Design & konstruktion
  • Vi bygger stationerna inomhus i våra moderna produktionslokaler.

  • Alla typer av konstruktioner görs färdiga inomhus och genomgår provning och kontroll före leverans.

  • Nyckelfärdigt ger kort byggtid vid anläggningsplatsen.

  • Slutliga installationsarbetet kan påbörjas omgående.

  • På kort tid slutförs installationen och Nässjö har fått en ny tankstation.

Nyckelfärdig eller grundleverans
– ni väljer, vi bygger

 

I våra moderna produktionslokaler i Stora Höga designar, konstruerar, programmerar och producerar vi alla våra dotterstationer och gastransportenheter. Att vi bygger inomhus och oberoende väljer komponenter från ledande leverantörer, borgar för högsta kvalité. Det innebär också att funktionstest och kontroller av ackrediterat organ kan göras innan leverans, vilket betyder att tiden för platsmontage och driftsättning minimeras.

En av våra specialiteter är att bygga tankstationer som stämmer överens med den miljö där de ska placeras och utformningen kan göras precis hur beställaren önskar. Tankstationen i Kallebäck utanför Göteborg, har en yta som träpanel med trästruktur och sadeltak med tegelstruktur, stationen i Hammarby Sjöstad har en osymetrisk form, likt en ostbit, och ett lutande tak täckt av sedum-växter. På tankstationen i Åhaga i Borås murades en tegelfasad upp för att stämma in i den skyddade miljön på Åhagaområdet.
För kostnader som bara är cirka 3 % högre än en standardstation.Vi uppför även gastankstationer som totalentreprenad och sköter då all tillståndshantering och alla erforderliga markarbeten – om så önskas.
Vi levererar trygghet och kvalité.