Mobila gaslager
 • Smidig lastning av ett mobilt gaslager med kompositflaskor.

 • Ett nytt mobilt gaslager
  på väg till en av
  Fordonsgas tankstationer.

 • Två av E-ons mobila gaslager med stålflaskor är färdiga för leverans.

 • Jönköpings Energi får leverans av nya mobila lager.

 • E-on’s senaste kompositflak för leverans.

 • Lastningen sker enkelt utan att chauffören behöver
  gå ur bilen.

 • Uppställning av gaslager vid tankstationen går lika lätt.

 • Dockningen av gaslagret görs enkelt och snabbt.

Förse dotterstationerna med gas via våra mobila gaslager

Vi har utvecklat ett transportsystem som förser dotterstationerna med gas. Systemet bygger på det standardiserade lastväxlarsystem som redan används inom många olika transporter, vilket innebär att dockningen går mycket snabbt och smidigt.

Lagret placeras på sin plats bredvid tankstationen och dockas enkelt via den slang som är placerad i ett särskilt utrymme på lagrets gavel, slangen förvaras också inlåst här
under transport.

Vi har två olika utförande av gastankslager, ett är byggt på traditionellt vis med stålflaskor och ett i kompositmaterial. Komposit sänker vikten och nära nog fördubblar kapaciteten på transporterad volym gas. En effektiv optimering av kostnaderna.

Gastransportenheterna är i sin helhet godkända enligt gällande normer för transport av
farligt gods – ADR-S.