Biogasbuss bussdepå Bettorp biogas fordonsgas LBG back-up moderstation

Tillbaka

Tankstation för biogasbussar och moderstation i Örebro

På bussdepån Bettorp i Örebro har vi byggt en multitankstation som tillgodoser både regiontrafikens biogasbussar med fordonsgas och fyller mobila gasflak med biogas för vidare transport till dotterstationer. Denna innovativa station utformades för att säkerställa en kontinuerlig och pålitlig försörjning av lokalproducerad biogas från Örebros biogasnät.

Stationen är utrustad med en stor buffertkapacitet för att hantera mindre variationer i tillgången på biogas. Dessutom har vi implementerat en backup-lösning i form av en LBG-tank, där flytande biogas förångas vid behov. Detta garanterar att busstrafiken alltid kan tanka, oavsett variationer i biogasproduktionen.

Genom att använda denna multitankstation kan Örebros regiontrafik och dess biogasbussar säkerställa en effektiv och hållbar drift. Stationens design möjliggör både direkt tankning av bussar och påfyllning av mobila gasflak, vilket ger en flexibel och tillförlitlig gasförsörjning för hela regionen.

Denna lösning är ett exempel på hur Processkontroll Green Technology arbetar för att skapa innovativa och anpassade lösningar för att möta kundernas unika behov och bidra till en mer hållbar transportsektor.

LNG LBG back-up flytande biogas bussdepå Örebro
LBG för backup om biogasleveransen ej är tillräcklig.
Biogas gaslager bussstation Bettorp
Vid bussdepån i Bettorp säkerställer ett stort gaslager tankningen utav biogasbussarna även vid kortare avbrott i biogasproduktionen.
Kompressorservice med servicebil och kransläp
Med vår servicebil har vi optimala förutsättningar för att både hämta kompressorer hos kund för att renovera i vår specialanpassade verkstad eller vid behov på plats.
Biogas gasbuss CNG biomethane bussdepot fordonsgas.
Biogasbussarna tankas över natt vid rampen för långsamtankning.

Aktuellt

Fler nyheter

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

https://www.youtube.com/watch?v=6h4WAa1baFI Januari 2024 Den senaste tiden har vi sett en betydande framsteg inom området för fossilfria tunga transporter, mycket tack vare att ledande aktörer som Scania och Volvo lanserat nya, starkare lastbilar som drivs med flytande biogas. Dessa fordon kan nu klara upp till 160 mil fulllastade – helt fossilfritt. Det är en utveckling som […]

Välkommen Bo Axelsson som ny VD

Januari 2024
Bo Axelsson tar över som VD för Processkontroll Green Technology för att ytterligare stärka vår position som Nordens ledande leverantör av tankstationer, infrastruktur och service för gröna energigaser.

Ett händelserikt 2023

December 2023
Processkontroll Green Technology avslutar ett framgångsrikt år präglat av utveckling och innovation. Trots utmaningar som avskaffad skattefrihet för biogas har vi levererat många biogasstationer och lanserat en ny kompressor, nått milstolpar med mobila biogasflak och stöttat industrin i övergången till fossilfria alternativ.

Tre nya biogastankstationer i Småland

December 2023
Vi är stolta över att presentera våra senaste projekt i samarbete med Småländska Bränslen. Genom etableringen av tre nya #CBG-stationer för komprimerad #biometan underlättar vi ytterligare för #fossilfria transporter i Småland.

Fossilfri cementproduktion hos Heidelberg Materials med biogas

November 2023
Under hösten har vi framgångsrikt installerat en skräddarsydd dekomprimeringsenhet för Heidelberg Materials i Oslo, vilket stöder deras strävan efter CO2-neutral cementproduktion genom användning av fossilfri biogas.

Ny dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

November 2023
Processkontroll Green Technology har nyligen slutfört installationen och drifttagningen av en dekomprimeringsenhet för Biokraft, belägna i Södertörn.