CBG tankstation fordonsgastankstation biogas biomethane RNG filling station

Tillbaka

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen. Denna station, som är placerad intill ASKO, möjliggör för företagets flotta av biogaslastbilar att tanka upp på en fossilfri och miljövänlig drivkraft. Men det är inte bara ASKO som kan dra nytta av denna station, den är även öppen för allmänheten att använda.

Biogas är ett utmärkt alternativ till fossila bränslen när det kommer till att driva fordon. Det är en förnybar energikälla som skapas genom nedbrytning av organiskt material, som exempelvis avfall, gödsel och avloppsslam. Att använda biogas som drivmedel minskar utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar, vilket bidrar till en renare och mer hållbar miljö.

Vi är glada över att kunna bidra till en grönare framtid genom att leverera denna biogas tankstation till Norska Lyse och ser fram emot att se fler företag och privatpersoner ta steget mot en mer hållbar framtid genom att välja biogas som drivmedel.

Biogastankstation fordonsgas biomethane RNG renewable CNG CBG
Den nya CBG tankstationen ligger intill ASKO och används för bolagets biogas lastbilsflotta samt av allmänheten.
biogas Compresssed biogas fordonsgas biomethane RNG CNG CBG
Stationen är vackert belägen intill bergen i närheten av Stavanger.
Fordonsgas gaslager biogas tankstation
Här syns kompressorstationen som i ett och samma betonghus innehåller flera rum med kompressorrummet, hydrauliken, elrummet och ett gaslager. För att klara av den stora efterfrågan finns här även ett extra fristående gaslager.

Aktuellt

Fler nyheter

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

https://www.youtube.com/watch?v=6h4WAa1baFI Januari 2024 Den senaste tiden har vi sett en betydande framsteg inom området för fossilfria tunga transporter, mycket tack vare att ledande aktörer som Scania och Volvo lanserat nya, starkare lastbilar som drivs med flytande biogas. Dessa fordon kan nu klara upp till 160 mil fulllastade – helt fossilfritt. Det är en utveckling som […]

Välkommen Bo Axelsson som ny VD

Januari 2024
Bo Axelsson tar över som VD för Processkontroll Green Technology för att ytterligare stärka vår position som Nordens ledande leverantör av tankstationer, infrastruktur och service för gröna energigaser.

Ett händelserikt 2023

December 2023
Processkontroll Green Technology avslutar ett framgångsrikt år präglat av utveckling och innovation. Trots utmaningar som avskaffad skattefrihet för biogas har vi levererat många biogasstationer och lanserat en ny kompressor, nått milstolpar med mobila biogasflak och stöttat industrin i övergången till fossilfria alternativ.

Tre nya biogastankstationer i Småland

December 2023
Vi är stolta över att presentera våra senaste projekt i samarbete med Småländska Bränslen. Genom etableringen av tre nya #CBG-stationer för komprimerad #biometan underlättar vi ytterligare för #fossilfria transporter i Småland.

Fossilfri cementproduktion hos Heidelberg Materials med biogas

November 2023
Under hösten har vi framgångsrikt installerat en skräddarsydd dekomprimeringsenhet för Heidelberg Materials i Oslo, vilket stöder deras strävan efter CO2-neutral cementproduktion genom användning av fossilfri biogas.

Ny dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

November 2023
Processkontroll Green Technology har nyligen slutfört installationen och drifttagningen av en dekomprimeringsenhet för Biokraft, belägna i Södertörn.