Tankstation flytande biogas LBG, Bio-Lng Norrköping. Svensk Biogas, Alfreddsons Transport.

Tillbaka

Ny LBG tankstation i Norrköping med klimatsmart lösning för avkoket

November 2022

Nu är det verkligen full fart … förra veckan driftsatte vi den nya LBG-backup:en åt Örebro kommun och redan denna vecka driftsätter vi en ny LBG-tankstation åt Svensk Biogas i Norrköping Ingelsta. Detta blir den tredje tankstationen för flytande biogas som vi bygger åt Svensk Biogas efter stationerna i Mjölby och Mörtlösa och är placerad hos Alfredsson Transport AB som länge gått i bräschen för klimatvänliga transporter. Med den nya tankstationen utanför dörren kan Alfredssons nu tanka sina fossilfria LBG lastbilar även på hemmaplan.

Flytande biogas lagras vid -160 grader i en kryogen vakuumisolerad tank som kan liknas vid en gigantisk termos. Den håller värmen ute på ett strålande sätt men för eller senare kommer ändå en del gas värmas upp och övergå från flytande till gasform (”avkokning”) där gasen expanderar med en faktor 600. Då höjs efter hand trycket i den kryogena tanken och för att undvika att säkerhetsventilen aktiveras kan vi antingen kyla ner biogasen med flytande kvävgas (-190 grader) eller använda oss av avkoket.
”När det finns behov för komprimerad fordonsgas använder vi gärna avkoket för att erbjuda CBG tankning för att slippa använda kväve för nerkylningen. Då det dock inte fanns ett CBG behov tog vi ihop med kunden fram en klimatsmart lösning där vi använder avkoket för att värma deras fastigheter och kan därmed kraftigt minska kväveanvändningen såväl som uppvärmningskostnaden.” säger Torbjörn Karlsson, Technical Manager på Processkontroll Green Technology.

Aktuellt

Fler nyheter

Biogasbussdepå i Sarpsborg

Juni 2023
Vår toppmoderna kompressorstation levererar nu ren, fossilfri komprimerad biogas (CBG) till en flotta av cirka 40 biogasbussar via långsamfyllningsramper där bussarna tankas över natt.

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

April 2023
Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny CBG biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen.

Ny biogas dekomprimering steker köttbullar fossilfritt

March 2023
Våra mobila gasflak fylls med biogas och dekomprimeringsenheten sänker trycket för användning i olika applikationer. Vi har nyligen driftsatt en mindre dekomprimeringsenhet som kommer att användas för att steka köttbullar med fossilfri biogas!

Ny tankstation för flytande och komprimerad fordonsgas i Luleå

Mars 2023
Igår invigdes Gasums nya tankstation för flytande och komprimerad biogas i Luleå kommun. Vi är tacksamma för det upprepade förtroendet att även få leverera denna LBCG-station till Gasum efter syskonstationen i Ålesund tidigare i vintras.

Använd LBG boil-off istället för att kyla ner med LIN

Februari 2023
Använd LBG Boil-off istället för att kyla ner med LIN (flytande kväve). Vi installerade vår egen utvecklade boil-off lösning på en befintlig LBG tankanläggning åt Air Liquide Skagerak i Gardermoen.

Ny LCBG-station i Ålesund Norge

Januari 2023
Vi är stolta över att ha levererat ännu en fordonsgastanksstation för flytande och komprimerad biogas till Gasum i Ålesund, Norge. Denna station kommer att bidra till fossilfria transporter med biogas som kan tankas både som flytande BioLNG och som komprimerad CBG.