Dekomprimering

Bli fossilfri med biogas från gasflak och en dekomprimeringsenhet

Användningsområde

Distribuera ut gas i det lokala gasledningsnätet

Med gasflak och en dekomprimeringsenhet kan en industri förses med fossilfri biogas. I dekomprimeringen sänks trycket från 250 bar till ert behov.

Ett lokalt gasledningsnät för industri och hushåll använder ett normalt ledningstryck på 4 bar och i mobila gaslager för fordonsgas har man ett tryck på upp till 250 bar.

I syfte att ta vara på all inköpt gas från mobila gaslager, har vi konstruerat och byggt ett system för att tömma och dekomprimera det höga trycket i de mobila gaslagren för att därefter kunna distribuera ut det i det lokala gasledningsnätet. Det gör vi genom att bland annat förvärma gasen och reglera ner trycket till 4 bar.

Aktuellt

Fler nyheter

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.

Modernisering och utökning av tankningsplatser Sobacken

Mars 2022
Under förra veckan fick vi genomföra första etappen i Borås Energi & Miljö:s uppgradering av långsamtankningen med biogas av kommunens sopbilar.

Viktig satsning på biogasutvecklingen

Mars 2022
Regeringen har beslutat om en biogassatsning. Ökad produktion av biogas spelar en viktig roll för att påskynda energiomställningen, fasa ut fossila bränslen och minska behovet av import av fossila bränslen från Ryssland.

Uppstart av ny Gasum CBG station i Tavastehus

Februari 2022
Förra veckan startade vi upp vår nya CBG-station i Tavastehus åt Gasum. Anläggningen förses med biogas via mobila gasflak och kommer att betjäna både personbilar och ett bussbolag.

Invigning av vår nya biogastankstation i Flen

Januari 2022
Idag invigdes Flens första biogastankställe som vi levererade med en publik dispenser och två mobila gaslager, vilka förses med lokalproducerad biogas och möjliggör för kommunen att köpa in klimatvänliga biogasbilar.

Driftsättning av dekomprimerings-anläggning till Veas

Januari 2022
Förra veckan driftsatte vi en ny dekomprimeringsenhet åt Veas i norska Slemmestad som driver Norges största reningsverk.