Tillbaka

Ny LBG tankstation i Norrköping med klimatsmart lösning för avkoket

November 2022

Nu är det verkligen full fart … förra veckan driftsatte vi den nya LBG-backup:en åt Örebro kommun och redan denna vecka driftsätter vi en ny LBG-tankstation åt Svensk Biogas i Norrköping Ingelsta. Detta blir den tredje tankstationen för flytande biogas som vi bygger åt Svensk Biogas efter stationerna i Mjölby och Mörtlösa och är placerad hos Alfredsson Transport AB som länge gått i bräschen för klimatvänliga transporter. Med den nya tankstationen utanför dörren kan Alfredssons nu tanka sina fossilfria LBG lastbilar även på hemmaplan.

Flytande biogas lagras vid -160 grader i en kryogen vakuumisolerad tank som kan liknas vid en gigantisk termos. Den håller värmen ute på ett strålande sätt men för eller senare kommer ändå en del gas värmas upp och övergå från flytande till gasform (”avkokning”) där gasen expanderar med en faktor 600. Då höjs efter hand trycket i den kryogena tanken och för att undvika att säkerhetsventilen aktiveras kan vi antingen kyla ner biogasen med flytande kvävgas (-190 grader) eller använda oss av avkoket.
”När det finns behov för komprimerad fordonsgas använder vi gärna avkoket för att erbjuda CBG tankning för att slippa använda kväve för nerkylningen. Då det dock inte fanns ett CBG behov tog vi ihop med kunden fram en klimatsmart lösning där vi använder avkoket för att värma deras fastigheter och kan därmed kraftigt minska kväveanvändningen såväl som uppvärmningskostnaden.” säger Torbjörn Karlsson, Technical Manager på Processkontroll Green Technology.

Aktuellt

Fler nyheter

Ny LBG tankstation i Norrköping med klimatsmart lösning för avkoket

November 2022
Driftsättning utav en ny LBG tankstation i Norrköping åt Svensk Biogas. Stationen står hos Alfredsson Transport och har en klimatsmart lösning för avkoket.

LBG förångning som tryckreglering i Örebros gasnät

Oktober 2022
Vi har byggt upp en ny tryckregleringsanläggning åt Örebro kommun där flytande biogas kan förångas som back-up och distribueras via det lokala gasnätet.

Att leverera en ”Usain Bolt dekomprimeringsanläggning” som står i startblocket året runt

Juni 2022
Innan sommaren driftsatte vi en ny dekomprimeringsanläggning åt Gasum i Nynäshamn som back-up lösning som med någon sekunds varsel kan starta med ett flöde på 4000 kg/h .

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.

Modernisering och utökning av tankningsplatser Sobacken

Mars 2022
Under förra veckan fick vi genomföra första etappen i Borås Energi & Miljö:s uppgradering av långsamtankningen med biogas av kommunens sopbilar.

Viktig satsning på biogasutvecklingen

Mars 2022
Regeringen har beslutat om en biogassatsning. Ökad produktion av biogas spelar en viktig roll för att påskynda energiomställningen, fasa ut fossila bränslen och minska behovet av import av fossila bränslen från Ryssland.