-regelverket lägre och varierar med typ av gaslager. Här kan vi efter en inspektion rekommendera dig nödvändiga åtgärder utöver den obligatoriska provtryckningen vid maximalt arbetstryck och inspektionsrapporten från ett ackrediterat kontrollorgan.

10-års kontroll av mobila gasklager
Vid en 10-års kontroll av ditt mobila gaslager helrenoverar vi ditt gasflak och trycktestar gasflaskorna.
Provtryckning av komposit gasflaskor till mobila gasflak
Kompositflaskor tryckprovas i vår egna provtryckningsanläggning i Stora Höga.

Aktuellt

Fler nyheter

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

March 2023
Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny CBG biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen.

Ny biogas dekomprimering steker köttbullar fossilfritt

March 2023
Våra mobila gasflak fylls med biogas och dekomprimeringsenheten sänker trycket för användning i olika applikationer. Vi har nyligen driftsatt en mindre dekomprimeringsenhet som kommer att användas för att steka köttbullar med fossilfri biogas!

Ny tankstation för flytande och komprimerad fordonsgas i Luleå

Mars 2023
Igår invigdes Gasums nya tankstation för flytande och komprimerad biogas i Luleå kommun. Vi är tacksamma för det upprepade förtroendet att även få leverera denna LBCG-station till Gasum efter syskonstationen i Ålesund tidigare i vintras.

Använd LBG boil-off istället för att kyla ner med LIN

Februari 2023
Använd LBG Boil-off istället för att kyla ner med LIN (flytande kväve). Vi installerade en vår egen utvecklade boil-off lösning på en befintlig LBG tankanläggning åt Air Liquide Skagerak i Gardermoen.

Ny LCBG-station i Ålesund Norge

Januari 2023
Vi är stolta över att ha levererat ännu en fordonsgastanksstation för flytande och komprimerad biogas till Gasum i Ålesund, Norge. Denna station kommer att bidra till fossilfria transporter med biogas som kan tankas både som flytande BioLNG och som komprimerad CBG.

Avklarad 5-års garantibesiktning bussdepot Fredriksdal

Januari 2023
Vi avslutar projekt med godkända garantibesiktningar hela tiden … men denna vill vi ändå nämna då bussdepån Fredriksdal i Hammarbysjöstad blev ett extra fantastisk projekt med extrema krav på snabbfylllnig av biogasbussar.