Dotterstation

Tanka biogas var du vill med mobila gasflak

Gastankstationer var som helst med våra Dotterstationer

Med våra Dotterstationer kan du tanka fordonsgas oavsett var du befinner dig, eftersom dessa stationer inte är direkt anslutna till en gasledning. Istället försörjs dotterstationen med biogas från ett eller flera mobila gaslager. Dessa mobila gasflak fylls på med biogas vid en moderstation och transporteras sedan till dotterstationen.

Dotterstationer är en populär och flexibel lösning eftersom det inte finns några egentliga begränsningar för var en station kan placeras. Det enda som krävs utöver själva tankstationen är utrymme för ett eller flera mobila gaslager i närheten. 

Dotterstationer kan placeras var som helst, vilket gör det möjligt att erbjuda biogastankning på platser där det inte finns någon direkt anslutning till gasledningar.

Om du är intresserad av att installera en dotterstation eller vill veta mer om hur dessa stationer kan passa din verksamhet eller ditt område, är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Biogastankställe dotterstation i Flen
Dotterstationer kan sättas upp var som helst utan hänsyn till befintliga gasnät. Här syns biogasmacken i Flen.

Exempel på tidigare levererade dotterstationer

Här följer några exempel på dotterstationer som Processkontroll Green Technology har levererat genom åren. Dessa stationer återspeglar vår erfarenhet och vårt engagemang för att erbjuda skräddarsydda och effektiva lösningar för våra kunder. För att se en mer komplett lista över våra anläggningar, vänligen besök vår referenssida.

För ytterligare information om något av dessa projekt, eller om du är intresserad av att veta mer om hur vi kan erbjuda en lösning som passar just dina behov, tveka inte att kontakta oss.

Gastankstation för komprimerad biogas CBG Bio-CNG biometan fordonsgas Biomethane filling station dotterstation tanka var du vill
Med en dotterstation i kombination med våra mobila gasflak möjliggörs friheten att placera din fordonsgastankstation var du vill.

Dotterstation i Tingsryd: Klimatsmart och flexibel 

Denna dotterstation i Tingsryd är en av ett tiotal gastankstationer som vår kund Småländska Bränslen har köpt av oss. Genom att använda denna lösning kan biogasanläggningar effektivt distribuera biogas till områden där det inte finns någon direkt tillgång till gasledningar. Kombinationen av dotterstationer, mobila gaslager och moderstationer gör det möjligt för företag som Småländska Bränslen att erbjuda klimatsmarta och flexibla energilösningar till kunder på en rad olika platser.

Dotterstationen i Tingsryd underlättar tillgången till biogas för både företag och privatpersoner, vilket bidrar till en mer hållbar och miljövänlig transportsektor i regionen. Genom att investera i dessa tankstationer visar Småländska Bränslen sitt engagemang för att främja grön energi och klimatvänliga lösningar.

Om du vill veta mer om dotterstationer eller hur dessa kan passa in i din verksamhet eller ditt område, är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Gasum CBG-dotterstation i Tavastehus för bilar och bussar 

Processkontroll Green Technology levererar en biogastankstation i Tavastehus åt Gasum. Belägen i ett vackert vinterlandskap, förses dotterstationen med biometan via två mobila gasflak och har två dispensrar.

Eftersom ett lokalt bussbolag kommer att använda stationen för tankning av ett tiotal biogasbussar, kombinerar stationen en dispenser för vanlig gasbilstankning samt ett större munstycke för busstankning. Detta gör det möjligt att tillgodose både bilar och bussar med klimatsmart och förnybar fordonsgas.

Gasum CBG-stationen i Tavastehus är ett exempel på hur framtidens hållbara energilösningar kan se ut och hur företag som Processkontroll Green Technology och Gasum arbetar för att erbjuda förnybara och klimatsmarta alternativ till fossila bränslen. Genom att erbjuda biogastankstationer för både bilar och bussar blir det enklare och mer tillgängligt för fler att välja miljövänliga transportalternativ.

För mer information om biogastankstationer och hur de kan passa din verksamhet eller ditt område, kontakta oss gärna.

