Service
 • Vår serviceorganisation med spetskompetens och specialutrustning
  garanterar fortsatt
  trygghet för våra kunder.

 • Vår specialanpassade servicebil gör reparation eller byte av tunga delar snabb och säker.

 • Att utveckla komponenter inom gastanktekniken är en ständigt pågående process.

 • Fjärrövervakning sköts enkelt,
  inloggade via smartphone.

 • Vi tryckprovar alltid oljecylindrar i vår egen provningsverkstad innan slutmontering.
  En tjänst vi troligen är ensamma i Sverige om!

 • Ytmätning görs med avancerade instrument för bästa resultat.

Reservdelar

0303-726112

service@pkgt.se

 

Beställning av service

0303-726115

service@pkgt.se

 

Teknisk support

0303-726111

service@pkgt.se

Trygghet och tillgänglighet

Regelmässig tillsyn innebär att kvaliteten bibehålls och eventuella driftstörningar förebyggs.Erfarenheten visar att regelbundet underhåll av rörliga delar, elektriska komponenter, material, tätningar och mekaniska delar ökar hållbarhet och livslängd. Hög tillgänglighet med kontrollerade driftskostnader.

Vi är alltid redo!

Alla våra kunder får snabb hjälp via telefon om ni upplever störningar eller problem med er tankstation.Vår jourtjänst och felanmälan med ständig beredskap garanterar dig snabb och professionell hjälp per telefon– 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan.

Vår serviceavdelning

Vi har ett specialutvecklat servicekoncept och ett väl sammansatt service-team bestående av erfarna servicetekniker. Vi åker ut och besöker era anläggningar vid behov och reparerar även skadade delar i någon av våra verkstäder. Tillsammans har vi full kompetens för att lösa alla eventuella problem som kan dyka upp i en gastanksanläggning. Till detta har vi ett omfattande reservdelslager och en fullutrustad kompressorverkstad.

Unik servicebil

Vi har utvecklat en helt unik servicebil för att snabbt, smidigt och säkert kunna utföra reparationer och byten av tunga delar. Bilen är, förutom sedvanliga verktyg, även utrustad med lyftkran och flak för att kunna lyfta och lasta en kompressor eller elmotor vid byte. Det gör att ledtiderna förkortas rejält eftersom samordning med truck eller separat lastbil undviks helt.

Provning

Vid reparation av kompressorns oljecylinder, byte av tätningar, tryckprovar vi alltid oljecylindern i vår egen provningsverkstad innan slutmontering. En tjänst som vi troligen är ensamma i Sverige om att erbjuda. Alla reparerade och provade cylindrar levereras alltid med filtrerad olja och fylld oljenivå.

 

Egen utvecklingsavdelning

Vi arbetar intensivt med att hela tiden utveckla komponenter inom gastanktekniken och satsar stort på utveckling och förbättring av befintlig gasteknik. Det görs bland annat genom att vi byggt och startat en egen provningsanläggning på plats i vår anläggning i Stora Höga. Provningsanläggningen stod klar 2012 och är ett led i vår strävan till att effektivisera och förbättra gastankningsanläggningar inom till exempel miljö, buller och elförbrukning.

Teckna serviceavtal

För att få akut tillgång till våra tekniker behöver ni teckna vårt serviceavtal. Då utökas vår 24/7-tjänst med delen Jourpersonalsupport som innebär att våra tekniker med kort varsel kan inställa sig hos er för att avhjälpa fel på plats. Jourpersonalsupport – vår servicepersonal skickas ut med kort inställelsetid och hjälper er att lösa problemet på plats. Vår välutbildade personal står till förfogande dygnet runt ute på fält.

Vi erbjuder jourservice dygnet runt – året runt!

Ett serviceavtal med Processkontroll GT innebär att anläggningens funktioner säkerställs och driften är trygg och tillförlitlig samt att samtliga föreskrifter är uppfyllda. Processkontroll GT är ledande leverantör av gastankstationer och erbjuder ett rikstäckande serviceavtal för samtliga sina tankstationer.

Behovsanpassat serviceavtal

Ett serviceavtal med Processkontroll GT anpassas efter de behov av underhåll som ni i er organisation behöver. Avtalet är uppdelat i tre delar som alla kan anpassas efter just ert unika behov och önskemål.
Del 1 Förebyggande underhåll
Del 2 Avhjälpande underhåll
Del 3 24/7 Jour