Kvalitet & Miljö

Höga krav
säkerställs av certifikat

Vi är skolade och verksamma inom svensk processindustri, såväl kärnkraft som petrokemi, där tillgänglighet och driftsäkerhet står i första rummet. Vår verksamhet kretsar kring höga tryck och det innebär att vi har höga krav på både material och tjänster. För att säkerställa detta har vi flera olika typer av certifieringssystem.

2_ISO_14001_S 1_ISO_9001_S

AAA2 UC_sigill

4_SellichA_S