Moderstation
  • Brålanda moderstation som sköter fyllningen av mobila gaslager är placerad direkt intill de sju fyllplatserna.

  • Pågående fyllning av mobila gaslager.

  • Brålanda moderstation försörjer även en publik dispenser.

Oavbruten tillgång till gas

Moderstation är den typ av tankstation som är ledningsbunden, och kan byggas där det finns en fast gasledning som kan dras fram till stationen.

Ett typiskt användningsområde är fyllning av mobila gaslager för vidare transport till dotterstationer.

Detta är ett mycket effektivt sätt att driva en tankstation på, eftersom tillgången på gas är oavbruten och dessutom inte fordrar någon form av mobilt gaslager.
Det är en unik typ av tankstation som skiljer sig mycket från till exempel dagens bensinstationer, som alla är vad vi kallar dotterstationer.