Experter på gastankstationer

Vi är Nordens ledande leverantör av tankstationer, service och infrastruktur för flytande och komprimerade energigaser. I över 20 år har vi på Processkontroll Green Technology konstruerat, byggt, levererat och driftsatt tankstationer för komprimerad och flytande natur- och biogas i olika utföranden. Vi har hittills levererat dryga tvåhundra CBG tankstationer för fordonsgas i Sverige och övriga Norden samt ett flertal LBG/LNG tankstationer med flytande gas för främst tunga lastbilar.

Beroende på om det finns en gasledning eller inte så är våra tankstationer byggda på olika sätt, men alltid med samma kvalité och trygghet. Vi projekterar, installerar och bygger helt nyckelfärdiga anläggningar inklusive markarbeten. Våra standardlösningar kan vi enkelt anpassa för era specifika förutsättningar och om ni vill hanterar vi alla kontakter med berörda myndigheter för tillstånd, bygglov med mera.
För CBG installationer utan tillgång till gasledningar erbjuder vi certifierade mobila biogaslager, även kallad gasflak, som kunden fyller vid en biogasanläggning eller ledning för att kunna förse tankstationerna med biogas. Våra CBG/CNG och LBG/LNG tankstationer med väl utvecklad teknik, ger driftsäkra anläggningar med låga drifts- och underhållskostnader.

Här hittar du en karta över våra tidigare 200+ installerade gastankstationer för flytande och komprimerad biogas. 

En Moderstation har oavbruten tillgång till gas, t.ex. i anslutning till en biogasanläggning. Den kan både användas för direkt tankning och till flak- fyllning med biogas som matar dotterstationer.

En Dotterstation är en tankstation som inte är ansluten till någon gasledning utan matas med biogas från ett eller flera mobila gaslager som har fyllts hos en Moderstation.

En ledningsbunden station är den typ av tankstation som kan byggas där det finns en fast gasledning som kan dras fram till stationen. Kan även fungera som moderstation.

Busstation är en tankstation som är specialbyggd för busstrafiken och det finns två olika varianter av tankstationer för bussar; snabbfyllande och långsamfyllande.

Med våra mobila högtrycksgaslager med stål- eller kompositflaskor kan dotterstationer och industrier förses med biogas där gasflaken fylls på moder-stationen och distribueras till användaren.

Med en LBG tankstation förses tankningen via flytande biogas. Denna kan både tankas i flytande form för tunga transporter och avdunstningen i gasform tankas som komprimerad fordonsgas. 

I våra moderna produktionslokaler i Stora Höga designar, konstruerar, programmerar och producerar vi alla våra dotterstationer och gastransportenheter. 

Våra erfarna ingenjörer använder toppkvalitativa styrsystem och produkter i våra automationslösningar för att skapa anläggningar med hög kvalitet och trygghet i funktionerna.

Med en dekomprimeringsanläggning kan en industri förses med ett konstant lågt ledningstryck genom reglering och värmning av den ingående gasen, t.ex. gasflak med 250bar.

Aktuellt

Fler nyheter

Avklarad 5-års garantibesiktning bussdepot Fredriksdal

Januari 2023
Vi avslutar projekt med godkända garantibesiktningar hela tiden … men denna vill vi ändå nämna då bussdepån Fredriksdal i Hammarbysjöstad blev ett extra fantastisk projekt med extrema krav på snabbfylllnig av biogasbussar.

God Jul och Gott Nytt År från oss alla till Er Alla

December 2022 Tack alla kunder, partners, branschkollegor och medarbetare som varit med om att ta många steg mot en grönare framtid under året!God Jul och Gott Nytt År önskar vi Er alla med årets julgåva till Cancerfonden! https://youtu.be/ojKq2eECgOw

Ny LBG tankstation i Norrköping med klimatsmart lösning för avkoket

November 2022
Driftsättning utav en ny LBG tankstation i Norrköping åt Svensk Biogas. Stationen står hos Alfredsson Transport och har en klimatsmart lösning för avkoket.

LBG förångning som tryckreglering i Örebros gasnät

Oktober 2022
Vi har byggt upp en ny tryckregleringsanläggning åt Örebro kommun där flytande biogas kan förångas som back-up och distribueras via det lokala gasnätet.

Att leverera en ”Usain Bolt dekomprimeringsanläggning” som står i startblocket året runt

Juni 2022
Innan sommaren driftsatte vi en ny dekomprimeringsanläggning åt Gasum i Nynäshamn som back-up lösning som med någon sekunds varsel kan starta med ett flöde på 4000 kg/h .

Ny leverans av högtrycksanläggning

Maj 2022
Under maj kunde vi driftsätta en ny kompressorstation i södra Sverige. Denna station kommer att ha möjlighet att komprimera fordonsgas till ett tryck av 600 bar och kommer att användas för långtidstest inom motorutveckling.