LBG tankstation

Få ut maximal energi med flytande biogas

Användningsområde

Tanka tung lastbilstrafik med flytande biogas 

Med LBG (Liquefied BioGas) når vi samma klimatförbättringar som med komprimerad fordonsgas (CBG). Fördelen är att biogasen i flytande form vid ~ -160 grader Celsius har en mycket högre energidensitet och därmed kan större mängder energi tankas i lastbilar som kan nå upp till 160 mil med en tankning.

Den flytande biogasen lagras i en stor kryogen tank som närmast kan liknas vid en optimal termos där ett vakuum mellan tankskikt isolerar den nerkylda metangasen med minimal uppvärmning. Den lilla uppvärmningen som likväl sker kan antingen kylas ner aktivt med ännu kallare flytande kvävgas eller ännu bättre så kan avdunstningen till gasform direkt användas till att möjliggöra tankning av komprimerad fordonsgas.

Tankning av LBG sker via en dispenser som kan leverera den flytande biogasen enligt respektive lastvagnstillverkares teknikval. Utöver den direkta LBG tankningen kan stationen även med fördel tjäna som CBG back-up eller via en dekomprimeringsanläggning förse en närliggande industri med biogas. 

Aktuellt

Fler nyheter

Ny LBG tankstation i Norrköping med klimatsmart lösning för avkoket

November 2022
Driftsättning utav en ny LBG tankstation i Norrköping åt Svensk Biogas. Stationen står hos Alfredsson Transport och har en klimatsmart lösning för avkoket.

LBG förångning som tryckreglering i Örebros gasnät

Oktober 2022
Vi har byggt upp en ny tryckregleringsanläggning åt Örebro kommun där flytande biogas kan förångas som back-up och distribueras via det lokala gasnätet.

Att leverera en ”Usain Bolt dekomprimeringsanläggning” som står i startblocket året runt

Juni 2022
Innan sommaren driftsatte vi en ny dekomprimeringsanläggning åt Gasum i Nynäshamn som back-up lösning som med någon sekunds varsel kan starta med ett flöde på 4000 kg/h .

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.

Modernisering och utökning av tankningsplatser Sobacken

Mars 2022
Under förra veckan fick vi genomföra första etappen i Borås Energi & Miljö:s uppgradering av långsamtankningen med biogas av kommunens sopbilar.

Viktig satsning på biogasutvecklingen

Mars 2022
Regeringen har beslutat om en biogassatsning. Ökad produktion av biogas spelar en viktig roll för att påskynda energiomställningen, fasa ut fossila bränslen och minska behovet av import av fossila bränslen från Ryssland.