Tillbaka

Stort uppgraderingsprojekt av mobila gasflak från annan tillverkare

I över 20 år har Processkontroll Green Technology varit din pålitliga partner i övergången till en grönare framtid, med mer än 300 konstruerade och underhållna mobila gasflak som möjliggör användningen av fossilfri biogas där gasnät saknas.
Du kanske redan vet att vi genomför 10-årsrenoveringar enligt ADR-direktiven för de gasflak vi har byggt. Men var du medveten om att vi även samarbetar med kunder för att analysera andra tillverkares flak och, om möjligt, utforma uppgraderingsförslag?
I vårt pågående projekt med Gasum har vi förmånen att renovera och uppgradera ett 120-tal mobila gasflak enligt ADR-direktiven, ett omfattande arbete som sträcker sig över flera år, allt för att säkerställa en grönare framtid.
Se vår senaste kortfilm som illustrerar detta arbete med imponerande före- och efterbilder av gasflaken.

Läs mer om våra Mobila gaslager – Processkontroll GT

Aktuellt

Fler nyheter

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

https://www.youtube.com/watch?v=6h4WAa1baFI Januari 2024 Den senaste tiden har vi sett en betydande framsteg inom området för fossilfria tunga transporter, mycket tack vare att ledande aktörer som Scania och Volvo lanserat nya, starkare lastbilar som drivs med flytande biogas. Dessa fordon kan nu klara upp till 160 mil fulllastade – helt fossilfritt. Det är en utveckling som […]

Välkommen Bo Axelsson som ny VD

Januari 2024
Bo Axelsson tar över som VD för Processkontroll Green Technology för att ytterligare stärka vår position som Nordens ledande leverantör av tankstationer, infrastruktur och service för gröna energigaser.

Ett händelserikt 2023

December 2023
Processkontroll Green Technology avslutar ett framgångsrikt år präglat av utveckling och innovation. Trots utmaningar som avskaffad skattefrihet för biogas har vi levererat många biogasstationer och lanserat en ny kompressor, nått milstolpar med mobila biogasflak och stöttat industrin i övergången till fossilfria alternativ.

Tre nya biogastankstationer i Småland

December 2023
Vi är stolta över att presentera våra senaste projekt i samarbete med Småländska Bränslen. Genom etableringen av tre nya #CBG-stationer för komprimerad #biometan underlättar vi ytterligare för #fossilfria transporter i Småland.

Fossilfri cementproduktion hos Heidelberg Materials med biogas

November 2023
Under hösten har vi framgångsrikt installerat en skräddarsydd dekomprimeringsenhet för Heidelberg Materials i Oslo, vilket stöder deras strävan efter CO2-neutral cementproduktion genom användning av fossilfri biogas.

Ny dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

November 2023
Processkontroll Green Technology har nyligen slutfört installationen och drifttagningen av en dekomprimeringsenhet för Biokraft, belägna i Södertörn.