Produkter
  • Sedan 1998 har vi konstruerat, byggt, levererat och idriftsatt kompletta gastankstationer  i Norden!

  • Byggnationer kan alltid designas för att passa i sin miljö, som här i Åhaga, Borås.

  • Vår utvecklingsavdelning förbättrar hela tiden
    befintlig teknik.

  • Våra egenutvecklade mobila gastankslager bygger på det vanliga standardiserade lastväxlarsystemet.

Experter på gastankstationer

Vi konstruerar, producerar, bygger och servar gastankstationer för natur- och biogas var som helst i Nord-Europa. Vi besitter mycket stor erfarenhet av både moder-, buss-, och dotterstationer samt transportsystem och service. Beroende på om det finns en fast gasledning eller inte så är gastankstationerna byggda på olika sätt, men alltid med samma kvalité och trygghet.