Vanliga Frågor

Mobila gasflak fylls vid biogasproduktion via moderstationen. Gastankstation för flytande och komprimerad biogas. Biomethane och vätgas. Tankning av biogasbussar. PKGT

Hur funkar det?

Hur funkar det att tanka biogas? Vad bör jag tänka på om jag vill köpa en biogastankstation? Är biogas bra för klimatet? Vad händer om jag råkar tanka naturgas? Hur kan jag få råd om hur jag upphandlar en gastankstation?

Detta och mycket mer hoppas vi på att kunna svara dig i frågorna nedan.

Ja, biogas är en mycket bra och hållbar energikälla av flera anledningar:

  1. Miljövänlig: Biogas är en förnybar energikälla som produceras från organiskt material, vilket innebär att den bidrar till att minska användningen av fossila bränslen och därmed minskar utsläppen av växthusgaser.
  2. Lokal produktion: Biogas kan produceras lokalt från avfall och gödsel, vilket innebär att den minskar beroendet av importerade bränslen och stöder den lokala ekonomin.
  3. Cirkulär ekonomi: Biogasproduktionen bidrar till den cirkulära ekonomin genom att återvinna och omvandla organiskt avfall och gödsel till energi och biogödsel. Detta minskar behovet av konstgödsel och bidrar till en mer hållbar jordbrukspolitik.
  4. Flexibilitet: Biogas kan användas för att generera elektricitet, värme eller drivmedel för transportsektorn, vilket gör det till en flexibel och mångsidig energikälla.

Sammanfattningsvis är biogas en utmärkt och hållbar energikälla som kan bidra till en mer miljövänlig och cirkulär ekonomi, samtidigt som det stöder lokal produktion och användning av energi. Därför satsas det även mycket från EU-håll för att utöka Biogasproduktionen i hela Europa för att kunna ersätta mer och mer av användandet av fossila gaser. Läs t.ex. mer RePower EU.

Grattis och tack! Genom att ställa frågan om gasbilar är miljövänliga visar du att du är engagerad i en grön omställning och intresserad av att utforska fler alternativ.

Även om du skulle tanka naturgas istället för biogas, släpper gasbilar ut betydligt mindre koldioxid, kväveoxider och partiklar än bensin- och dieselbilar. Om du tankar biogas, vilket utgör över 95% av all fordonsgas i Sverige, är gasbilar lika miljövänliga som elbilar ur ett livscykelperspektiv. Detta beror på att biogas är en förnybar energikälla som t.o.m har negativa nettoutsläpp genom att undvika metanutsläpp i atmosfären.

Gasbilar kan vara ett utmärkt alternativ för dem som söker en miljövänlig bil men kanske ännu inte är redo att investera i en elbil eller för dem som behöver längre räckvidd och snabbare tankningstid. Vi uppmuntrar dig att läsa mer om fördelarna med gasbilar och biogas för att fatta ett välgrundat beslut om vilket alternativ som passar dig och dina behov bäst.

Våra kunder som investerar i biogastankstationer, mobila gasflak och dekomprimeringslösningar drivs av viljan att ställa om till hållbara energilösningar och många av dem driver biogas tankstationer både regionalt och internationellt. Det är mycket uppmuntrande när dessa kunder ger oss förtroendet att leverera sådana lösningar gång på gång. Bland våra kunder hittar vi företag som Air Liquide Skagerak, Fordonsgas, Gasum, OG Clean Fuels, Småländska BränslenST1 Biogas, och Svensk Biogas  (listade alfabetiskt).

Kommuner som vill bidra till den gröna omställningen kan också utlysa upphandlingar för att bygga gastankstationer med lokalproducerad biogas. Om du överväger att upphandla en gastankstation finns det mycket att ta hänsyn till, och att inhämta referenser kan vara en av de viktigaste aspekterna när du är klar med din behovsanalys.

En tredje kundgrupp som blir allt vanligare är industrier som vill bli fossilfria genom att använda biogas som energikälla. Vi erbjuder gärna vår expertis och hjälp med att ta fram dekomprimeringslösningar för att möta dessa kunders behov och bidra till en mer hållbar framtid.

Om du känner dig osäker på hur du bör gå tillväga för att upphandla en biogastankstation är det inte konstigt, eftersom det är många olika faktorer att ta hänsyn till. Om du vill kan vi hjälpa dig som en del av ett konsultuppdrag att analysera dina behov och ta fram en passande kravspecifikation för din biogasanläggning.

När du har ett välgrundat upphandlingsunderlag är det mycket viktigt att inhämta referenser och väga in dem på ett rimligt sätt i anbudsförfrågan för att säkerställa att du får en anpassad och fungerande lösning.

För oss på Processkontroll Green Technology är kundtillfredsställelse den viktigaste parametern. Vi säkerställer att våra anläggningar fungerar felfritt och att vi vid eventuella avvikelser snabbt och kompetent åtgärdar dem. Detta ger oss ett högt förtroende hos våra kunder, som återkommer projekt efter projekt. Även om vi inte nödvändigtvis alltid strävar efter att vara billigast, är vi dedikerade till att erbjuda kvalitet till lägsta möjliga kostnad över tid.

Även om det vid första tankningen kan kännas ovant att tanka biogas är det precis lika lätt som att tanka bensin/diesel. Här hittar du en kort film som vår kund Småländska Bränslen gjort om hur du tankar komrimerad fordonsgas. 
För LBG, BIO-LNG, dvs. flytande biogas kan du här se film från LCBG-tankstationen Mörtlösa som vi byggt åt Svensk Biogas.

Aktuellt

Fler nyheter

Gasum LCBG-station för flytande och komprimerad biogas

https://www.youtube.com/watch?v=6h4WAa1baFI Januari 2024 Den senaste tiden har vi sett en betydande framsteg inom området för fossilfria tunga transporter, mycket tack vare att ledande aktörer som Scania och Volvo lanserat nya, starkare lastbilar som drivs med flytande biogas. Dessa fordon kan nu klara upp till 160 mil fulllastade – helt fossilfritt. Det är en utveckling som […]

Välkommen Bo Axelsson som ny VD

Januari 2024
Bo Axelsson tar över som VD för Processkontroll Green Technology för att ytterligare stärka vår position som Nordens ledande leverantör av tankstationer, infrastruktur och service för gröna energigaser.

Ett händelserikt 2023

December 2023
Processkontroll Green Technology avslutar ett framgångsrikt år präglat av utveckling och innovation. Trots utmaningar som avskaffad skattefrihet för biogas har vi levererat många biogasstationer och lanserat en ny kompressor, nått milstolpar med mobila biogasflak och stöttat industrin i övergången till fossilfria alternativ.

Tre nya biogastankstationer i Småland

December 2023
Vi är stolta över att presentera våra senaste projekt i samarbete med Småländska Bränslen. Genom etableringen av tre nya #CBG-stationer för komprimerad #biometan underlättar vi ytterligare för #fossilfria transporter i Småland.

Fossilfri cementproduktion hos Heidelberg Materials med biogas

November 2023
Under hösten har vi framgångsrikt installerat en skräddarsydd dekomprimeringsenhet för Heidelberg Materials i Oslo, vilket stöder deras strävan efter CO2-neutral cementproduktion genom användning av fossilfri biogas.

Ny dekomprimeringsmodul till Biokraft Södertörn

November 2023
Processkontroll Green Technology har nyligen slutfört installationen och drifttagningen av en dekomprimeringsenhet för Biokraft, belägna i Södertörn.