Biogasbuss bussdepå Bettorp biogas fordonsgas LBG back-up moderstation

Tillbaka

Tankstation för biogasbussar och moderstation i Örebro

På bussdepån Bettorp i Örebro har vi byggt en multitankstation som tillgodoser både regiontrafikens biogasbussar med fordonsgas och fyller mobila gasflak med biogas för vidare transport till dotterstationer. Denna innovativa station utformades för att säkerställa en kontinuerlig och pålitlig försörjning av lokalproducerad biogas från Örebros biogasnät.

Stationen är utrustad med en stor buffertkapacitet för att hantera mindre variationer i tillgången på biogas. Dessutom har vi implementerat en backup-lösning i form av en LBG-tank, där flytande biogas förångas vid behov. Detta garanterar att busstrafiken alltid kan tanka, oavsett variationer i biogasproduktionen.

Genom att använda denna multitankstation kan Örebros regiontrafik och dess biogasbussar säkerställa en effektiv och hållbar drift. Stationens design möjliggör både direkt tankning av bussar och påfyllning av mobila gasflak, vilket ger en flexibel och tillförlitlig gasförsörjning för hela regionen.

Denna lösning är ett exempel på hur Processkontroll Green Technology arbetar för att skapa innovativa och anpassade lösningar för att möta kundernas unika behov och bidra till en mer hållbar transportsektor.

LNG LBG back-up flytande biogas bussdepå Örebro
LBG för backup om biogasleveransen ej är tillräcklig.
Biogas gaslager bussstation Bettorp
Vid bussdepån i Bettorp säkerställer ett stort gaslager tankningen utav biogasbussarna även vid kortare avbrott i biogasproduktionen.
Kompressorservice med servicebil och kransläp
Med vår servicebil har vi optimala förutsättningar för att både hämta kompressorer hos kund för att renovera i vår specialanpassade verkstad eller vid behov på plats.
Biogas gasbuss CNG biomethane bussdepot fordonsgas.
Biogasbussarna tankas över natt vid rampen för långsamtankning.

Aktuellt

Fler nyheter

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

March 2023
Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny CBG biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen.

Ny biogas dekomprimering steker köttbullar fossilfritt

March 2023
Våra mobila gasflak fylls med biogas och dekomprimeringsenheten sänker trycket för användning i olika applikationer. Vi har nyligen driftsatt en mindre dekomprimeringsenhet som kommer att användas för att steka köttbullar med fossilfri biogas!

Ny tankstation för flytande och komprimerad fordonsgas i Luleå

Mars 2023
Igår invigdes Gasums nya tankstation för flytande och komprimerad biogas i Luleå kommun. Vi är tacksamma för det upprepade förtroendet att även få leverera denna LBCG-station till Gasum efter syskonstationen i Ålesund tidigare i vintras.

Använd LBG boil-off istället för att kyla ner med LIN

Februari 2023
Använd LBG Boil-off istället för att kyla ner med LIN (flytande kväve). Vi installerade en vår egen utvecklade boil-off lösning på en befintlig LBG tankanläggning åt Air Liquide Skagerak i Gardermoen.

Ny LCBG-station i Ålesund Norge

Januari 2023
Vi är stolta över att ha levererat ännu en fordonsgastanksstation för flytande och komprimerad biogas till Gasum i Ålesund, Norge. Denna station kommer att bidra till fossilfria transporter med biogas som kan tankas både som flytande BioLNG och som komprimerad CBG.

Avklarad 5-års garantibesiktning bussdepot Fredriksdal

Januari 2023
Vi avslutar projekt med godkända garantibesiktningar hela tiden … men denna vill vi ändå nämna då bussdepån Fredriksdal i Hammarbysjöstad blev ett extra fantastisk projekt med extrema krav på snabbfylllnig av biogasbussar.