Dekomprimering
  • Dekomprimering i vädertåligt rostfritt utförande.

  • Här sker dekomprimeringen.

Tar vara på all gas

Ett lokalt gasledningsnät för industri och hushåll använder ett normalt ledningstryck på 4 bar och i mobila gaslager för fordonsgas har man ett tryck på upp till 250 bar.

I syfte att ta vara på all inköpt gas från mobila gaslager, har vi konstruerat och byggt ett system för att tömma och dekomprimera det höga trycket i de mobila gaslagren för att därefter kunna distribuera ut det i det lokala gasledningsnätet. Det gör vi genom att bland annat förvärma gasen och reglera ner trycket till 4 bar.