Vanliga Frågor

Mobila gasflak fylls vid biogasproduktion via moderstationen. Gastankstation för flytande och komprimerad biogas. Biomethane och vätgas. Tankning av biogasbussar. PKGT

Hur funkar det?

Hur funkar det att tanka biogas? Vad bör jag tänka på om jag vill köpa en biogastankstation? Är biogas bra för klimatet? Vad händer om jag råkar tanka naturgas? Hur kan jag få råd om hur jag upphandlar en gastankstation?

Detta och mycket mer hoppas vi på att kunna svara dig i frågorna nedan.

Ja, biogas är en mycket bra och hållbar energikälla av flera anledningar:

  1. Miljövänlig: Biogas är en förnybar energikälla som produceras från organiskt material, vilket innebär att den bidrar till att minska användningen av fossila bränslen och därmed minskar utsläppen av växthusgaser.
  2. Lokal produktion: Biogas kan produceras lokalt från avfall och gödsel, vilket innebär att den minskar beroendet av importerade bränslen och stöder den lokala ekonomin.
  3. Cirkulär ekonomi: Biogasproduktionen bidrar till den cirkulära ekonomin genom att återvinna och omvandla organiskt avfall och gödsel till energi och biogödsel. Detta minskar behovet av konstgödsel och bidrar till en mer hållbar jordbrukspolitik.
  4. Flexibilitet: Biogas kan användas för att generera elektricitet, värme eller drivmedel för transportsektorn, vilket gör det till en flexibel och mångsidig energikälla.

Sammanfattningsvis är biogas en utmärkt och hållbar energikälla som kan bidra till en mer miljövänlig och cirkulär ekonomi, samtidigt som det stöder lokal produktion och användning av energi. Därför satsas det även mycket från EU-håll för att utöka Biogasproduktionen i hela Europa för att kunna ersätta mer och mer av användandet av fossila gaser. Läs t.ex. mer RePower EU.

Grattis och tack! Genom att ställa frågan om gasbilar är miljövänliga visar du att du är engagerad i en grön omställning och intresserad av att utforska fler alternativ.

Även om du skulle tanka naturgas istället för biogas, släpper gasbilar ut betydligt mindre koldioxid, kväveoxider och partiklar än bensin- och dieselbilar. Om du tankar biogas, vilket utgör över 95% av all fordonsgas i Sverige, är gasbilar lika miljövänliga som elbilar ur ett livscykelperspektiv. Detta beror på att biogas är en förnybar energikälla som t.o.m har negativa nettoutsläpp genom att undvika metanutsläpp i atmosfären.

Gasbilar kan vara ett utmärkt alternativ för dem som söker en miljövänlig bil men kanske ännu inte är redo att investera i en elbil eller för dem som behöver längre räckvidd och snabbare tankningstid. Vi uppmuntrar dig att läsa mer om fördelarna med gasbilar och biogas för att fatta ett välgrundat beslut om vilket alternativ som passar dig och dina behov bäst.

Våra kunder som investerar i biogastankstationer, mobila gasflak och dekomprimeringslösningar drivs av viljan att ställa om till hållbara energilösningar och många av dem driver biogas tankstationer både regionalt och internationellt. Det är mycket uppmuntrande när dessa kunder ger oss förtroendet att leverera sådana lösningar gång på gång. Bland våra kunder hittar vi företag som Air Liquide Skagerak, Fordonsgas, Gasum, OG Clean Fuels, Småländska BränslenST1 Biogas, och Svensk Biogas  (listade alfabetiskt).

Kommuner som vill bidra till den gröna omställningen kan också utlysa upphandlingar för att bygga gastankstationer med lokalproducerad biogas. Om du överväger att upphandla en gastankstation finns det mycket att ta hänsyn till, och att inhämta referenser kan vara en av de viktigaste aspekterna när du är klar med din behovsanalys.

En tredje kundgrupp som blir allt vanligare är industrier som vill bli fossilfria genom att använda biogas som energikälla. Vi erbjuder gärna vår expertis och hjälp med att ta fram dekomprimeringslösningar för att möta dessa kunders behov och bidra till en mer hållbar framtid.

Om du känner dig osäker på hur du bör gå tillväga för att upphandla en biogastankstation är det inte konstigt, eftersom det är många olika faktorer att ta hänsyn till. Om du vill kan vi hjälpa dig som en del av ett konsultuppdrag att analysera dina behov och ta fram en passande kravspecifikation för din biogasanläggning.

När du har ett välgrundat upphandlingsunderlag är det mycket viktigt att inhämta referenser och väga in dem på ett rimligt sätt i anbudsförfrågan för att säkerställa att du får en anpassad och fungerande lösning.

För oss på Processkontroll Green Technology är kundtillfredsställelse den viktigaste parametern. Vi säkerställer att våra anläggningar fungerar felfritt och att vi vid eventuella avvikelser snabbt och kompetent åtgärdar dem. Detta ger oss ett högt förtroende hos våra kunder, som återkommer projekt efter projekt. Även om vi inte nödvändigtvis alltid strävar efter att vara billigast, är vi dedikerade till att erbjuda kvalitet till lägsta möjliga kostnad över tid.

Även om det vid första tankningen kan kännas ovant att tanka biogas är det precis lika lätt som att tanka bensin/diesel. Här hittar du en kort film som vår kund Småländska Bränslen gjort om hur du tankar komrimerad fordonsgas. 
För LBG, BIO-LNG, dvs. flytande biogas kan du här se film från LCBG-tankstationen Mörtlösa som vi byggt åt Svensk Biogas.

Aktuellt

Fler nyheter

Biogasbussdepå i Sarpsborg

Juni 2023
Vår toppmoderna kompressorstation levererar nu ren, fossilfri komprimerad biogas (CBG) till en flotta av cirka 40 biogasbussar via långsamfyllningsramper där bussarna tankas över natt.

Ny Biogas Tankstation Levererad till Lyse

April 2023
Vi på Processkontroll Green Technology är stolta över att ha levererat en ny CBG biogas tankstation till Norska Lyse i Stavanger regionen.

Ny biogas dekomprimering steker köttbullar fossilfritt

March 2023
Våra mobila gasflak fylls med biogas och dekomprimeringsenheten sänker trycket för användning i olika applikationer. Vi har nyligen driftsatt en mindre dekomprimeringsenhet som kommer att användas för att steka köttbullar med fossilfri biogas!

Ny tankstation för flytande och komprimerad fordonsgas i Luleå

Mars 2023
Igår invigdes Gasums nya tankstation för flytande och komprimerad biogas i Luleå kommun. Vi är tacksamma för det upprepade förtroendet att även få leverera denna LBCG-station till Gasum efter syskonstationen i Ålesund tidigare i vintras.

Använd LBG boil-off istället för att kyla ner med LIN

Februari 2023
Använd LBG Boil-off istället för att kyla ner med LIN (flytande kväve). Vi installerade vår egen utvecklade boil-off lösning på en befintlig LBG tankanläggning åt Air Liquide Skagerak i Gardermoen.

Ny LCBG-station i Ålesund Norge

Januari 2023
Vi är stolta över att ha levererat ännu en fordonsgastanksstation för flytande och komprimerad biogas till Gasum i Ålesund, Norge. Denna station kommer att bidra till fossilfria transporter med biogas som kan tankas både som flytande BioLNG och som komprimerad CBG.