Biogastankställe dotterstation i Flen

Tillbaka

Invigning av vår nya biogastankstation i Flen

Januari 2022

Idag den 28:e januari invigdes Flens första biogastankställe som möjliggör för kommunen att köpa in klimatvänliga biogasbilar och förhoppningen är att även privatpersoner och företag följer efter. Vi är glada över att fått det upprepade förtroendet av Sörmlands Vatten och Avlopp att efter stationen i Katrineholm även få leverera denna dotterstation med en publik dispenser och två mobila gaslager som möjliggör att kunna tanka fossilfritt med lokalproducerad biogas i Flens kommun.

I inbjudan till invigningen skriver BioDriv Öst att beslutet om att investera i ett tankställe för biogas redan togs 2018. Med hjälp av Naturvårdsverkets bidrag Klimatklivet jobbade Flens kommun sedan vidare tillsammans med Sörmland Vatten för att tankstället skulle bli verklighet. ”Det nya biogastankstället är en viktig pusselbit i arbetet för att ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta. Tankställets placering gör det enklare att köra på ett förnybart lokalproducerat drivmedel i hela Sörmlands län, vilket skapar många samhällsnyttor och bidrar till en attraktivare region. Omställningen till bland annat elfordon har redan börjat och biogasfordon är fortsatt viktiga för att kunna ställa om snabbare och mer”, säger Björn Isaksson, projektledare för Fossilfritt 2030 och drivmedelsstrateg på samverkansorganisationen BioDriv Öst.

I invigningsinbjudan citeras även Fredrik Karlsson på Flens Glas som är en lokal företagare som valt att satsa på biogasfordon. ”Jag valde biogas för att det är ett bra val för miljön och jag läste att de skulle öppna en tankstation. Jag hade nog inte valt att köpa en biogasbil om det inte gick att tanka i Flen”, säger Fredrik som hoppas att fler företagare väljer att byta till biogas.

Här även ett inlägg på SR om nya biogasmacken i Flen. 

 

Aktuellt

Fler nyheter

Att leverera en ”Usain Bolt dekomprimeringsanläggning” som står i startblocket året runt

Juni 2022
Innan sommaren driftsatte vi en ny dekomprimeringsanläggning åt Gasum i Nynäshamn som back-up lösning som med någon sekunds varsel kan starta med ett flöde på 4000 kg/h .

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.

Modernisering och utökning av tankningsplatser Sobacken

Mars 2022
Under förra veckan fick vi genomföra första etappen i Borås Energi & Miljö:s uppgradering av långsamtankningen med biogas av kommunens sopbilar.

Viktig satsning på biogasutvecklingen

Mars 2022
Regeringen har beslutat om en biogassatsning. Ökad produktion av biogas spelar en viktig roll för att påskynda energiomställningen, fasa ut fossila bränslen och minska behovet av import av fossila bränslen från Ryssland.

Uppstart av ny Gasum CBG station i Tavastehus

Februari 2022
Förra veckan startade vi upp vår nya CBG-station i Tavastehus åt Gasum. Anläggningen förses med biogas via mobila gasflak och kommer att betjäna både personbilar och ett bussbolag.

Invigning av vår nya biogastankstation i Flen

Januari 2022
Idag invigdes Flens första biogastankställe som vi levererade med en publik dispenser och två mobila gaslager, vilka förses med lokalproducerad biogas och möjliggör för kommunen att köpa in klimatvänliga biogasbilar.