Vår tillgänglighet
– din trygghet

Vår serviceorganisation med spetskompetens och specialutrustning
garanterar fortsatt trygghet för våra kunder. 

Visste du att vi har över 20 års erfarenhet av att designa, bygga och serva kompressoranläggningar för biogas och fordonsgastankstationer? Det ger oss en ovärderlig kunskap i att bedöma anläggningens skick utöver ordinarie servicepunkter som du bara får av att själv konstruera anläggningen. Nedan ser du t.ex. när vi stämmer frekvensen för att optimera drivremspänningen på en Pignonekompressor eller lyssnar in vid ett kompressorbyte.
Kontakta oss på service@pkgt.se om du vill veta fler fördelar med att låta oss serva din anläggning.

Reservdelar

0303-726112
service@pkgt.se

Beställning av service

0303-726104
service@pkgt.se

Teknisk support

0303-726111
service@pkgt.se

24/7 Telefonjour för
våra avtalskunder

0303-726110
service@pkgt.se 

Service av Pignonekompressor

Trygghet och tillgänglighet

Regelmässig tillsyn innebär att kvaliteten bibehålls och eventuella driftstörningar förebyggs.Erfarenheten visar att regelbundet underhåll av rörliga delar, elektriska komponenter, material, tätningar och mekaniska delar ökar hållbarhet och livslängd. Vi erbjuder hög tillgänglighet med kontrollerade driftskostnader.

Vi är alltid redo!

Alla våra kunder får snabb hjälp via telefon om ni upplever störningar eller problem med er tankstation. Vår jourtjänst och felanmälan med ständig beredskap garanterar dig snabb och professionell hjälp per telefon– 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan.

Vår serviceavdelning

Vi har ett specialutvecklat servicekoncept och ett väl sammansatt service-team bestående av erfarna servicetekniker. Vi åker ut och besöker era anläggningar vid behov och reparerar även skadade delar i någon av våra verkstäder. Tillsammans har vi full kompetens för att lösa alla eventuella problem som kan dyka upp i en gastanksanläggning. Till detta har vi ett omfattande reservdelslager och en fullutrustad kompressorverkstad.

Unika servicebilar

Vi har utvecklat våra servicebilar för att snabbt, smidigt och säkert kunna utföra reparationer och byten av tunga delar. Bilarna kompletteras med vårt kransläp för att kunna lyfta och lasta en kompressor eller elmotor vid byte. Det gör att ledtiderna förkortas rejält eftersom samordning med truck eller separat lastbil undviks helt.

Provning

Vid reparation av kompressorns oljecylinder, byte av tätningar, tryckprovar vi alltid oljecylindern i vår egen provningsverkstad innan slutmontering. En tjänst som vi troligen är ensamma i Sverige om att erbjuda. Alla reparerade och provade cylindrar levereras alltid med filtrerad olja och fylld oljenivå.

Egen utvecklingsavdelning

Vi arbetar intensivt med att hela tiden utveckla komponenter inom gastanktekniken och satsar stort på utveckling och förbättring av befintlig gasteknik. Det görs bland annat genom att vi byggt och startat en egen provningsanläggning på plats i vår anläggning i Stora Höga. Provningsanläggningen stod klar 2012 och är ett led i vår strävan till att effektivisera och förbättra gastankningsanläggningar inom till exempel miljö, buller och elförbrukning.

Teckna serviceavtal

För att få akut tillgång till våra tekniker behöver ni teckna vårt serviceavtal. Då utökas vår 24/7-tjänst med delen Jourpersonalsupport som innebär att våra tekniker med kort varsel kan inställa sig hos er för att avhjälpa fel på plats. Jourpersonalsupport – vår servicepersonal skickas ut med kort inställelsetid och hjälper er att lösa problemet på plats. Vår välutbildade personal står till förfogande dygnet runt ute på fält.

Vi erbjuder jourservice dygnet runt – året runt!

Ett serviceavtal med Processkontroll GT innebär att anläggningens funktioner säkerställs och driften är trygg och tillförlitlig samt att samtliga föreskrifter är uppfyllda. Processkontroll GT är ledande leverantör av gastankstationer och erbjuder ett rikstäckande serviceavtal för samtliga sina tankstationer.

Behovsanpassat serviceavtal

Ett serviceavtal med Processkontroll GT anpassas efter de behov av underhåll som ni i er organisation behöver. Avtalet är uppdelat i tre delar som alla kan anpassas efter just ert unika behov och önskemål.
Del 1 Förebyggande underhåll
Del 2 Avhjälpande underhåll
Del 3 24/7 Jour

Aktuellt

Fler nyheter

Avklarad 5-års garantibesiktning bussdepot Fredriksdal

Januari 2023
Vi avslutar projekt med godkända garantibesiktningar hela tiden … men denna vill vi ändå nämna då bussdepån Fredriksdal i Hammarbysjöstad blev ett extra fantastisk projekt med extrema krav på snabbfylllnig av biogasbussar.

God Jul och Gott Nytt År från oss alla till Er Alla

December 2022 Tack alla kunder, partners, branschkollegor och medarbetare som varit med om att ta många steg mot en grönare framtid under året!God Jul och Gott Nytt År önskar vi Er alla med årets julgåva till Cancerfonden! https://youtu.be/ojKq2eECgOw

Ny LBG tankstation i Norrköping med klimatsmart lösning för avkoket

November 2022
Driftsättning utav en ny LBG tankstation i Norrköping åt Svensk Biogas. Stationen står hos Alfredsson Transport och har en klimatsmart lösning för avkoket.

LBG förångning som tryckreglering i Örebros gasnät

Oktober 2022
Vi har byggt upp en ny tryckregleringsanläggning åt Örebro kommun där flytande biogas kan förångas som back-up och distribueras via det lokala gasnätet.

Att leverera en ”Usain Bolt dekomprimeringsanläggning” som står i startblocket året runt

Juni 2022
Innan sommaren driftsatte vi en ny dekomprimeringsanläggning åt Gasum i Nynäshamn som back-up lösning som med någon sekunds varsel kan starta med ett flöde på 4000 kg/h .

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.