Dotterstation
  • Uddevalla

  • Fartfylld dotterstation i Arlanda.

  • Samlokalisering med Qstar i Mjölby.

  • Elmia utanför Jönköping.

Tankstation var som helst

Dotterstation är en tankstation som inte är ansluten till någon gasledning utan matas från ett eller flera mobila gaslager.

Denna lösning är den vanligaste eftersom det inte finns några egentliga begränsningar för var en station kan placeras. Det som krävs utöver själva tankstationen, är utrymme för ett eller flera mobila gaslager i närheten.