Dotterstation Tavastehus
Dotterstationen i Tavastehus är en av många stationer med vilka Gasum möjliggör tankning av biogas även utanför det finska gasnätet.
Ny biogastankstation åt Uppsala Vatten dotterstation
Med CBG-dotterstationen Librobäck utökar Uppsala Vatten möjligheterna att tanka lokalproducerad, klimatvänlig biogas.

Dotterstationen Librobäck tankar lokalproducerad biogas

Uppsala Vatten tar ytterligare steg för att stödja miljövänlig och hållbar transport genom att utöka möjligheterna att tanka lokalproducerad, klimatvänlig biogas vid CBG-dotterstationen Librobäck. Denna satsning främjar övergången till förnybara energikällor och minskar beroendet av fossila bränslen, vilket är viktigt för att nå klimatmålen och skydda miljön.

Genom att erbjuda tankningsmöjligheter för biogas producerad i närområdet uppmuntras både privatpersoner och företag att välja mer miljövänliga transportalternativ. Detta hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser och bidrar till en hållbar och renare framtid för alla.

För mer information om biogastankstationer och hur de kan passa din verksamhet eller ditt område, kontakta oss gärna. 

Flens kommun öppnar sin första biogastankstation 

Vi på Processkontroll Green Technology är glada över att ha fått det upprepade förtroendet från Sörmlands Vatten och Avlopp att, efter stationen i Katrineholm, även få leverera denna dotterstation med en publik dispenser och två mobila gaslager. Detta möjliggör tankning av fossilfritt och lokalproducerad biogas i Flens kommun.

Beslutet om att investera i en biogastankstation togs redan 2018. Med hjälp av Naturvårdsverkets bidrag Klimatklivet arbetade Flens kommun vidare tillsammans med Sörmland Vatten för att tankstationen skulle bli verklighet. Genom att erbjuda tankningsmöjligheter för biogas producerad i närområdet underlättar detta för både kommunen och lokala aktörer att välja mer miljövänliga transportalternativ och därmed bidra till en mer hållbar framtid.

För mer information om biogastankstationer och hur de kan passa din verksamhet eller ditt område, kontakta oss gärna.

Biogastankställe dotterstation i Flen
Flens första biogasmack invigdes den 28:e januari

Aktuellt

Fler nyheter

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

https://www.youtube.com/watch?v=6h4WAa1baFI Januari 2024 Den senaste tiden har vi sett en betydande framsteg inom området för fossilfria tunga transporter, mycket tack vare att ledande aktörer som Scania och Volvo lanserat nya, starkare lastbilar som drivs med flytande biogas. Dessa fordon kan nu klara upp till 160 mil fulllastade – helt fossilfritt. Det är en utveckling som […]

Välkommen Bo Axelsson som ny VD

Januari 2024
Bo Axelsson tar över som VD för Processkontroll Green Technology för att ytterligare stärka vår position som Nordens ledande leverantör av tankstationer, infrastruktur och service för gröna energigaser.

Ett händelserikt 2023

December 2023
Processkontroll Green Technology avslutar ett framgångsrikt år präglat av utveckling och innovation. Trots utmaningar som avskaffad skattefrihet för biogas har vi levererat många biogasstationer och lanserat en ny kompressor, nått milstolpar med mobila biogasflak och stöttat industrin i övergången till fossilfria alternativ.

Tre nya biogastankstationer i Småland

December 2023
Vi är stolta över att presentera våra senaste projekt i samarbete med Småländska Bränslen. Genom etableringen av tre nya #CBG-stationer för komprimerad #biometan underlättar vi ytterligare för #fossilfria transporter i Småland.

Fossilfri cementproduktion hos Heidelberg Materials med biogas

November 2023
Under hösten har vi framgångsrikt installerat en skräddarsydd dekomprimeringsenhet för Heidelberg Materials i Oslo, vilket stöder deras strävan efter CO2-neutral cementproduktion genom användning av fossilfri biogas.

Ny dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

November 2023
Processkontroll Green Technology har nyligen slutfört installationen och drifttagningen av en dekomprimeringsenhet för Biokraft, belägna i Södertörn.