Biogasmack Gasum Tavastehus

Tillbaka

Uppstart av ny Gasum CBG station i Tavastehus

Februari 2022

Förra veckan kunde vi starta upp vår nya biogastankstation i Tavastehus åt Gasum i ett vackert vinterlandskap. Biogasmacken är en dotterstation som förses med biogas via två mobila gasflak och har två dispensrar. 

Då ett lokalt bussbolag kommer att använda stationen till ett tiotal biogasbussar kombinerar stationen en dispenser för vanlig gasbilstankning samt ett större munstycke för busstankning. 

Vi är stolta över att ha klarat av att leverera stationen i tid trots pandemi restriktioner. Detta möjliggörs till stor del av att vi prefabricerar gastankstationen i betonghus i vår fabrik i Stora Höga för att minimera arbetet på plats. Nyfiken på hur och varför vi lyfter 40 ton tunga betonghus? Se en film från ett lyft nyligen.  

 

Aktuellt

Fler nyheter

Att leverera en ”Usain Bolt dekomprimeringsanläggning” som står i startblocket året runt

Juni 2022
Innan sommaren driftsatte vi en ny dekomprimeringsanläggning åt Gasum i Nynäshamn som back-up lösning som med någon sekunds varsel kan starta med ett flöde på 4000 kg/h .

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.

Modernisering och utökning av tankningsplatser Sobacken

Mars 2022
Under förra veckan fick vi genomföra första etappen i Borås Energi & Miljö:s uppgradering av långsamtankningen med biogas av kommunens sopbilar.

Viktig satsning på biogasutvecklingen

Mars 2022
Regeringen har beslutat om en biogassatsning. Ökad produktion av biogas spelar en viktig roll för att påskynda energiomställningen, fasa ut fossila bränslen och minska behovet av import av fossila bränslen från Ryssland.

Uppstart av ny Gasum CBG station i Tavastehus

Februari 2022
Förra veckan startade vi upp vår nya CBG-station i Tavastehus åt Gasum. Anläggningen förses med biogas via mobila gasflak och kommer att betjäna både personbilar och ett bussbolag.

Invigning av vår nya biogastankstation i Flen

Januari 2022
Idag invigdes Flens första biogastankställe som vi levererade med en publik dispenser och två mobila gaslager, vilka förses med lokalproducerad biogas och möjliggör för kommunen att köpa in klimatvänliga biogasbilar.