Moderstation

Oavbruten tillgång till gas

Moderstation är en typ av ledningsbunden gastankstation via gasnätet eller en biogasanläggning där gasflak kan fyllas för distribution till dotterstationer.

Användningsområde

Ett effektivt sätt att fylla mobila gaslager med biogas

Ett typiskt användningsområde är att en moderstation står i anslutning till en biogasanläggning för fyllning av mobila gaslager för vidare transport till dotterstationer.

Utöver flakfyllningen kan vi även förse stationen med vanliga dispenser för tankning av fordonsgas. Detta är ett mycket effektivt sätt att driva en tankstation på, eftersom tillgången på gas är oavbruten och dessutom inte fordrar någon form av mobilt gaslager.

Det är en unik typ av tankstation som skiljer sig mycket från till exempel dagens bensinstationer, som alla är vad vi kallar dotterstationer.

Vill du veta mer om våra moderstationer? Välkommen att kontakta oss.

Aktuellt

Fler nyheter

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.

Modernisering och utökning av tankningsplatser Sobacken

Mars 2022
Under förra veckan fick vi genomföra första etappen i Borås Energi & Miljö:s uppgradering av långsamtankningen med biogas av kommunens sopbilar.

Viktig satsning på biogasutvecklingen

Mars 2022
Regeringen har beslutat om en biogassatsning. Ökad produktion av biogas spelar en viktig roll för att påskynda energiomställningen, fasa ut fossila bränslen och minska behovet av import av fossila bränslen från Ryssland.

Uppstart av ny Gasum CBG station i Tavastehus

Februari 2022
Förra veckan startade vi upp vår nya CBG-station i Tavastehus åt Gasum. Anläggningen förses med biogas via mobila gasflak och kommer att betjäna både personbilar och ett bussbolag.

Invigning av vår nya biogastankstation i Flen

Januari 2022
Idag invigdes Flens första biogastankställe som vi levererade med en publik dispenser och två mobila gaslager, vilka förses med lokalproducerad biogas och möjliggör för kommunen att köpa in klimatvänliga biogasbilar.

Driftsättning av dekomprimerings-anläggning till Veas

Januari 2022
Förra veckan driftsatte vi en ny dekomprimeringsenhet åt Veas i norska Slemmestad som driver Norges största reningsverk.