CBG tankstation fordonsgastankstation biogas biomethane RNG filling station

Tillbaka

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen. Denna station, som är placerad intill ASKO, möjliggör för företagets flotta av biogaslastbilar att tanka upp på en fossilfri och miljövänlig drivkraft. Men det är inte bara ASKO som kan dra nytta av denna station, den är även öppen för allmänheten att använda.

Biogas är ett utmärkt alternativ till fossila bränslen när det kommer till att driva fordon. Det är en förnybar energikälla som skapas genom nedbrytning av organiskt material, som exempelvis avfall, gödsel och avloppsslam. Att använda biogas som drivmedel minskar utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar, vilket bidrar till en renare och mer hållbar miljö.

Vi är glada över att kunna bidra till en grönare framtid genom att leverera denna biogas tankstation till Norska Lyse och ser fram emot att se fler företag och privatpersoner ta steget mot en mer hållbar framtid genom att välja biogas som drivmedel.

Biogastankstation fordonsgas biomethane RNG renewable CNG CBG
Den nya CBG tankstationen ligger intill ASKO och används för bolagets biogas lastbilsflotta samt av allmänheten.
biogas Compresssed biogas fordonsgas biomethane RNG CNG CBG
Stationen är vackert belägen intill bergen i närheten av Stavanger.
Fordonsgas gaslager biogas tankstation
Här syns kompressorstationen som i ett och samma betonghus innehåller flera rum med kompressorrummet, hydrauliken, elrummet och ett gaslager. För att klara av den stora efterfrågan finns här även ett extre fristående gaslager.

Aktuellt

Fler nyheter

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

March 2023
Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny CBG biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen.

Ny biogas dekomprimering steker köttbullar fossilfritt

March 2023
Våra mobila gasflak fylls med biogas och dekomprimeringsenheten sänker trycket för användning i olika applikationer. Vi har nyligen driftsatt en mindre dekomprimeringsenhet som kommer att användas för att steka köttbullar med fossilfri biogas!

Ny tankstation för flytande och komprimerad fordonsgas i Luleå

Mars 2023
Igår invigdes Gasums nya tankstation för flytande och komprimerad biogas i Luleå kommun. Vi är tacksamma för det upprepade förtroendet att även få leverera denna LBCG-station till Gasum efter syskonstationen i Ålesund tidigare i vintras.

Använd LBG boil-off istället för att kyla ner med LIN

Februari 2023
Använd LBG Boil-off istället för att kyla ner med LIN (flytande kväve). Vi installerade en vår egen utvecklade boil-off lösning på en befintlig LBG tankanläggning åt Air Liquide Skagerak i Gardermoen.

Ny LCBG-station i Ålesund Norge

Januari 2023
Vi är stolta över att ha levererat ännu en fordonsgastanksstation för flytande och komprimerad biogas till Gasum i Ålesund, Norge. Denna station kommer att bidra till fossilfria transporter med biogas som kan tankas både som flytande BioLNG och som komprimerad CBG.

Avklarad 5-års garantibesiktning bussdepot Fredriksdal

Januari 2023
Vi avslutar projekt med godkända garantibesiktningar hela tiden … men denna vill vi ändå nämna då bussdepån Fredriksdal i Hammarbysjöstad blev ett extra fantastisk projekt med extrema krav på snabbfylllnig av biogasbussar.