Busstation
  • 80 bussar kan tankas samtidigt på anläggningen
    i Örebro.

  • Kompressorstationen sköter den långsamtfyllande busstankanläggningen.

  • LNG för backup om biogasleveransen ej är tillräcklig.

Tankar en eller flera hundra samtidigt

Busstation är en tankstation som är specialbyggd för busstrafiken och det finns två olika varianter av tankstationer för bussar; snabbfyllande och långsamfyllande.
I de långsamfyllande kan upp till flera hundra bussar anslutas samtidigt, för att sedan långsamt tankas under natten och är färdiga för drift morgonen efter. De snabbfyllande fyller en busstank med gas inom några minuter, på liknande sätt som personbilstankstationerna.

De långsamfyllande har som sin fördel att de inte behöver passas vid tankning, utan processen sköts med automatik under natten. Chauffören behöver inte vänta vid bussen och många bussar kan tankas samtidigt, när de ändå står still.
Ibland uppstår ändå behovet att fylla en tank direkt och då behövs en snabbfyllande tankstation som komplement.
Den effektivaste busstationen består av båda typerna av tanksystem, vilket innebär att man är rustad för alla möjligheter och behov.