Tillbaka

Stort uppgraderingsprojekt av mobila gasflak från annan tillverkare

I över 20 år har Processkontroll Green Technology varit din pålitliga partner i övergången till en grönare framtid, med mer än 300 konstruerade och underhållna mobila gasflak som möjliggör användningen av fossilfri biogas där gasnät saknas.
Du kanske redan vet att vi genomför 10-årsrenoveringar enligt ADR-direktiven för de gasflak vi har byggt. Men var du medveten om att vi även samarbetar med kunder för att analysera andra tillverkares flak och, om möjligt, utforma uppgraderingsförslag?
I vårt pågående projekt med Gasum har vi förmånen att renovera och uppgradera ett 120-tal mobila gasflak enligt ADR-direktiven, ett omfattande arbete som sträcker sig över flera år, allt för att säkerställa en grönare framtid.
Se vår senaste kortfilm som illustrerar detta arbete med imponerande före- och efterbilder av gasflaken.

Läs mer om våra Mobila gaslager – Processkontroll GT

Aktuellt

Fler nyheter

Ny dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

November 2023
Processkontroll Green Technology har nyligen slutfört installationen och drifttagningen av en dekomprimeringsenhet för Biokraft, belägna i Södertörn.

Uppgradering av PLC-styrningen i Bussdepå

Oktober 2023
Vi är stolta över att den framgångsrika uppgraderingen av PLC-systemet och mjukvaran i Frihamnen Stockholm Bussdepå, en vital förnyelse som säkerställer toppmoderna lösningar för effektiv och pålitlig drift av en av Nordens största biogasbussdepåer.

Biogas – ett ljus i mörkret

Oktober 2023
Vi hjälpte Örebro kommun att piffa upp sin kryogena tank för flytande biogas med RGWB-belysning.

Stort uppgraderingsprojekt av mobila gasflak från annan tillverkare

September 2023
Nu har vi genomfört den första uppgraderingen inom ramen för ett långvarigt projekt på 120 mobila gasflak där vi genomför betydande uppgraderingar i samband med 10-årsrenoveringen åt Gasum.

Biogasbussdepå i Sarpsborg

Juni 2023
Vår toppmoderna kompressorstation levererar nu ren, fossilfri komprimerad biogas (CBG) till en flotta av cirka 40 biogasbussar via långsamfyllningsramper där bussarna tankas över natt.

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

April 2023
Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny CBG biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen.