CBG tankstation fordonsgastankstation biogas biomethane RNG filling station

Tillbaka

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen. Denna station, som är placerad intill ASKO, möjliggör för företagets flotta av biogaslastbilar att tanka upp på en fossilfri och miljövänlig drivkraft. Men det är inte bara ASKO som kan dra nytta av denna station, den är även öppen för allmänheten att använda.

Biogas är ett utmärkt alternativ till fossila bränslen när det kommer till att driva fordon. Det är en förnybar energikälla som skapas genom nedbrytning av organiskt material, som exempelvis avfall, gödsel och avloppsslam. Att använda biogas som drivmedel minskar utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar, vilket bidrar till en renare och mer hållbar miljö.

Vi är glada över att kunna bidra till en grönare framtid genom att leverera denna biogas tankstation till Norska Lyse och ser fram emot att se fler företag och privatpersoner ta steget mot en mer hållbar framtid genom att välja biogas som drivmedel.

Biogastankstation fordonsgas biomethane RNG renewable CNG CBG
Den nya CBG tankstationen ligger intill ASKO och används för bolagets biogas lastbilsflotta samt av allmänheten.
biogas Compresssed biogas fordonsgas biomethane RNG CNG CBG
Stationen är vackert belägen intill bergen i närheten av Stavanger.
Fordonsgas gaslager biogas tankstation
Här syns kompressorstationen som i ett och samma betonghus innehåller flera rum med kompressorrummet, hydrauliken, elrummet och ett gaslager. För att klara av den stora efterfrågan finns här även ett extra fristående gaslager.

Aktuellt

Fler nyheter

Ny dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

November 2023
Processkontroll Green Technology har nyligen slutfört installationen och drifttagningen av en dekomprimeringsenhet för Biokraft, belägna i Södertörn.

Uppgradering av PLC-styrningen i Bussdepå

Oktober 2023
Vi är stolta över att den framgångsrika uppgraderingen av PLC-systemet och mjukvaran i Frihamnen Stockholm Bussdepå, en vital förnyelse som säkerställer toppmoderna lösningar för effektiv och pålitlig drift av en av Nordens största biogasbussdepåer.

Biogas – ett ljus i mörkret

Oktober 2023
Vi hjälpte Örebro kommun att piffa upp sin kryogena tank för flytande biogas med RGWB-belysning.

Stort uppgraderingsprojekt av mobila gasflak från annan tillverkare

September 2023
Nu har vi genomfört den första uppgraderingen inom ramen för ett långvarigt projekt på 120 mobila gasflak där vi genomför betydande uppgraderingar i samband med 10-årsrenoveringen åt Gasum.

Biogasbussdepå i Sarpsborg

Juni 2023
Vår toppmoderna kompressorstation levererar nu ren, fossilfri komprimerad biogas (CBG) till en flotta av cirka 40 biogasbussar via långsamfyllningsramper där bussarna tankas över natt.

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

April 2023
Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny CBG biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen.