Experter på gastankstationer

Vi är Nordens ledande leverantör av tankstationer, service och infrastruktur för flytande och komprimerade energigaser. I över 20 år har vi på Processkontroll Green Technology konstruerat, byggt, levererat och driftsatt tankstationer för komprimerad och flytande natur- och biogas i olika utföranden. Vi har hittills levererat dryga tvåhundra CBG tankstationer för fordonsgas i Sverige och övriga Norden samt ett flertal LBG/LNG tankstationer med flytande gas för främst tunga lastbilar.

Beroende på om det finns en gasledning eller inte så är våra tankstationer byggda på olika sätt, men alltid med samma kvalité och trygghet. Vi projekterar, installerar och bygger helt nyckelfärdiga anläggningar inklusive markarbeten. Våra standardlösningar kan vi enkelt anpassa för era specifika förutsättningar och om ni vill hanterar vi alla kontakter med berörda myndigheter för tillstånd, bygglov med mera.
För CBG installationer utan tillgång till gasledningar erbjuder vi certifierade mobila biogaslager, även kallad gasflak, som kunden fyller vid en biogasanläggning eller ledning för att kunna förse tankstationerna med biogas. Våra CBG/CNG och LBG/LNG tankstationer med väl utvecklad teknik, ger driftsäkra anläggningar med låga drifts- och underhållskostnader.

Här hittar du en karta över våra tidigare 200+ installerade gastankstationer för flytande och komprimerad biogas. 

En Moderstation har oavbruten tillgång till gas, t.ex. i anslutning till en biogasanläggning. Den kan både användas för direkt tankning och till flak- fyllning med biogas som matar dotterstationer.

En Dotterstation är en tankstation som inte är ansluten till någon gasledning utan matas med biogas från ett eller flera mobila gaslager som har fyllts hos en Moderstation.

En ledningsbunden station är den typ av tankstation som kan byggas där det finns en fast gasledning som kan dras fram till stationen. Kan även fungera som moderstation.

Busstation är en tankstation som är specialbyggd för busstrafiken och det finns två olika varianter av tankstationer för bussar; snabbfyllande och långsamfyllande.

Med våra mobila högtrycksgaslager med stål- eller kompositflaskor kan dotterstationer och industrier förses med biogas där gasflaken fylls på moder-stationen och distribueras till användaren.

Med en LBG tankstation förses tankningen via flytande biogas. Denna kan både tankas i flytande form för tunga transporter och avdunstningen i gasform tankas som komprimerad fordonsgas. 

I våra moderna produktionslokaler i Stora Höga designar, konstruerar, programmerar och producerar vi alla våra dotterstationer och gastransportenheter. 

Våra erfarna ingenjörer använder toppkvalitativa styrsystem och produkter i våra automationslösningar för att skapa anläggningar med hög kvalitet och trygghet i funktionerna.

Med en dekomprimeringsanläggning kan en industri förses med ett konstant lågt ledningstryck genom reglering och värmning av den ingående gasen, t.ex. gasflak med 250bar.

Aktuellt

Fler nyheter

Att leverera en ”Usain Bolt dekomprimeringsanläggning” som står i startblocket året runt

Juni 2022
Innan sommaren driftsatte vi en ny dekomprimeringsanläggning åt Gasum i Nynäshamn som back-up lösning som med någon sekunds varsel kan starta med ett flöde på 4000 kg/h .

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.

Modernisering och utökning av tankningsplatser Sobacken

Mars 2022
Under förra veckan fick vi genomföra första etappen i Borås Energi & Miljö:s uppgradering av långsamtankningen med biogas av kommunens sopbilar.

Viktig satsning på biogasutvecklingen

Mars 2022
Regeringen har beslutat om en biogassatsning. Ökad produktion av biogas spelar en viktig roll för att påskynda energiomställningen, fasa ut fossila bränslen och minska behovet av import av fossila bränslen från Ryssland.

Uppstart av ny Gasum CBG station i Tavastehus

Februari 2022
Förra veckan startade vi upp vår nya CBG-station i Tavastehus åt Gasum. Anläggningen förses med biogas via mobila gasflak och kommer att betjäna både personbilar och ett bussbolag.

Invigning av vår nya biogastankstation i Flen

Januari 2022
Idag invigdes Flens första biogastankställe som vi levererade med en publik dispenser och två mobila gaslager, vilka förses med lokalproducerad biogas och möjliggör för kommunen att köpa in klimatvänliga biogasbilar.