Ny biogastankstation åt Uppsala Vatten

Tillbaka

Ny biogastankstation i Uppsala Librobäck

Maj 2021

Grattis Uppsala! Nu har det blivit ännu lättare att tanka fossilfri biogas med Uppsala Vattens nya biogastankstation på Edsbrogatan, Librobäck som vi fick äran att leverera och driftsätta nyligen.
”Vi är glada över att kunnat förbättra tankinfrastrukturen för fordonsgas ytterligare för att göra valet av en klimatvänlig gasbil ännu lättare. Många är inte medvetna om att en genomsnittlig gasbil har så låga koldioxidutsläpp som 20g CO2/km när den går på ren biogasdrift och att över 95% av all fordonsgas i Sverige är biogas, vilket gör gasbilen till ett mycket bra klimatval.” säger Johan Wideman, VD på Processkontroll Green Technology.

Aktuellt

Fler nyheter

Att leverera en ”Usain Bolt dekomprimeringsanläggning” som står i startblocket året runt

Juni 2022
Innan sommaren driftsatte vi en ny dekomprimeringsanläggning åt Gasum i Nynäshamn som back-up lösning som med någon sekunds varsel kan starta med ett flöde på 4000 kg/h .

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.

Modernisering och utökning av tankningsplatser Sobacken

Mars 2022
Under förra veckan fick vi genomföra första etappen i Borås Energi & Miljö:s uppgradering av långsamtankningen med biogas av kommunens sopbilar.

Viktig satsning på biogasutvecklingen

Mars 2022
Regeringen har beslutat om en biogassatsning. Ökad produktion av biogas spelar en viktig roll för att påskynda energiomställningen, fasa ut fossila bränslen och minska behovet av import av fossila bränslen från Ryssland.

Uppstart av ny Gasum CBG station i Tavastehus

Februari 2022
Förra veckan startade vi upp vår nya CBG-station i Tavastehus åt Gasum. Anläggningen förses med biogas via mobila gasflak och kommer att betjäna både personbilar och ett bussbolag.

Invigning av vår nya biogastankstation i Flen

Januari 2022
Idag invigdes Flens första biogastankställe som vi levererade med en publik dispenser och två mobila gaslager, vilka förses med lokalproducerad biogas och möjliggör för kommunen att köpa in klimatvänliga biogasbilar.