Moderstation

Oavbruten tillgång till gas

Moderstation är en typ av ledningsbunden gastankstation via gasnätet eller en biogasanläggning där gasflak kan fyllas för distribution till dotterstationer.

Användningsområde

Ett effektivt sätt att fylla mobila gaslager med biogas

Ett typiskt användningsområde är att en moderstation står i anslutning till en biogasanläggning för fyllning av mobila gaslager för vidare transport till dotterstationer.

Utöver flakfyllningen kan vi även förse stationen med vanliga dispenser för tankning av fordonsgas. Detta är ett mycket effektivt sätt att driva en tankstation på, eftersom tillgången på gas är oavbruten och dessutom inte fordrar någon form av mobilt gaslager.

Det är en unik typ av tankstation som skiljer sig mycket från till exempel dagens bensinstationer, som alla är vad vi kallar dotterstationer.

Vill du veta mer om våra moderstationer? Välkommen att kontakta oss.

Aktuellt

Fler nyheter

Ny LBG tankstation i Norrköping med klimatsmart lösning för avkoket

November 2022
Driftsättning utav en ny LBG tankstation i Norrköping åt Svensk Biogas. Stationen står hos Alfredsson Transport och har en klimatsmart lösning för avkoket.

LBG förångning som tryckreglering i Örebros gasnät

Oktober 2022
Vi har byggt upp en ny tryckregleringsanläggning åt Örebro kommun där flytande biogas kan förångas som back-up och distribueras via det lokala gasnätet.

Att leverera en ”Usain Bolt dekomprimeringsanläggning” som står i startblocket året runt

Juni 2022
Innan sommaren driftsatte vi en ny dekomprimeringsanläggning åt Gasum i Nynäshamn som back-up lösning som med någon sekunds varsel kan starta med ett flöde på 4000 kg/h .

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.

Modernisering och utökning av tankningsplatser Sobacken

Mars 2022
Under förra veckan fick vi genomföra första etappen i Borås Energi & Miljö:s uppgradering av långsamtankningen med biogas av kommunens sopbilar.

Viktig satsning på biogasutvecklingen

Mars 2022
Regeringen har beslutat om en biogassatsning. Ökad produktion av biogas spelar en viktig roll för att påskynda energiomställningen, fasa ut fossila bränslen och minska behovet av import av fossila bränslen från Ryssland.