Tankstation flytande biogas LBG, Bio-Lng Norrköping. Svensk Biogas, Alfreddsons Transport.

Tillbaka

Ny LBG tankstation i Norrköping med klimatsmart lösning för avkoket

November 2022

Nu är det verkligen full fart … förra veckan driftsatte vi den nya LBG-backup:en åt Örebro kommun och redan denna vecka driftsätter vi en ny LBG-tankstation åt Svensk Biogas i Norrköping Ingelsta. Detta blir den tredje tankstationen för flytande biogas som vi bygger åt Svensk Biogas efter stationerna i Mjölby och Mörtlösa och är placerad hos Alfredsson Transport AB som länge gått i bräschen för klimatvänliga transporter. Med den nya tankstationen utanför dörren kan Alfredssons nu tanka sina fossilfria LBG lastbilar även på hemmaplan.

Flytande biogas lagras vid -160 grader i en kryogen vakuumisolerad tank som kan liknas vid en gigantisk termos. Den håller värmen ute på ett strålande sätt men för eller senare kommer ändå en del gas värmas upp och övergå från flytande till gasform (”avkokning”) där gasen expanderar med en faktor 600. Då höjs efter hand trycket i den kryogena tanken och för att undvika att säkerhetsventilen aktiveras kan vi antingen kyla ner biogasen med flytande kvävgas (-190 grader) eller använda oss av avkoket.
”När det finns behov för komprimerad fordonsgas använder vi gärna avkoket för att erbjuda CBG tankning för att slippa använda kväve för nerkylningen. Då det dock inte fanns ett CBG behov tog vi ihop med kunden fram en klimatsmart lösning där vi använder avkoket för att värma deras fastigheter och kan därmed kraftigt minska kväveanvändningen såväl som uppvärmningskostnaden.” säger Torbjörn Karlsson, Technical Manager på Processkontroll Green Technology.

Aktuellt

Fler nyheter

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

https://www.youtube.com/watch?v=6h4WAa1baFI Januari 2024 Den senaste tiden har vi sett en betydande framsteg inom området för fossilfria tunga transporter, mycket tack vare att ledande aktörer som Scania och Volvo lanserat nya, starkare lastbilar som drivs med flytande biogas. Dessa fordon kan nu klara upp till 160 mil fulllastade – helt fossilfritt. Det är en utveckling som […]

Välkommen Bo Axelsson som ny VD

Januari 2024
Bo Axelsson tar över som VD för Processkontroll Green Technology för att ytterligare stärka vår position som Nordens ledande leverantör av tankstationer, infrastruktur och service för gröna energigaser.

Ett händelserikt 2023

December 2023
Processkontroll Green Technology avslutar ett framgångsrikt år präglat av utveckling och innovation. Trots utmaningar som avskaffad skattefrihet för biogas har vi levererat många biogasstationer och lanserat en ny kompressor, nått milstolpar med mobila biogasflak och stöttat industrin i övergången till fossilfria alternativ.

Tre nya biogastankstationer i Småland

December 2023
Vi är stolta över att presentera våra senaste projekt i samarbete med Småländska Bränslen. Genom etableringen av tre nya #CBG-stationer för komprimerad #biometan underlättar vi ytterligare för #fossilfria transporter i Småland.

Fossilfri cementproduktion hos Heidelberg Materials med biogas

November 2023
Under hösten har vi framgångsrikt installerat en skräddarsydd dekomprimeringsenhet för Heidelberg Materials i Oslo, vilket stöder deras strävan efter CO2-neutral cementproduktion genom användning av fossilfri biogas.

Ny dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

November 2023
Processkontroll Green Technology har nyligen slutfört installationen och drifttagningen av en dekomprimeringsenhet för Biokraft, belägna i Södertörn.