LBG tankstation

Få ut maximal energi med flytande biogas

Användningsområde

Tanka tung lastbilstrafik med flytande biogas 

Med LBG (Liquefied BioGas) når vi samma klimatförbättringar som med komprimerad fordonsgas (CBG). Fördelen är att biogasen i flytande form vid ~ -160 grader Celsius har en mycket högre energidensitet och därmed kan större mängder energi tankas i lastbilar som kan nå upp till 160 mil med en tankning.

Den flytande biogasen lagras i en stor kryogen tank som närmast kan liknas vid en optimal termos där ett vakuum mellan tankskikt isolerar den nerkylda metangasen med minimal uppvärmning. Den lilla uppvärmningen som likväl sker kan antingen kylas ner aktivt med ännu kallare flytande kvävgas eller ännu bättre så kan avdunstningen till gasform direkt användas till att möjliggöra tankning av komprimerad fordonsgas.

Tankning av LBG sker via en dispenser som kan leverera den flytande biogasen enligt respektive lastvagnstillverkares teknikval. Utöver den direkta LBG tankningen kan stationen även med fördel tjäna som CBG back-up eller via en dekomprimeringsanläggning förse en närliggande industri med biogas. 

Aktuellt

Fler nyheter

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.

Modernisering och utökning av tankningsplatser Sobacken

Mars 2022
Under förra veckan fick vi genomföra första etappen i Borås Energi & Miljö:s uppgradering av långsamtankningen med biogas av kommunens sopbilar.

Viktig satsning på biogasutvecklingen

Mars 2022
Regeringen har beslutat om en biogassatsning. Ökad produktion av biogas spelar en viktig roll för att påskynda energiomställningen, fasa ut fossila bränslen och minska behovet av import av fossila bränslen från Ryssland.

Uppstart av ny Gasum CBG station i Tavastehus

Februari 2022
Förra veckan startade vi upp vår nya CBG-station i Tavastehus åt Gasum. Anläggningen förses med biogas via mobila gasflak och kommer att betjäna både personbilar och ett bussbolag.

Invigning av vår nya biogastankstation i Flen

Januari 2022
Idag invigdes Flens första biogastankställe som vi levererade med en publik dispenser och två mobila gaslager, vilka förses med lokalproducerad biogas och möjliggör för kommunen att köpa in klimatvänliga biogasbilar.

Driftsättning av dekomprimerings-anläggning till Veas

Januari 2022
Förra veckan driftsatte vi en ny dekomprimeringsenhet åt Veas i norska Slemmestad som driver Norges största reningsverk.